Tradičná čínska kultúra
sobota, 18. november 2017

Tradičná čínska kultúra

Príbeh vernosti: Zostať verný svojej dohodnutej manželke

29. 9. 15
(Minghui.org) Vernosť a cnosť boli v starodávnej Číne vysoko cenené. Dohodnuté manželstvá boli bežné. Nižšie je pravdivý príbeh o vernosti, ktorý sa odovzdáva dodnes.  Bola raz jedna rodina, ktorá žila v meste Fuzhou v južnej Číne. Táto rodina dohodla svojmu synovi svadbu...

Song Hong bol známy pre svoju poctivosť a úprimnosť

27. 9. 15
(Minghui.org) Song Hong sa narodil blízko hlavného mesta Chang'an, ktoré sa nachádza v dnešnej provincii Shaanxi. Bol členom rady ministrov počas skoršieho panovania východnej dynastie Han (25 – 220 n.l.). Bol známy svojou poctivosťou a čestným vládnutím, a tiež tým, že...

Model obchodu založený na morálke (1. časť)

23. 9. 15
(Minghui.org) Konfucius veril, že hoci ľudia chcú byť bohatí a slávni, láskavosť a vysoký morálny štandard sú ešte dôležitejšie. V našej súčasnej spoločnosti existuje mnoho modelov obchodu. Niektoré zdôrazňujú inovatívnosť, rozličné spôsoby konkurencie, využívanie...

Kráľovský úradník dodržal sľub a vzal si za manželku slepú ženu

29. 8. 15
(Minghui.org) Starí Číňania brali svoje sľuby veľmi vážne. Príbehy o mužoch, ktorí dodržali svoje slovo bez ohľadu na okolnosti, boli odovzdávané počas histórie v literatúre i v ľudovom umení. Nižšie uvedený je príbeh zo Zbierky esejí od Shen Kua z Dynastie Song. Liu...

Cisársky radca z dynastie Ming: „Láskavosť je požiadavkou nebies pre správne ľudské správanie“

20. 8. 15
(Minghui.org) Wang Shu, ktorý sa narodil na severovýchode Číny, bol cisárskym radcom korunného princa počas dynastie Ming (1368-1644). Na kráľovskom dvore i medzi ľuďmi bol známy prísnym dodržiavaním a uznávaním morálky. Často sa citujú jeho slová: „Láskavosť je...

Spravodlivá myseľ môže obrátiť stav vecí

12. 8. 15
(Minghui.sk) Raz žil v starej Číne muž, ktorý bol vždy závistlivý a nemohol vystáť, keď videl ako sa iným dobre darí. Následne sa jemu samému začali diať zlé veci. Keď však prestal byť závistlivý a začal robiť dobré skutky, jeho život sa začal obracať. Jiang Yuan...

Starodávne čínske príbehy o chránení sa pred žiadostivosťou (časť 2 z 5)

11. 7. 15
(Minghui.org) (Pokračovanie prvej časti) Starodávne čínske príbehy o chránení sa pred žiadostivosťou (časť 1 z 5) 6. Yan Zi-ho stará žena Yan Ying, tiež známy ako Yan Zi, bol významný mysliteľ a diplomat počas Obdobia jari a jesene. Špeciálne si ho obľúbil vojvodca Jing zo...

Starodávne čínske príbehy o chránení sa pred žiadostivosťou (časť 1 z 5)

18. 6. 15
(Minghui.sk) V starej čínskej kultúre bola žiadostivosť považovaná za veľmi vážny problém. Po tisícky rokov sa príbehy a učenia dedili z generácie na generáciu. Všetky tri tradičné viery, Budhizmus, Taoizmus a Konfucianizmus majú prísne pravidlá týkajúce sa tejto konkrétnej...

Bambus ako symbol procesu kultivácie

8. 6. 15
(Minghi.sk) DVD predstavenia Shen Yun som videla dvakrát a nemôžem si pomôcť, ale cítim sa ohromená krásou a majestátnosťou toho, čo som videla. Želala som si mať čarovný štetec, ktorým by som mohla vyjadriť svoj obdiv k božskej kultúre, ktorú Shen Yun na javisku...

Zhromažďovanie cnosti je lepšie ako zhromažďovanie bohatstva

24. 3. 15
(Minghui.org) Staré čínske príslovie hovorí: „Nebesia sa nedajú oklamať. Poznajú myšlienky človeka ešte predtým, ako sa vytvoria.“ Mnohí ľudia boli odmenení za ich láskavé srdcia a mnohí boli potrestaní za ich zlé myšlienky. Princípy nebies sú presne určené...
Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Odber správ

Odber nových článkov mailom