Články od vydavateľov

Od vydavateľov: Výzva medzinárodnej komunite na pomoc Číne k mierovému riešeniu záležitosti Falun Gongu

25.8.99

Vyhlásenie k prebiehajúcim zinscenovaným súdnym procesom v Číne

Svet sa neveriaco prizerá, ako čínska vláda nevinných praktizujúcich Falun Gongu podrobuje zinscenovaným súdnym procesom, aby ich mohla uväzniť. Právnici v Číne už dostali nariadenie, aby neobhajovali týchto nevinných občanov, pokiaľ nesúhlasia s propagandou strany. Na súdnom procese sa taktiež v obhajobe nesmie vyskytovať nikto z medzinárodnej komunity. Je zrejmé, že obvinenia spravené voči týmto ľuďom sú vykonštruované a neopodstatnené. Taktiež, ako poznamenal stály zástupca Švajčiarska v OSN, sú porušením Ústavy Číny a Univerzálnej deklarácie ľudských práv, ktorú čínska vláda nedávno podpísala. Veríme, že svet sa ozve v záujme zachovania spravodlivosti a rešpektovania medzinárodných právnych noriem, a tiež v záujme práva ľudí praktizovať svoju vieru.

Falun Gong je prax tradičného čínskeho čchi-kungu pre zdravie a kondíciu. Je to tiež duchovná disciplína, ktorá propaguje „Pravdivosť, Súcit, Toleranciu“, univerzálne hodnoty, ktoré presahujú kultúrne, rasové a národnostné hranice. Zatiaľ čo Falun Gong si vo svete získava čoraz väčšiu popularitu a uznanie, v Číne je brutálne prenasledovaný, pretože počet cvičiacich Falun Gongu presiahol počet členov Komunistickej strany, a pretože mnohí z členov Strany sú tiež praktizujúcimi.

Falun Gong je apolitický a nie je proti žiadnej vláde. Podobne ako Tai-chi, je to populárne cvičenie, ktoré zlepšuje zdravie ľudí a ich duševnú pohodu. Ak by čínska vláda bližšie preskúmala pozitívne účinky cvičení, nenarábala by s ľuďmi takto. Všetky aktivity Falun Gongu sú otvorené verejnosti; vždy sme sa snažili pomôcť čínskej vláde získať objektívne porozumenie tejto praxe. Žiadame na čínsku vládu, aby tento problém riešila mierovo prostredníctvom priameho dialógu, a aby zastavila politiku prenasledovania, keďže nikto nechce, aby vláda stratila dôveru 100 miliónov svojich obyvateľov.

Zdá sa nám trestuhodné, že čínske štátne médiá sa zaplietli do ohováračskej kampane proti Falun Gongu a používajú pri tom vykonštruované informácie. Žiadame čínsku vládu, aby okamžite prepustila všetkých zatknutých praktizujúcich Falun Gongu, a aby zrušila svoj zatykač na Li Hongzhi-ho, zakladateľa Falun Gongu.

Číňania by mali mať dovolené slobodne cvičiť, mať právo na slobodu vyznania, slobodu zhromažďovania, slobodu slova, ktoré sú jasne ukotvené v ústave Číny. Súdenie praktizujúcich Falun Gongu na súdoch za to, že sa pokúsili uplatňovať tieto práva, je zosmiešnením samotnej Ústavy, ktorá by mala viesť krajinu. Je v záujme štátu, vlády a ľudí, aby rešpektovali individuálne právo každého človeka na tieto základné slobody. Stále veríme, že s pomocou a podporou medzinárodnej komunity môže byť táto vec pokojne vyriešená priamym dialógom s čínskou vládou.

Vydavatelia Minghui a praktizujúci Falun Gongu v Severnej Amerike

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/1999/8/25/136733.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha