Články od vydavateľov
štvrtok, 18. január 2018

Články od vydavateľov

Upozornenie

11. 11. 14
(Minghui.org) Kultivácia Falun Dafa zdôrazňuje zvyšovanie xinxingu a objasňovanie pravdy pevným úsilím. Avšak niektorí ľudia opakovanie vyvolávajú interné narušovanie. Napríklad: Niektorí zostavujú a tlačia články Majstra Li Chung-č’ a články praktizujúcich...

Falun Gong zakazuje zabíjanie a samovraždu

9. 1. 14
(Minghui.org) Falun Gong je pokročilá kultivačná prax Budhovskej školy. Výslovne zakazuje zabíjanie a samovraždu. Každý, kto obviňuje a ohovára Falun Gong a spája ho so zabíjaním a sebevraždou, sa neodváži nechať ľudí, aby si dôkladne, bez predsudkov a s pokojnou mysľou...

Čo je klasický čínsky tanec?

22. 7. 13
(Minghui.org) Poznámka vydavateľov: Aby poskytol inštrukcie univerzite Fei Tian, napísal 5. júla Majster Li Hongzhi nasledujúci článok nazvaný „Čo je klasický čínsky tanec?“, ktorý tu publikujeme v úplnom znení. Klasický čínsky tanec bol ustanovený na základni 5000-rokov...

Robenie prejavov sa rovná poškodzovaniu Fa

8. 7. 13
(Minghui.org) Organizovanie špeciálnych stretnutí, na ktorých ľudia robia prejavy praktizujúcim, alebo cestujú po okolí a výslovne „zdieľajú pochopenia“ s praktizujúcimi, sa rovná poškodzovaniu Fa. Pre ľudí, ktorí sú schopní robiť takéto veci v Číne v čase, keď ČKS...

Vážte si a udržujte kultivačné prostredie, racionálne potvrdzujte Fa s jasnou mysľou

14. 5. 13
(Minghui.org) Človek menom Pham Xuan Giao vo Vietname nedávno naverboval nejakých ľudí a všade s nimi chodil. Ich činy boli intenzívne a extrémne a neboli podľa Fa. Niektorí odišli zo svojich zamestnaní a niektorí odišli od svojich rodín. Slepo šíria nejaké Pham Xuan Giao-ve...

Šírenie a čítanie falošných jingwenov poškodzuje Fa (s komentárom Majstra)

30. 4. 13
(Minghui.org) Už po nejaký čas sa šíri medzi praktizujúcimi v Guangdongu, Guangxi, Jiangsu, Hebei, Hubei, Shandong a ďalších provinciách falošný jingwen s názvom „Vyučovanie Fa na Veľkú noc“. Nedávno sa dostal k učeníkom Dafa mimo Číny. Tiež sa nadšene šíri na...

Od vydavateľov

28. 2. 13
(Minghui.org) Pred niekoľkými dňami projektový manažér Epoch Times USA s priezviskom Yang a vydavateľ s menom Jade napísali učeníkom Dafa v Číne. Pýtali sa na miesta výroby materiálov Minghui v Číne, ako napríklad v ktorých okresoch sa nachádzajú, v ktorých mestách, koľko...

Si kultivujúci? (S komentárom Majstra)

24. 12. 12
(Minghui.org) Majster vyučuje učeníkom v Čuan Falune, aby sa kultivovali pevne, študovali viac Fa a odstraňovali ľudské pripútanosti. Avšak už po nejaký čas sa niektorí ľudia stále nedokážu oddeliť od spôsobu robenia vecí s ľudskou mysľou a pozerania sa na veci s ľudskými...

Zahraniční učeníci by nemali zasahovať do učeníkov Dafa v Číne

13. 11. 12
(Minghui.org) Pred krátkym časom bolo niekoľko dlhoročných praktizujúcich z jednej oblasti v Číne požiadaných zahraničnými praktizujúcimi, aby zozbierali miestne historické materiály a zostavili históriu šírenia Dafa v tej oblasti, ako prípravu na historický archív. Toto...

Človek sa môže kultivovať len keď je racionálny a má jasnú myseľ

16. 8. 12
(Minghui.org) Dafa sa doširoka šíri a môže zachrániť všetky zachrániteľné vnímajúce bytosti. Titul „Učeník Dafa obdobia nápravy Fa“ je úplne najcennejší. Avšak stále sú nejakí ľudia z rôznych miest, ktorí sa nechcú stať racionálnymi a opravdivo sa kultivovať....
Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Odber správ

Odber nových článkov mailom