Články od vydavateľov
sobota, 22. júl 2017

Články od vydavateľov

Oznámenie: Výzva na zasielanie príspevkov na pripomenutie si Svetového dňa Falun Dafa 2017

(Minghui.org) 13. máj bude 18. Svetovým dňom Falun Dafa a zároveň bude 25. výročím predstavenia Falun Dafa svetu v roku 1992. Na oslavu a pripomenutie si tejto dôležitej udalosti vyzývajú týmto vydavatelia Minghui na zasielanie príspevkov všetkých druhov, ktoré...

Oznam ohľadom prihlášok študentov do tanečného programu na Umeleckej akadémii Fei Tian

(Minghui.org) Tanečný program na Umeleckej akadémii Fei Tian oznamuje, že v súčasnosti prijíma žiadosti. Uchádzači musia praktizovať Falun Dafa alebo pochádzať z rodiny praktizujúcich. Kandidáti, ktorí sa plánujú stať praktizujúcimi Falun Dafa, budú tiež braní do...

Posilnite vysielanie spravodlivých myšlienok

(Minghui.org) Náprava Fa sa blíži ku koncu, situácia v ľudskej spoločnosti odráža celkový postup nápravy Fa vesmíru a zlé bytosti už boli odstránené s výnimkou pár zostávajúcich. Avšak, aj keď ostáva len malý počet zlých bytostí, stále budú robiť všetko preto, aby...

Nevytvárajte si pre seba ťažkosti

(Minghui.org) Niektorí praktizujúci sa chceli pripojiť k súboru Shen Yun, a tak vyhľadali spevákov, aby ich naučili spievať. Niektorí dokonca prestali robiť veci, ktoré by učeníci Dafa mali robiť a sústredili sa len na učenie sa spevu. Praktizujúci, ktorí poskytujú túto...

Oznámenie o vydaní novej knihy: Bol publikovaný Hong Yin IV v čínštine

(Minghui.org) 29. februára bola na stránkach Falun Dafa, www.falundafa.org, publikovaná online verzia novej knihy Majstra Li s názvom Hong Yin IV. Táto kniha je zbierkou 141 básní a textov piesní napísaných Majstrom Li v rokoch 2004 až 2015 a obsahuje ilustrácie nakreslené osobne...

Oznam: Výzva k zasielaniu príspevkov pri príležitosti Svetového dňa Falun Dafa 2016

(Minghui.org) 13. mája tohto roku si pripomenieme 17. Svetový deň Falun Dafa. Na oslavu tejto dôležitej udalosti vydavatelia Minghui týmto vyzývajú praktizujúcich k zasielaniu príspevkov všetkých druhov, ktoré oslavujú Falun Dafa a princípy Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť....

Oznam k zastaveniu distribúcie všetkých DVD Shen Yunu pre pevninskú Čínu

(Minghui.org) Niektorí praktizujúci z pevninskej Číny a niektorí, ktorí prišli na západ, nezaobchádzali s vystúpeniami Shen Yunu so spravodlivými myšlienkami. Pri výrobe a distribúcii DVD Shen Yunu nenasledovali požiadavky z minulých rokov. Tým, že videá a DVD Shen Yunu vyniesli...

Shen Yun Performing Arts tento rok zastaví poskytovania DVD do Číny

(Minghui.org) S ohľadom na to, že veľký počet praktizujúcich vyvážalo DVD-čka Shen Yun a ďalšie video- súbory von z Číny – DVD a videá, ktoré boli autorizované a špeciálne vytvorené pre ľudí v pevninskej Číne, kde sa živé predstavenia nedajú vidieť;...

Videá Shen Yun je prísne zakázané vynášať von z Číny

(Minghui.org) Mimo Číny sa predstavenia Shen Yun majú sledovať iba naživo, aby sa dosiahol želaný účinok a nevydávajú sa žiadne videá. Iba v pevninskej Číne existuje špeciálne vydanie DVD s predstaveniami Shen Yun, kde platí pravidlo, ktoré jasne hovorí, že tieto DVD...

Ďalší oznam ohľadom umiestňovania materiálov na kľučky dverí (s komentárom Majstra)

(Minghui.org) Shen Yun Office vydal oznámenie ohľadom vecí, ktorým treba venovať pozornosť pri umiestňovaní propagačných materiálov na kľučky dverí a pri vykonávaní podobných reklamných činností. Toto je dodatočný oznam. Dúfame, že mu bude venovaná náležitá pozornosť...
Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Odber nových článkov mailom