Články od vydavateľov

Od vydavateľov Falun Dafa: Odolávajte rozširovaniu falošných jingwenov pomocou vlastného správania

24.3.00

V nedávnej dobe sa v Číne postupne začalo rozširovať niekoľko falošných jingwenov (článkov, ktoré nenapísal Majster Li). Väčšina praktizujúcich ich je schopná rozlíšiť a odolať im pomocou nasledovania princípu „brať Fa za Učiteľa“. Títo praktizujúci hrali pozitívnu rolu v ochrane Dafa a v stabilizácii súčasnej situácie v Číne. Avšak veľmi malé percento praktizujúcich so zmäteným pochopením do rôznych stupňov týmto článkom chybne uverilo. Toto zahŕňa aj malý počet praktizujúcich, ktorí boli pevní vo Fa a šli viac než raz podať sťažnosť vláde. V skutočnosti pomáhali pri šírení týchto falošných článkov.

Od apríla minulého roka praktizujúci v pevninskej Číne jeden po druhom, bez strachu zo smrti, sa vrhli do veľkej misie pomáhania Fa napravovať ľudský svet. To, čo spravili, je hrdinské a dojemné, a to, čo dosiahli, je povzbudivé a zaslúži si to blahoželanie. Dnes Falun Dafa napravuje vesmír a jeho svetlo zažiari do každého kúta vesmíru. V tomto momente, keď je staré nahrádzané novým, všetky staré sily, ktoré odporujú spravodlivej vôli, sa určite budú snažiť všemožne zasahovať a za každú cenu poškodzovať proces, v ktorom Fa všetko napravuje. Toto zahŕňa poškodzovanie a ničenie procesu zlepšovania praktizujúcich a ich dosiahnutia dovŕšenia.

Dôvodom prečo sa tieto falošné jingweny tak rozšírili, je to, že poškodzovanie z iných dimenzií sa odráža do ľudského sveta. Nie je to tak, že tí, ktorí verili obsahu falošných jingwenov, padli do pasce zla, ktorú nastražili tí s nečistými úmyslami? Nie je pravda, že tí niekoľkí praktizujúci, ktorí rozširujú falošné jingweny, robia zlé skutky? Tým, že veria vo falošné jingweny, ovplyvňujú svoj postup v kultivácii. Naproti tomu, rozširovanie falošných jingwenov sťažuje iným žiakom možné dovŕšenie kultivácie a následky sú príliš vážne na to, aby sa dali čo i len predstaviť.

Keď je tu Majster a Fa, žiadne zlo nemôže poškodiť Dafa. Mnoho zahraničných webstránok Falun Dafa a združení prevzalo zodpovednosť za zdieľanie informácií medzi praktizujúcimi. Šírenie falošných jingwenov v Číne by malo podnietiť každého praktizujúceho k vážnemu zamysleniu: „Je to niečím v nás, čo súhlasí so zámermi starých síl a my sme sa toho stále nezbavili?“ „Neposilňovali sme sami týchto démonov?“ Kultivácia je na človeku samotnom a je na každom, o čo sa bude usilovať. Praktizujúci, ktorí nedosiahol dovŕšenie, má povahu Budhu i povahu démona. Keď jeho myseľ nie je spravodlivá, začne hrať úlohu démonická povaha.

Vydavatelia správ Falun Dafa týmto vyhlasujú, že Majster od konca júla minulého roku nevydal žiaden jingwen. Webstránky Dafa zverejnia nový jingwen ihneď, ak nejaký bude. Praktizujúci, ktorí nedopatrením verili a šírili falošné jingweny, ihneď sa prosím prebuďte a okamžite zničte falošné jingweny.

„Chrániť Dafa svojim vlastným chovaním je navždy zodpovednosťou učeníkov Dafa, pretože Dafa patrí všetkým vnímajúcim bytostiam vo vesmíre, čo zahŕňa vás.“ („Pevnosť Fa“, Základy pre ďalší pokrok I)

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2000/3/29/8837.html

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha