K Dovŕšeniu

Štúdium Fa s pripútanosťami nie je opravdivá kultivácia. Avšak v priebehu kultivácie môže človek prísť k postupnému uvedomeniu si svojich vlastných základných pripútaností, zbaviť sa ich, a tak splniť kritéria na to, aby bol kultivujúcim. Čo je teda základná pripútanosť? Ľudské bytosti nadobúdajú veľa názorov, zatiaľ čo sú vo svete, a sú, ako dôsledok, týmito názormi poháňaní k tomu aby sa usilovali o to po čom túžia. Keď však človek vstúpi do tohto sveta, sú to karmické usporiadania, ktoré určujú priebeh jeho života a to, čo v ňom bude získané alebo stratené. Ako by mohli jeho názory určovať každú etapu jeho života? A tak sa tie takzvané "krásne sny a želania" stávajú snahami, ktoré nikdy nemôžu byť uskutočnené, nehľadiac na bolestivé pripútanosti.

Dafa má nezmerný vnútorný zmysel a vytvoril všetko na každej úrovni vesmíru, vrátane, samozrejme, všetkého v ľudskom svete. Teda s výnimkou tamtých odporných ľudských bytostí, ktoré boli použité zlovestnými, starými, zlomyseľnými silami – ktoré samotné sú odstraňované – aby útočili na Fa, sú ľudia schopní vidieť vo Fa veci, ktoré považujú za dobré. Niektorí naozaj vidia princípy Dafa, zatiaľ čo mnoho iných žiakov našlo v Dafa so svojimi ľudskými názormi rôzne ľudské túžby a želania. Prinútení týmito ľudskými pripútanosťami, prišli praktizovať kultiváciu v Dafa.

Niektorí ľudia si myslia, že Dafa je v súlade s ich vlastným chápaním vedy; niektorí ľudia si myslia, že súhlasí s ich vlastnými predpismi správania sa; niektorí ľudia si myslia, že hovorí k ich vlastnej nespokojnosti s politikou; niektorí ľudia si myslia, že Dafa môže zachrániť zdegenerovanú morálku ľudstva; niektorí ľudia si myslia, že Dafa môže vyliečiť ich choroby; niektorí ľudia si myslia, že Dafa a Majster je spravodlivý, a tak ďalej, a tak ďalej. Nie je zlé pre ľudské bytosti v tomto svete dychtiť s týmito pripútanosťami za krásnymi snami a túžbami. Avšak kultivujúci by rozhodne nemal byť takýto. Môžete začať svoju cestu Dafa s týmito myšlienkami, avšak v priebehu praktizovania kultivácie sa musíte považovať za kultivujúceho. Neskôr, usilovným robením pokroku čítaním kníh a študovaním Fa, by ste mali jasne rozpoznať, aké boli vaše názory, keď ste na začiatku prišli k Dafa. Po praktizovaní kultivácie určitý čas, ešte stále sa držíte týchto názorov? Pokračujete na ceste kvôli týmto ľudským pripútanostiam? Ak áno, nemôžete sa počítať medzi mojich žiakov. Znamená to, že vaše základné pripútanosti neboli odstránené a že nie ste schopní pochopiť Fa z vnútra Fa. Tí, ktorí boli preosiatí počas zlom prinesených skúšok, s ktorými sa Dafa stretol v Číne sú všetko ľudia, ktorí sa nevzdali týchto pripútaností. V rovnakom čase, priniesli Dafa niektoré negatívne následky.

Napriek tomu a situácii, v ktorej veľký počet učeníkov, ktorí sú skutočnými praktizujúcimi, trpia kruté ťažkosti, čas uzavretia bol opakovane posunutý, aby sa počkalo na týchto ľudí, aby mohli rozpoznať svoje vlastné základné pripútanosti. Je to preto, že veľa z nich je predurčených a majú potenciál k dosiahnutiu Dovŕšenia.

