Výmena skúseností a názorov
sobota, 16. december 2017

Zlepšovanie seba

Moje pochopenie ohľadom odstránenia medzier medzi praktizujúcimi

7. 1. 17
(Minghui.org) Hoci som mladý učeník Falun Dafa, jasne vidím, že niektorí praktizujúci nedokážu komunikovať láskavým spôsobom, čo spôsobuje rôzne rozpory ako aj dlhodobé konflikty. Zdá sa, že títo praktizujúci sú silno pripútaní k svojmu pohľadu na vec. Typickým prípadom...

Ako sa pozerať na trápenia spôsobené druhými

5. 1. 17
(Minghui.org) Po dlhý čas som bol jediným praktizujúcim Falun Gongu vo svojej oblasti. Bol som nadšený, keď sa sem prisťahoval pár praktizujúcich. Okrem zdieľaní našich pochopení Fa som tiež chodil k nim domov po informačné materiály Falun Gongu. Žiaľ zatkli ich a manžel...

Objavenie našich nenápadných a hlboko skrytých myšlienok

22. 12. 16
(Minghui.org) Hodnota zlata leží v jeho čistote. Čím menej nečistôt, tým vyššia je jeho čistota a hodnota. Zložitosť ľudských myšlienok Podľa môjho pochopenia je ríša praktizujúceho daná čistotou jeho mysle. Čím menej rušenia, tým silnejšie spravodlivé myšlienky...

Mladý praktizujúci: Dobré kultivovanie sa a pomáhanie Majstrovi v náprave Fa

21. 12. 16
(Minghui.org) Som 15-ročný praktizujúci Falun Dafa a žijem mimo Číny. Rád by som zdieľal niektoré zo svojich kultivačných skúseností. Zlepšovanie sa počas skupinového štúdia Fa Počas čítania Fa sa snažím sedieť v plnej lotosovej pozícii. V minulosti som zmenil pozíciu...

Vzdať sa ľudských názorov a konať v súlade s Fa

20. 12. 16
(Minghui.org) Pri spätnom pohľade na vyše dvadsať rokov mojej kultivácie vo Falun Dafa som si uvedomila, že som sa len kĺzala po povrchu. Aj napriek tomu, že každý deň robím tri veci, viem, že moja kultivácia nie je pevná, hoci to tak môže vyzerať. Náš súcitný Majster ma...

Čo som spravila po odhalení mimomanželského pomeru svojho syna

20. 12. 16
(Minghui.org) Moja rodina vlastní byt, ktorý je už istú dobu prázdny. Raz večer som šla okolo a prekvapilo ma, že sa v ňom svieti a vo vnútri som videla svojho syna. Jemne som teda zaklopala na dvere „Otvor prosím, to je mama.“ Synovi chvíľu trvalo, než sa dostal...

Ak niekto nedokáže držať vztýčenú dlaň počas vysielania spravodlivých myšlienok, ako sa môže činiť dobre?

19. 12. 16
(Minghui.org) Ak niekto nedokáže držať vztýčenú dlaň počas vysielania spravodlivých myšlienok, je to veľmi vážny problém. Znamená to, že nerobí všetky tri veci, ktoré Učiteľ vyžaduje. Hoci sa takýto človek často považuje za praktizujúceho a verí v Učiteľa...

Vyriešenie rodinného konfliktu pomocou znášanlivosti praktizujúceho

15. 12. 16
(Minghui.org) Rada by som zdieľala o jednom konflikte, ktorý zocelil moje srdce ako praktizujúcej Falun Dafa. Stalo sa to pred šiestimi rokmi. Tento konflikt sa mi podarilo vyriešiť, keď som si so všetkou vážnosťou uvedomila, že si po celý čas musím udržiavať srdce znášanlivosti...

Moje pochopenie márnivosti

14. 12. 16
(Minghui.org) Rád by som zdieľal niekoľko pochopení ohľadom pripútanosti k márnivosti. Ako to chápem, márnivosť je pocit povrchnej slávy či pýchy. Je to ľudská predstava, ktorú máme kvôli získaniu nezaslúženej slávy a cti. Z môjho uhla pohľadu existuje márnivosť...

Iba skutočný súcit zmení ľudské srdcia

10. 12. 16
(Minghui.org) Počas nedávnych telefonických rozhovorov na objasnenie pravdy som si naozaj uvedomila, aké dôležité je mať súcit. Zúrivý policajt sa snažil vypátrať kto som. Bola som vystrašená, pretože som bola prenasledovaná za objasňovanie faktov o Falun Gongu. Môj strach ma...
Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Odber správ

Odber nových článkov mailom