Kultivačná prax
utorok, 24. január 2017

Kultivačná prax

Opustiť sebectvo a žiť podľa štandardov Fa

(Minghui.org) Kultivačná prax sa môže zdať ťažká, keďže praktizujúci sa snažia vzdať svojho „ega“ a pracovať na potvrdzovaní Fa ako jedno telo. Toto vyžaduje, aby praktizujúci opustili sebecké myšlienky, zlepšili sa a lepšie navzájom spolupracovali. Avšak keď sú tu...

Trojdenné stretnutie na štúdium Falun Dafa – najlepšie dni môjho života

(Minghui.org) Než som začal usilovne študovať Falun Dafa, moje choroby a veľká záťaž v práci ma často robili podráždeným, čo spôsobovalo v mojom tíme mnoho napätia. Teraz však princípy Pravdivosti-Súcitu-Znášanlivosti rozšírili moje srdce a myseľ, takže som vždy pokojný...

Kultivačná skúsenosť západného praktizujúceho

(Minghui.org) Som praktizujúci z krajiny bývalého východného bloku v Európe. Keď som mal dva roky, moji rodičia ma vzali na námestie, kde prebiehala nenásilná, pokojná Nežná revolúcia, ktorá ukončila 41 ročnú vládu komunistickej strany v Československu. 15. apríla 2007 som...

Mladý Belgičan: „Všetko je pozitívnejšie“ odkedy sa naučil Falun Dafa

(Minghui.org) Počas návštevy Konferencie výmeny skúseností Falun Dafa v New Yorku v máji 2015, spravil 24-ročný Lorenz Duchamps z Belgicka rozhovor s Minghui o jeho skúsenostiach z praktizovania Falun Dafa. On a jeho rodina - otec, mama a sestra - všetci praktizujú Falun...

Zastavení vlivu Komunistické strany Číny: Žádostivost je mocným nástrojem využívaným starými silami na zničení praktikujících (1. část)

Poznámka redakce: Prostředí v Číně je naplněno kulturou Komunistické strany Číny. Lidé žijící v takovém prostředí si ani neuvědomují, jak jsou jím ovlivněni. Tento článek je jedním ze série článků zabývající se nejběžnějšími problémy praktikujících, kteří...

Poučenie z neúctivosti k portrétu Majstra

(Minghui.org) Majster nám povedal v Čuan Falune: „Niektorí ľudia hovoria, že vezmú moju fotografiu do domov svojich príbuzných alebo priateľov, aby sa zlí duchovia nepribližovali. Nie som tu na odháňanie duchov pre svetských ľudí – to je najhoršia neúcta k Učiteľovi.“...

Zotrvanie v robení cvičení

(Minghui.org) Som 78 ročná praktizujúca Falun Gongu. Od roku 1997 nasledujem Majstrove učenia a praktizujem päť cvičení každé ráno o 4:00 hod. Ak sa mi kvôli niečomu nepodarí dokončiť cvičenia, bez opomenutia ich dokončím v ten istý deň. Aj keď bolo...

Kultivácia je vážna: Prebudenie vďaka snu

(Minghui.org) 29. decembra 2016 ráno som mal sen. Po vysielaní spravodlivých myšlienok som si krátko zdriemol. Sen, ktorý sa mi sníval, bol taký živý a skutočný, že by som sa oň s vami rád podelil. V tom sne sa v tichosti skončilo obdobie nápravy Fa. Majster, oblečený v rúchu,...

Nasledovať svoje srdce pri prechádzaní skúškou

(Minghui.org) Som mladá praktizujúca Falun Dafa a som čínska študentka študujúca v zahraničí. Chcela by som zdieľať svoju skúsenosť pri prechádzaní skúškou. Pred niekoľkými mesiacmi som absolvovala jazykový test. Bola to dôležitá skúška, ktorá súvisela s mojím...

Ako si udržať dobré manželstvo

(Minghui.org) Krátko potom, čo som sa vydala, začalo ma hnevať správanie môjho manžela. Videla som, že je lenivý, nestará sa o svoj zovňajšok a nechce robiť domáce práce. Zvyčajne pracoval z domu, ale väčšinu svojho voľného času strávil pozeraním videí a hraním hier na...
Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Odber nových článkov mailom