K dovŕšeniu

Štúdium Fa s pripútanosťami nie je opravdivá kultivácia. Avšak v priebehu kultivácie môže človek prísť k postupnému uvedomeniu si svojich vlastných základných pripútaností, zbaviť sa ich, a tak splniť kritéria na to, aby bol kultivujúcim. Čo je teda základná pripútanosť? Ľudské bytosti nadobúdajú veľa názorov, zatiaľ čo sú vo svete, a sú, ako dôsledok, týmito názormi poháňaní k tomu, aby sa usilovali o to, po čom túžia. Keď však človek vstúpi do tohto sveta, sú to karmické usporiadania, ktoré určujú priebeh jeho života a to, čo v ňom bude získané alebo stratené. Ako by mohli jeho názory určovať každú etapu jeho života? A tak sa tie takzvané „krásne sny a želania“ stávajú bolestivými a tvrdohlavými[1] snahami, ktoré nikdy nemôžu byť uskutočnené.

Dafa má nezmerný vnútorný zmysel a vytvoril všetko na každej úrovni vesmíru, vrátane, samozrejme, všetkého v ľudskom svete. Ľudia – s výnimkou tých odporných ľudských bytostí, ktoré boli použité tými práve odstraňovanými skazenými, starými zlými silami, aby útočili na Fa – sú schopní vidieť vo Fa veci, ktoré považujú za dobré. Niektorí naozaj vidia princípy Dafa, zatiaľ čo mnoho iných žiakov našlo v Dafa kvôli svojim ľudským názorom rôzne ľudské túžby a želania. Prišli praktizovať kultiváciu v Dafa podnecovaní týmito ľudskými pripútanosťami.

Niektorí ľudia si myslia, že Dafa je v súlade s ich vlastným chápaním vedy; niektorí ľudia si myslia, že je v súlade s ich vlastnými princípmi pre správanie sa; niektorí ľudia si myslia, že je v súlade s ich vlastnou nespokojnosťou s politikou; niektorí ľudia si myslia, že Dafa môže zachrániť zdegenerovanú morálku ľudstva; niektorí ľudia si myslia, že Dafa môže vyliečiť ich choroby; niektorí ľudia si myslia, že Dafa a Majster je spravodlivý, a tak ďalej, a tak ďalej. Nie je  zlé  pre ľudské bytosti v tomto svete dychtiť s týmito pripútanosťami za krásnymi snami a túžbami. Avšak kultivujúci by rozhodne nemal byť takýto. Môžete začať svoju cestu Dafa s týmito myšlienkami, avšak v priebehu praktizovania kultivácie sa musíte považovať za kultivujúceho. Neskôr, po usilovnom robení pokroku čítaním kníh a študovaní Fa, by ste mali jasne rozpoznať, aké boli vaše názory, keď ste na začiatku prišli k Dafa. Potom ako ste určitý čas praktizovali kultiváciu, držíte sa ešte stále týchto názorov? Pokračujete na ceste kvôli týmto ľudským pripútanostiam? Ak áno, nemôžete sa počítať medzi mojich žiakov. Znamená to, že vaše základné pripútanosti neboli odstránené a že neviete pochopiť Fa podľa Fa. Tí, ktorí boli preosiatí počas zlom prinesených skúšok, s ktorými sa Dafa stretol v Číne, sú všetko ľudia, ktorí sa nevzdali týchto pripútaností. Súčasne priniesli Dafa niektoré negatívne účinky.

Aj keď je to tak, za situácie, keď mnohí učeníci, ktorí sú skutočnými praktizujúcimi, trpia krutými ťažkosťami, čas uzavretia bol opakovane posunutý, aby sa počkalo na týchto ľudí, aby mohli rozpoznať svoje vlastné základné pripútanosti. Je to preto, že veľa z nich je predurčených a majú potenciál na dosiahnutie dovŕšenia.

