Výmena skúseností a názorov
utorok, 24. január 2017

Zlepšovanie seba

Zastavení vlivu Komunistické strany Číny: Žádostivost je mocným nástrojem využívaným starými silami na zničení praktikujících (1. část)

Poznámka redakce: Prostředí v Číně je naplněno kulturou Komunistické strany Číny. Lidé žijící v takovém prostředí si ani neuvědomují, jak jsou jím ovlivněni. Tento článek je jedním ze série článků zabývající se nejběžnějšími problémy praktikujících, kteří...

Poučenie z neúctivosti k portrétu Majstra

(Minghui.org) Majster nám povedal v Čuan Falune: „Niektorí ľudia hovoria, že vezmú moju fotografiu do domov svojich príbuzných alebo priateľov, aby sa zlí duchovia nepribližovali. Nie som tu na odháňanie duchov pre svetských ľudí – to je najhoršia neúcta k Učiteľovi.“...

Zotrvanie v robení cvičení

(Minghui.org) Som 78 ročná praktizujúca Falun Gongu. Od roku 1997 nasledujem Majstrove učenia a praktizujem päť cvičení každé ráno o 4:00 hod. Ak sa mi kvôli niečomu nepodarí dokončiť cvičenia, bez opomenutia ich dokončím v ten istý deň. Aj keď bolo...

Kultivácia je vážna: Prebudenie vďaka snu

(Minghui.org) 29. decembra 2016 ráno som mal sen. Po vysielaní spravodlivých myšlienok som si krátko zdriemol. Sen, ktorý sa mi sníval, bol taký živý a skutočný, že by som sa oň s vami rád podelil. V tom sne sa v tichosti skončilo obdobie nápravy Fa. Majster, oblečený v rúchu,...

Nasledovať svoje srdce pri prechádzaní skúškou

(Minghui.org) Som mladá praktizujúca Falun Dafa a som čínska študentka študujúca v zahraničí. Chcela by som zdieľať svoju skúsenosť pri prechádzaní skúškou. Pred niekoľkými mesiacmi som absolvovala jazykový test. Bola to dôležitá skúška, ktorá súvisela s mojím...

Ako si udržať dobré manželstvo

(Minghui.org) Krátko potom, čo som sa vydala, začalo ma hnevať správanie môjho manžela. Videla som, že je lenivý, nestará sa o svoj zovňajšok a nechce robiť domáce práce. Zvyčajne pracoval z domu, ale väčšinu svojho voľného času strávil pozeraním videí a hraním hier na...

Musíme si pamätať, že Majster nám pomáha

(Minghui.org) Zvykla som si myslieť, že sa kultivujem usilovne. Avšak mnohé nedávne udalosti poukázali na vážnosť mojich medzier. Spolupráca s ostatnými Jedna staršia praktizujúca mala stále xinxingové konflikty a nevedela, ako ich vyriešiť. Hovorila som o tom...

Moje pochopenie ohľadom odstránenia medzier medzi praktizujúcimi

(Minghui.org) Hoci som mladý učeník Falun Dafa, jasne vidím, že niektorí praktizujúci nedokážu komunikovať láskavým spôsobom, čo spôsobuje rôzne rozpory ako aj dlhodobé konflikty. Zdá sa, že títo praktizujúci sú silno pripútaní k svojmu pohľadu na vec. Typickým prípadom...

Ako sa pozerať na trápenia spôsobené druhými

(Minghui.org) Po dlhý čas som bol jediným praktizujúcim Falun Gongu vo svojej oblasti. Bol som nadšený, keď sa sem prisťahoval pár praktizujúcich. Okrem zdieľaní našich pochopení Fa som tiež chodil k nim domov po informačné materiály Falun Gongu. Žiaľ zatkli ich a manžel...

Objavenie našich nenápadných a hlboko skrytých myšlienok

(Minghui.org) Hodnota zlata leží v jeho čistote. Čím menej nečistôt, tým vyššia je jeho čistota a hodnota. Zložitosť ľudských myšlienok Podľa môjho pochopenia je ríša praktizujúceho daná čistotou jeho mysle. Čím menej rušenia, tým silnejšie spravodlivé myšlienky...
Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Odber nových článkov mailom