Články od vydavateľov
štvrtok, 18. január 2018

Články od vydavateľov

Od vydavateľov: Nestaňte sa démonom, ktorý poškodzuje Fa

19. 11. 04
(Minghui.org) Majster znova upozornil učeníkov Dafa v článku „Výstraha paličkou“: „V náprave Zákona budú všetky vesmírne posledné, zostávajúce veci znovuzrodené pomocou rozpadu a opätovného vytvorenia, a chvíľa keď Zákon napraví ľudský svet sa stále viac...

Od vydavateľov: Vyberanie peňazí od učeníkov Dafa je činom poškodzovania Fa

28. 9. 04
(Minghui.org) Nedávno sa v Pekingu a Tianjine objavil nasledujúci jav: zopár praktizujúcich veľmi aktívne vyberalo peniaze, pričom tvrdili alebo verili, že zaisťujú financovanie pre učeníkov mimo Číny na objasňovanie pravdy. Toto je čin, ktorý vážne poškodzuje Fa – kultivácia...

Oznam: Ohľadom zbierania informácii o sirotách

14. 9. 04
(Minghui.org) Toto je globálna výzva pre praktizujúcich Dafa a ich rodiny a priateľov. Počnúc dátumom publikovania tohto oznamu vás prosíme o pomoc pri poskytovaní podrobných informácii o sirotách, ktoré zostali po učeníkoch Dafa zavraždených počas prenasledovania v Číne, aby...

Vitajte na stránkach Minghui.sk

9. 8. 04
Stránky Minghui.sk boli založené a sú udržiavané praktizujúcimi Falun Dafa. Ponúkajú praktizujúcim aj širokej verejnosti denné články, ktoré ponúkajú vhľady do kultivačnej praxe Falun Dafa, odhaľujú brutálne prenasledovanie v Číne a poskytujú správy o aktivitách...

Článok od vydavateľov: Dávajte si pozor na rôzne formy sabotáže od čínskych štátnych bezpečnostných agentov

12. 7. 04
(Minghui.org) Po nejakú dobu sa postupne objavovali série zvláštnych javov poškodzujúcich povesť Dafa v oblastiach ako je Peking. Väčšina pochádzala od ľudí, ktorí mali vymyté mozgy v táboroch nútených prác. Títo ľudia šírili nejaké veci na oklamanie ľudí, aby...

Upozornenie ohľadom oficiálne schválených textov „Prednáška na prvej konferencii v Severnej Amerike“, „Vyučovanie Fa na konferencii v Houstone“ a „Vyučovanie Fa na medzinárodnej Fa konferencii pre zdieľanie skúseností v Pekingu“

26. 6. 04
(Minghui.org) Učiteľ oficiálne schválil texty „Prednáška na prvej konferencii v Severnej Amerike“ z októbra 1996, „Vyučovanie Fa na konferencii v Houstone“ a „Vyučovanie Fa na medzinárodnej Fa konferencii pre zdieľanie skúseností v Pekingu“. Tieto prednášky z...

Od vydavateľov: Odstráňme pripútanosti k predvádzaniu sa a uvravenosti, iba pevnou kultiváciou môžeme spraviť pokrok

10. 6. 04
(Minghui.org) Po prečítaní Majstrovej prednášky „Vyučovanie Zákona na Konferencii Dafa v New Yorku na Veľkú noc 2004“ niekoľko študentov z provincie Henan v Číne nedávno prejavilo nasledujúce správanie. Namiesto toho, aby sa kultivovali racionálne a s jasnou mysľou a dobre...

Od vydavateľov: O vzťahu medzi príslušníkmi opačného pohlavia a o manželstve

26. 1. 04
  (Clearwisdom.net) Všetci učeníci Dafa vedia, že dnešní ľudia sú unášaní vo veľkom farbiacom kotle súčasnej spoločnosti a ich štandard uvažovania sa odchýlil od štandardu, ktorí bohovia ustanovili pred dlhým časom pre ľudské bytosti. Takže ak sa človek chce...

Článok od vydavateľov: Ochraňujte stabilnú prevádzku produkčných miest* a miest prístupu na Internet v pevninskej Číne na základe kultivácie v náprave Fa

24. 1. 04
(Minghui.org) Za špeciálnych okolností, keď sú Dafa a učeníci Dafa prenasledovaní,  učeníci Dafa zo svojej vlastnej iniciatívy na rôznych miestach a na základe pochopení nápravy Fa založili, vedú a ochraňujú v pevninskej Číne miesta na výrobu materiálov...

Vážme si naše príležitosti a spravodlivo kráčajme svojou cestou

21. 10. 03
V súčasnosti sa náprava Fa deň za dňom blíži k úspešnému koncu a to, ako každý človek kráča svojou zostávajúcou cestou, je priamo spojené s jeho budúcnosťou. V roku 2001 nám Majster v prednáške „Vyučovanie Fa na medzinárodnej Fa konferencii vo Washingtone, D.C. “...
Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Odber správ

Odber nových článkov mailom