Viete, že jednou z najväčších výhovoriek, ktorú staré zlé sily v súčasnosti používajú na útok proti Dafa je tá, že vaše základné pripútanosti ostávajú skryté? Takže aby sa identifikovali títo ľudia, trápenia sa stali drsnejšími. Ak ste pripútaní k tomu, že Dafa súhlasí s ľudskou vedou, manipulujú zlých ľudí k rozširovaniu klamstiev, že Dafa je povera; ak ste pripútaní k schopnosti Dafa liečiť chorobu, manipulujú zlých ľudí k rozširovaniu klamstiev, že Dafa zakazuje ľudom brať lieky a že to viedlo k 1400 úmrtiam; dokonca ak hovoríte, že Dafa nie je zapletený do politiky, nechajú zlých ľudí rozširovať klamstvá, že Dafa a Li Chung-č’ majú za sebou zahraničné politické sily, a tak ďalej; ak vy hovoríte, že Dafa nevyberá žiadne poplatky, oni hovoria, že Majster nazhromaždil majetok nečestnými prostriedkami. K čomukoľvek ste pripútaní, k tomu majú zlé elementy, ktoré v tom smere vymýšľajú klamstvá. Dokonca ak sa obávate, že Dafa je podkopávaný, falšujú články údajne napísané Majstrom. Premýšľajte o tom, všetci: súčasná obrovská skúška  je na to, aby sa videlo, ako sa darí Dafa a ako sa žiaci správajú počas Majstrovej neprítomnosti. Ako by mohol Majster hovoriť otvorene? Ako by som vám mohol opäť povedať, čo máte robiť? Navyše, manipulujú zlých ľudí, aby preskúšavali Dafa a jeho žiakov v každej maličkosti, dávajú im vyčerpávajúce a dôkladné skúšky, ktoré mieria na všetky ľudské myšlienky a pripútanosti. Keby ste boli vo vašej kultivácii naozaj schopní odhodiť tieto základné ľudské pripútanosti, tieto posledné utrpenia by neboli také kruté.

Ani teraz sa niektorí ľudia nedokážu sústrediť na čítanie kníh. Osobitne tí z vás, ktorí pracujú pre Dafa, by nemali použiť žiadnu výhovorku na to, aby zakryli skutočnosť, že nečítajú knihy alebo neštudujú Fa. Aj keď pracujete pre mňa, svojho Majstra, stále ešte musíte každý deň študovať Fa s pokojnou mysľou a pevne sa kultivovať. Keď vaša myseľ pri čítaní blúdi všade navôkol, nespočítateľní Budhovia, Daovia a Bohovia v knihe vidia vašu smiešnu a žalostnú myseľ, a vidia, že karma vo vašich myšlienkach vás ovláda, čo je ohavné. Vy sa však držíte ilúzie a neviete to pochopiť. Niektorí dobrovoľníci dlhé časové obdobie nečítajú alebo neštudujú Fa. Ako môžu robiť dobrú prácu pre Dafa? Nechtiac ste spôsobili mnohé straty, ktoré je veľmi ťažké nahradiť. Minulé lekcie by vás mali spraviť zrelšími. Jediný spôsob, akým zabránite starým, zlým silám využiť medzery vo vašej mysli je dobre využiť váš čas na štúdium Fa.

To, čo sa odvíja v súčasnosti, bolo usporiadané v dávnej minulosti. Tí žiaci, ktorí zoči-voči útlaku vykročili vpred, aby potvrdili Fa, sú veľkolepí. Keď som sa spytoval poslednej skupiny bytostí vysokej úrovne, ktoré boli na rade k odstráneniu, prečo vymýšľali klamstvá o mne a Dafa, odpovedali: „Nie je žiaden iný spôsob. Cesta, ktorou si sa vybral, je veľmi spravodlivá. Ako inak by mohol byť Dafa a tvoji učeníci skúšaní?“ Tí, ktorí poškodzujú Dafa, sú len hŕstkou zákerných síl, a oni len používajú tie zlé bytosti, o ktorých si tiež myslia, že by mali byť zničené. Nemerateľní a nespočítateľní Budhovia, Daovia a Bohovia vo vesmíre, a živé bytosti v ešte väčších kozmických celkoch, všetci pozorne sledujú všetko na tejto maličkej smietke prachu vo vesmíre. Dafa už dokončil a zharmonizoval všetko vo vesmíre. Mocná cnosť je majestátna a večná. Tí učeníci, ktorí prešli vyčerpávajúcimi a najtvrdšími skúškami, položili skalopevný základ pre Dafa v tomto svete, ukázali v ľudskom svete skutočný prejav Dafa, a v tom istom čase si dovŕšili svoje vlastné najveľkolepejšie pozície. Zlo bude čoskoro odstránené, tí podlí v ľudskom svete dostanú náležitú odplatu, a hriechy a zlo už viac nebudú môcť pokračovať. Učeníci čakajú na dosiahnutie dovŕšenia a ja už nemôžem dlhšie čakať. Správanie sa každého – dobré alebo nedobré – plne odzrkadľuje výsledok, ktorý získa. Vnímajúce bytosti, vaše budúce pozície si vyberáte vy sami.

 

Li Chung-č’

16. júna 2000

 

[1] toto slovo je možné preložiť ako tvrdohlavý, pripútaný