Viete, že jednou z najväčších výhovoriek, ktorú staré zlé sily v súčasnosti používajú na útok proti Dafa je tá, že vaše základné pripútanosti ostávajú zakopané? Takže aby sa identifikovali títo ľudia, trápenia sa spravili surovejšími. Ak ste pripútaní k tomu, že Dafa súhlasí s ľudskou vedou, manipulujú zlomyseľné ľudské bytosti k rozširovaniu klamstiev, že Dafa je povera; ak ste pripútaní k moci Dafa liečiť chorobu, manipulujú zlomyseľné ľudské bytosti k rozširovaniu klamstiev, že Dafa zakazuje ľudom brať lieky a že to viedlo k 1400 úmrtiam; dokonca ak hovoríte, že Dafa nie je zapletený do politiky, nechajú zlomyseľné ľudské bytosti rozširovať klamstvá, že Dafa a Li Hongzhi majú za sebou zahraničné politické sily, a tak ďalej; ak vy hovoríte, že Dafa nevyberá žiadne poplatky, oni hovoria, že Majster nazhromaždil majetok nečestnými prostriedkami. K čomukoľvek ste pripútaní, k tomu majú zlé elementy, ktoré v tom smere vymýšľajú klamstvá. Dokonca ak sa obávate, že Dafa je podkopávaný, falšujú články údajne napísané Majstrom. Premýšľajte o tom, všetci: súčasná obrovská skúška je na to aby sa videlo, ako sa Dafa darí a ako sa žiaci správajú počas Majstrovej neprítomnosti. Ako by mohol Majster hovoriť otvorene? Ako by som vám mohol opäť povedať čo máte robiť? Navyše, manipulujú zlomyseľné ľudské bytosti, aby preskúšavali Dafa a jeho žiakov v každej maličkosti, dávajú im vyčerpávajúce a dôkladné skúšky, ktoré mieria na všetky ľudské zámery a pripútanosti. Keby ste boli naozaj schopní odhodiť tieto základné ľudské pripútanosti vo vašej kultivácii, tieto posledné utrpenia by neboli také kruté.

Ani teraz sa niektorí ľudia nedokážu sústrediť na čítanie kníh. Osobitne tí z vás, ktorí pracujete pre Dafa, by ste nemali použiť nijaký predstieraný dôvod aby ste zakryli skutočnosť, že nečítate knihy alebo neštudujete Fa. Aj keď pracujete pre mňa, svojho Majstra, stále ešte potrebujete študovať Fa každý deň s pokojnou mysľou a pevne sa kultivovať. Keď vaša myseľ pri čítaní blúdi všade okolo, nespočítateľní Buddhovia, Daovia, a Bohovia v knihe vidia vašu výsmešnú a žalostnú myseľ, a môžu povedať, že karma vo vašich myšlienkach vás ovláda, čo je ohavné. No vy sa držíte ilúzie a nedokázali ste sa k tomu prebudiť. Niektorí dobrovoľníci idú dlhé časové obdobie bez čítania alebo študovania Fa. Ako môžu robiť dobrú prácu pre Dafa? Nechtiac ste spôsobili mnohé straty, ktoré je veľmi ťažké nahradiť. Minulé lekcie by vás mali spraviť zrelšími. Jediný spôsob, akým zabránite starým, zlým silám využiť diery vo vašej mysli je dobre využiť váš čas na štúdium Fa.

To čo sa odvíja v súčasnosti bolo pripravené v dávnej minulosti. Tí žiaci, ktorí vykročili vpred aby potvrdili Fa čelom k nátlaku sú statoční a obdivuhodní. Keď som sa spytoval poslednej skupiny bytostí vysokej úrovne, ktoré boli na rade k odstráneniu, prečo vymýšľali klamstvá o mne a Dafa, odpovedali: "Nie je žiaden iný spôsob. Cesta ktorou si sa vybral je taká spravodlivá. Ako inak by mohol byť Dafa a tvoji učeníci skúšaní?" Tí, ktorí narušujú Dafa, sú len hŕstkou zákerných síl. Všetko čo robia je používanie tých zlomyseľných bytostí, o ktorých si tiež myslia, že by mali byť zničené. Nemerateľní a nespočítateľní Buddhovia, Daovia, a Bohovia vo vesmíre a živé bytosti v ešte väčších kozmických celkoch všetci sledujú všetko na tejto maličkej smietke prachu vo vesmíre. Dafa dokončil a zharmonizoval všetko vo vesmíre. Mocná cnosť je majestátna a večná. Tí učeníci, ktorí prešli vyčerpávajúcimi a najtvrdšími skúškami, položili skalopevný základ pre Dafa v tomto svete, ukázali v ľudskom svete skutočný prejav Dafa, a v tom istom čase si dovŕšili svoje vlastné najveľkolepejšie pozície. Zlomyseľné a zlé bude čoskoro odstránené, tí podlí v ľudskom svete dostanú náležitú odplatu, a hriechom už viac nebude dovolené pokračovať. Učeníci čakajú na dosiahnutie Dovŕšenia, a ja už nemôžem dlhšie čakať. Správanie sa každého – dobré alebo nedobré – plne odzrkadľuje výsledok ktorý získa. Vnímajúce bytosti, vaše budúce pozície si vyberáte vy sami.

 

Li Hongzhi

16. jún 2000

 


Linka na DOC súbor (článok v ZDP II)