Kultivačná prax
sobota, 25. február 2017

Kultivačná prax

Opustiť sebectvo a žiť podľa štandardov Fa

(Minghui.org) Kultivačná prax sa môže zdať ťažká, keďže praktizujúci sa snažia vzdať svojho „ega“ a pracovať na potvrdzovaní Fa ako jedno telo. Toto vyžaduje, aby praktizujúci opustili sebecké myšlienky, zlepšili sa a lepšie navzájom spolupracovali. Avšak keď sú tu...

Trojdenné stretnutie na štúdium Falun Dafa – najlepšie dni môjho života

(Minghui.org) Než som začal usilovne študovať Falun Dafa, moje choroby a veľká záťaž v práci ma často robili podráždeným, čo spôsobovalo v mojom tíme mnoho napätia. Teraz však princípy Pravdivosti-Súcitu-Znášanlivosti rozšírili moje srdce a myseľ, takže som vždy pokojný...

Kultivačná skúsenosť západného praktizujúceho

(Minghui.org) Som praktizujúci z krajiny bývalého východného bloku v Európe. Keď som mal dva roky, moji rodičia ma vzali na námestie, kde prebiehala nenásilná, pokojná Nežná revolúcia, ktorá ukončila 41 ročnú vládu komunistickej strany v Československu. 15. apríla 2007 som...

Mladý Belgičan: „Všetko je pozitívnejšie“ odkedy sa naučil Falun Dafa

(Minghui.org) Počas návštevy Konferencie výmeny skúseností Falun Dafa v New Yorku v máji 2015, spravil 24-ročný Lorenz Duchamps z Belgicka rozhovor s Minghui o jeho skúsenostiach z praktizovania Falun Dafa. On a jeho rodina - otec, mama a sestra - všetci praktizujú Falun...

Moje pochopenie ohľadom vzdania sa žiadostivosti a túžby

(Minghui.org) Než som odstránil žiadostivosť a túžbu, prešiel som dlhou a náročnou cestou. Rád by som sa podelil o svoje pochopenia. Dúfam, že to, čo chcem povedať, bude nápomocné praktizujúcim. Zdieľanie sa priamo netýka tých, ktorí sa čerstvo sobášili, nových...

„Vaše mobilné telefóny sú odpočúvané“

(Minghui.org) Keď praktizujúci rozprával jednému mužovi o Falun Dafa a prenasledovaní, tento muž povedal: „Som vedúcim oddelenia telekomunikačnej spoločnosti. Musíte byť opatrní, pretože vaše telefóny sú odpočúvané.“ Vedúci oddelenia mu potom vysvetlil, ako sú...

Noví praktizujúci menia svoje správanie

(Minghui.org) Môj manžel často neúctivo hovoril so svojou matkou, pričom jej hovoril veci ako: „Nikto ťa nedrží. Prečo neskočíš do rieky a nezabiješ sa?“ alebo „Staraj sa o seba. Nezasahuj do mojich vecí.“ Najprv, keď som videla ako plače, pokúšala som sa uvoľniť...

Učenie sa Fa naspamäť odstraňuje zasahovanie

(Minghui.org) Niekoľkokrát som sa už pokúšala učiť sa naspamäť Čuan Falun, no nikdy som nebola dostatočne vytrvalá, aby som v tom bola úspešná. Naposledy ma povzbudilo zdieľanie od iného praktizujúceho a rozhodla som sa skúsiť to ešte raz. Mala som už v mysli...

Praktizujúci by sa nemali držať svojich základných pripútaností

(Minghui.org) Keď sa začalo prenasledovanie Falun Gongu, mnoho praktizujúcich z mojej oblasti, ktorí sa nevzdali niektorých emočných pripútaností, sa cítilo byť ignorovaných a odlúčených od spoločnosti, čo spôsobilo, že sa cítili veľmi osamelo. Avšak namiesto toho, aby...

Rozdiel medzi ľudskou a božskou bytosťou spočíva v jedinej myšlienke

(Minghui.org) Mnoho z našich miestnych praktizujúcich prednedávnom trpelo na vážnu chorobovú karmu. Niektorí zomreli a niektorí stále s ňou stále bojujú. Chcel by som zdieľať svoju skúsenosť, ako som raz zvíťazil nad chorobovou karmou a dúfam, že to pomôže praktizujúcim...
Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Odber nových článkov mailom