Články od vydavateľov
štvrtok, 18. január 2018

Články od vydavateľov

Majte jasnú myseľ

26. 9. 03
(Minghui.org) Nedávno sa v meste Chengdu a v ďalších oblastiach Číny stalo, že nejakí ľudia predstierali, že sú Majstrom a rozširovali teórie, ktoré vyzerali správne, no v skutočnosti boli nesprávne a ich účelom bolo podviesť ľudí. Nezáleží na...

Od vydavateľov: Ohľadom takzvanej „desiatej lekcie“

6. 6. 03
(Minghui.org) Počnúc rokom 2000 začala v pevninskej Číne kolovať malá brožúra, ktorú tí, čo ju šíria, nazývajú „desiata lekcia“ Čuan Faluna. Táto brožúra pochádza od skazených ľudí z „Úradu 610“ a všetci tí, ktorí ju šíria, poškodzujú Dafa. Každý...

Od vydavateľov: Problém zoznamu mien

28. 4. 03
(Minghui.org, 28. apríla 2003) V istých oblastiach pevninskej Číny sa objavili určité formuláre, ktoré vraj musia všetci vyplniť a ktoré sa nazývajú „Fakty o prenasledovaní praktizujúcich Falun Gongu.“ Je potrebné zadať meno, pohlavie, vek, stupeň vzdelania, zamestnanie,...

Od vydavateľov: Zastavte všetky škodlivé činy vyberania peňazí od učeníkov Dafa

8. 4. 03
(Minghui.org) V meste Jiamusi ako aj v iných oblastiach v pevninskej Číne boli nedávno niektorí učeníci Dafa vyzvaní na vyberanie peňazí od učeníkov Dafa. Ľudia, ktorí to šíria, kážu ostatným, aby vložili peniaze na istý účet, ktorý bude potom doručený Majstrovi do...

Článok od vydavateľov: Odhaľme zlých ľudí

29. 3. 03
(Minghui.org) Vždy, keď je učeník Dafa v pevninskej Číne prenasledovaný na smrť v tábore nútených prác, v triedach vymývania mozgu atď., my, všetci ostatní učeníci Dafa, rýchle odhalíme týchto zlých ľudí, ktorí sú do toho priamo zapletení a dávajú...

Naďalej venujte pozornosť ochrane váženej povahy Dafa

2. 6. 02
(Minghui.org) Ako praktizujúci Dafa po celom svete pokračujú v šírení faktov vo veľkom rozsahu a do väčšej hĺbky, vnikajú čoraz rôznorodejšie materiály aktívne navrhované a vyrábané praktizujúcimi v rôznych oblastiach. Tieto materiály a rôzne brožúrky hrali...

Popri dobrom štúdiu Fa a objasňovaní pravdy používajte spravodlivé myšlienky na odstránenie zla

7. 5. 02
(Minghui.org) Od začiatku apríla tohto roku si čoraz viac učeníkov Dafa po celom svete uvedomilo na základe princípov Fa veľkú závažnosť vysielania spravodlivých myšlienok na priame odstránenie faktorov v iných dimenziách, ktoré ovládajú hlavu zla. Kvôli úplnému...

Od vydavateľov: Ohľadom odstraňovania zla

28. 11. 01
(Minghui.org) V procese nápravy Fa sa niektoré zo starých síl pevne držia svojich vlastných usporiadaní, ktoré sa odchyľujú od vlastností vesmíru. Zasahujú do nápravy Fa a manipulujú ľudí, aby odporovali a prenasledovali Dafa a učeníkov Dafa. To, čo...

Čo najlepšie využime čas na objasňovanie pravdy vzácnym Číňanom

27. 11. 01
(Minghui.org) Súčasný stav dnešného ľudstva vytvárajú bezpočetné tragické, no veľkolepé príbehy, ktoré sú ľudstvu málo známe. Vo veľmi dávnej dobe, v ohromnej kolosálnej nebeskej klenbe, páni a králi kozmických systémov na rôznych úrovniach – zo súcitu...

Článok od vydavateľov: Objasňujme Číňanom pravdu dôkladnejšie a hlbším a vznešenejším spôsobom

31. 10. 01
(Minghui.org) Od mája 2001 používajú učeníci Dafa po celom svete spravodlivé myšlienky na účinné očisťovanie rôznych dimenzií vo vnútri troch ríš. Sieť vplyvu zla bola už zničená takmer do bodu zániku. Predtým arogantne predvádzali svoju moc, no teraz si ju sotva...
Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Odber správ

Odber nových článkov mailom