Kultivačná prax
štvrtok, 17. august 2017

Fa konferencie

Vďačnosť k Majstrovi

(Minghui.org) Dobrý deň Majster, dobrý deň praktizujúci! Tento rok je 25. výročie predstavenia Falun Dafa širokej verejnosti. Ja som získal Fa v roku 1995. Za pozornej starostlivosti Majstra  som prešiel po hrboľatej ceste svojej kultivácie až k tomuto dňu. Keď sa pozriem...

Kultivačná skúsenosť: Práca v médiách

(Minghui.org) Zdravím cteného Majstra! Zdravím spolupraktizujúcich! Je 25. výročie Majstrovho vyučovania Dafa verejnosti. Najprv by som chcela vyjadriť svoju úprimnú vďaku Majstrovi. Zároveň je mi cťou, že sa s vami môžem podeliť o svoje kultivačné skúsenosti na tejto...

Šprintovanie, aby som dobehol ostatných

Najváženejší Majster a drahí spolupraktizujúci. Je to česť podať vám správu  o kultivácii v tomto významnom čase, kedy Falun Dafa oslavuje svoje 25. výročie predstavenia sa verejnosti. Moje zdieľanie má názov „Šprintovanie, aby som dobehol ostatných “ Majster...

Majster Li Chung-č’ vyučuje Fa na New Yorskej Falun Dafa konferencii zdieľania skúseností

(Minghui.org) New Yorskej Falun Dafa konferencie zdieľania skúseností 2017 sa v nedeľu v Barclay centre v Brooklyne v New Yorku zúčastnilo približne 10 000 praktizujúcich z 58 krajín. Majster Li Chung-č’, zakladateľ Falun Dafa, prišiel na pódium okolo druhej...

Fa konferencia v Argentíne, Majster posiela blahoprajný list

(Minghui.org) 27. novembra 2016 sa v Buenos Aires, v hlavnom meste Argentíny, konala Konferencia Falun Dafa zdieľania skúseností. Majster Li Chung-č’ poslal konferencii blahoprajný list. Majster povedal: „Je to preto, že morálka spoločnosti upadá a pokles ľudskej morálky...

Slovensko: Fa konferencia Českej republiky a Slovenska v Považskej Bystrici

V sobotu 3. decembra sa v Považskej Bystrici konala Česko-slovenská Fa konferencia výmeny kultivačných skúseností. Zúčastnilo sa jej asi 70 praktizujúcich z Českej republiky a Slovenska. 10 praktizujúcich zdieľalo svoje skúsenosti o nasledovaní princípov...

V Mníchove sa uskutočnila Európska konferencia Falun Dafa zdieľania skúseností 2016

(Minghui.org) Viac ako 1 000 praktizujúcich sa 6. novembra zúčastnilo Európskej konferencie Falun Dafa zdieľania skúseností 2016. Konferencia sa konala v spoločenskom centre Fürstenfeld na západ od Mníchova. Moderátori prečítali Blahoprajný list Fa konferencii v Európe od Majstra...

Európski praktizujúci si posilnili vieru na Konferencii zdieľania skúseností 2016 v San Franciscu

(Minghui.org) Počas Konferencie Falun Dafa zdieľania skúseností v San Franciscu 24. októbra 2016 európskych praktizujúcich Falun Dafa inšpirovali zdieľané skúsenosti o seba kultivácii a objasňovaní pravdy. Pevná kultivácia prednášajúcich, pozeranie sa dovnútra a energická...

V San Franciscu sa konala Falun Dafa konferencia zdieľania skúseností

(Minghui.org) 24. októbra sa uskutočnila Falun Dafa konferencia zdieľania skúseností v San Franciscu v mestskej hale Billa Grahama. Konferencie za zúčastnilo takmer 6 000 praktizujúcich z 33 krajín a tým sa stala doposiaľ najväčším stretnutím tohto charakteru...

Osvietenie sa k vážnosti misie učeníkov Dafa

(Minghui.org) Dobrý deň súcitný Majster. Dobrý deň spolupraktizujúci vo Filadelfii. Najprv by som sa chcela poďakovať miestnym praktizujúcim za všetky ich usilovné snahy nasledovať usporiadania nášho Majstra. Vďaka vašim úsiliam som získala Fa tu vo Filadelfii pred piatimi...
Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Odber nových článkov mailom