Pozdravy
nedeľa, 24. september 2017

Pozdravy

Praktizujúci Falun Dafa z Francúzska, Veľkej Británie, Španielska a Nemecka úctivo želajú Majstrovi Li Hongzhi Šťastný čínsky nový rok!

(Minghui.org) Praktizujúci Falun Dafa z Francúzska úctivo želajú Majstrovi Li Hongzhi Šťastný čínsky nový rok! Praktizujúci v Paríži spravili fotografiu 15. februára 2015, na námestí ľudských práv a slobody. V mene všetkých praktizujúcich vo Francúzsku zaželali...

Praktizujúci Falun Dafa z Poľska, Ruska, Turecka, Českej republiky, Slovenska a Rumunska úctivo želajú Majstrovi Li Hongzhi Šťastný čínsky nový rok

Praktizujúci Falun Dafa z Českej republiky a Slovenska úctivo želajú Majstrovi Li Hongzhi Šťastný čínsky nový rok!   Praktizujúci Falun Dafa z Turecka úctivo želajú Majstrovi Li Hongzhi Šťastný čínsky nový rok!   Praktizujúci Falun...

Praktizujúci Falun Dafa ilegálne uväznení v Číne úctivo želajú Majstrovi Li Hongzhi Šťastný čínsky nový rok

(Minghui.org) V tejto správe uvádzame výber 23 pozdravov zaslaných praktizujúcimi Falun Dafa, ktorí sú ilegálne zadržiavaní vo väzeniach a zadržiavacích centrách v Číne. Praktizujúci zadržiavaní vo väzení Chadian v Tianjine napísali vo svojom pozdrave: „Srdečne...

Praktizujúci Falun Dafa z vládnych úradov v Číne úctivo želajú Majstrovi Li Hongzhi Šťastný čínsky nový rok

(Minghui.org) Medzi tisíckami pozdravov, ktoré sme dostali od praktizujúcich Falun Dafa na celom svete, uvádzame na tomto mieste 26 z nich, ktoré pochádzajú od praktizujúcich pracujúcich pre vládne úrady v Číne. Cez pozdravy a doma vyrobené pohľadnice všetci želajú Majstrovi Li...

Podporovatelia Falun Dafa v Číne úctivo želajú Majstrovi Li Hongzhi Šťastný nový rok

(Minghui.org) Ako sa približuje Čínsky nový rok 2015, podporovatelia Falun Dafa z Číny posielajú svoje srdečné pozdravy, aby zaželali ctenému Majstrovi Li Honghzi Šťastný čínsky nový rok. Gratulanti pochádzajú z nasledovných miest: Qingyuan a Xinbin v provincii Liaoning Laiwu,...

Praktizujúci Falun Dafa z rôznych odvetví úctivo želajú Majstrovi Li Hongzhi Šťastný čínsky nový rok

(Minghui.org) V tejto správe uvádzame výber 28 pozdravov zaslaných praktizujúcimi Falun Dafa z nasledovných priemyselných odvetví: Skupina železa a ocele v Shandongu Uhoľná ťažobná spoločnosť v Shandongu Ropné pole v Daqing, provincia Heilongjiang Ropné pole...

Praktizujúci Falun Dafa v armáde úctivo želajú Majstrovi Li Hongzhi Šťastný čínsky nový rok

(Minghui.org) V tejto správe uvádzame výber z 21 pozdravov zaslaných od praktizujúcich Falun Dafa pôsobiacich v armáde v Číne. Sú medzi nimi veteráni aj aktívni príslušníci, ako aj ich členovia rodín. Gratulanti pochádzajú z nasledovných miest: Pekinské vzdušné...

Gratulanti z celého sveta posielajú na znak úcty Majstrovi Li Hongzhi novoročné pozdravy

(Minghui.org) Každý rok na Čínsky nový rok dostáva web stránka Minghui tisícky novoročných pozdravov venované zakladateľovi Falun Dafa (Falun Gongu). Prostredníctvom pekných výtvarných diel, poézie a prózy, praktizujúci Dafa ako aj ich príbuzní, priatelia a kolegovia,...

Praktizujúci Falun Dafa z Poľska, Rumunska, Chorvátska, Českej republiky a Slovenska úctivo želajú Majstrovi Li šťastný nový rok

(Minghui.org)   Všetci praktizujúci Falun Dafa z Poľska úctivo želajú Majstrovi Li šťastný nový rok.   Praktizujúci Falun Dafa z Chorvátska úctivo želajú Majstrovi Li šťastný nový rok.   Praktizujúci Falun Dafa z Českej republiky a...

Tisíce praktizujúcich Falun Dafa z Číny úctivo želajú váženému Majstrovi Li šťastný nový rok

(Minghui.org) Praktizujúci Falun Gongu a ďalší ľudia vo svete založili tradíciu posielania novoročných pozdravov zakladateľovi Falun Gongu, Majstrovi Li Chung-č’. Webstránky Minghui v čínštine len 1. januára publikovali viac ako 130 strán pozdravov. Prišlo asi 10.000...
Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Odber nových článkov mailom