Vlastné srdce čisté a jasné

Fa zachraňuje všetky bytosti, Majster loď vedie

Jedna plachta zodvihnutá, sto miliónov plachiet stúpa

Pripútanosti odložiť, ľahká loď letí rýchle

S ťažkým ľudským srdcom, ťažké je krížiť more

Vietor a oblaky sa náhle menia, sťaby nebesá sa rúcali

Hory sa prevracajú, moria sa víria, divé vlny valia

Pevne kultivujte Dafa, tesne nasledujte Majstra

S príliš ťažkými pripútanosťami sa smer stratí

Loď sa prevracia, plachta trhá sa, ľudia zachraňujú seba

Blato a piesok keď budú vymyté, zlato zažiari

Život a smrť, reč chvastavá sa neráta

Dokázať sa činiť či nie, skutočnú pravdu vidieť

Keď jedného dňa čas Dovŕšenia príde

Pravda sa plne ukáže, svet bude v úžase

 

Li Chung-č’

12. októbra 1999

(uverejnené 22. mája 2000)