Používanie podľa vlastnej vôle

Nikdy som nemal rád gramatiku a slová štandardizované modernou čínštinou, ktoré majú svoj význam spovrchnený. Preto často nepoužívam štandardizovanú gramatiku a slová keď vyučujem Fa! Niektorí ľudia tomu nerozumejú. V skutočnosti, významy slov, ktoré boli pozmenené modernými ľuďmi, už majú v sebe primiešané názory moderných ľudí. Obzvlášť slová, ktoré obsahujú prvky ateizmu a politiky, nie je možné použiť vo vyučovaní Fa. Aby som umožnil študentom rozumieť, používam ako sa len dá gramatiku a slová modernej čínštiny.

Ako by mohol byť Fa vesmíru štandardizovaný ľudskou kultúrou? Pokiaľ môžem vysvetliť princípy Fa jasne, rozväzujem putá ľudskej kultúry, porušujem tie pravidlá a obmedzenia, a používam jazyk podľa vlastnej vôle. Aby som vyjadril Dafa jasne, používam ich tak, ako chcem. Napríklad, niekedy sú moje vety veľmi dlhé a opakujem frázy, aby som zdôraznil a prehĺbil zmysel viet – tak to robím. Navyše, je veľmi ťažké použiť ľudskú reč na vyjadrenie vysokoúrovňových, hlbokých princípov Fa. Čo sa týka slov, používam ich v podstate podľa vlastnej vôle. Napríklad, často píšem „stupeň“ (程度,  cheng du) ako „stupeň dosiahnutia“ (成度, cheng du), keďže cítim, že [druhý cheng] by mal byť použitý na vyjadrenie rozsahu, v ktorom je niečo dosiahnuté. Rád píšem „pravdivý obraz“ (真相, zhen xiang) ako „pravdivá podoba“ (真象, zhen xiang), keďže cítim, že toto slovo by malo byť použité na vyjadrenie pravej podoby vecí; rád píšem „bezpodmienečne“ (绝, jue) ako „definitívne“ (决, jue), keďže cítim, že toto slovo má väčšiu váhu; používam „nesmierny“ (洪, hong) namiesto „veľký“ (弘, hong), pretože je to vhodnejšie pre opísanie Dafa vesmíru, a tak ďalej, a tak ďalej. Takisto nerád štandardizujem vety použitím jednoduchých bodiek. Keď píšem, často používam čiarky priamo až do konca. Dbám iba na vnútorný zmysel Fa, a keď príde na ľudskú štandardizáciu, nemám pocit záväzku. Ľudská kultúra je daná ľuďom Bohmi. Avšak moderná čínština bola pozmenená pokriveným myslením moderných ľudí, ich verejným odsúdením teizmu a ich politickými pojmami. Fa prinesie ľudstvu všetko nové a spravodlivé, a nebude tvarovaný ničím, čo je staré, pokrivené, alebo prekrútené. Absolvoval som strednú školu a cieľom toho, že som nešiel na vysokú školu, bolo zabrániť všetkým druhom pojmov, poučiek, definícií, [vedeckých] zákonov, ľudských teórií a rôznych štandardizovaných vecí, aby sa utvorili v mojej mysli. Tieto ľudské veci rozhodne nemôžu byť pri vyučovaní primiešané do Fa vesmíru, keďže to by spôsobilo, že Fa by bol ovplyvnený ľudskými názormi.

Dafa je Fa vesmíru a Dafa vytvoril všetky žijúce bytosti vo vesmíre. Dafa ustanovil životné prostredia a normy pre živé bytosti na rôznych úrovniach vesmíru a vytvoril rôzne formy múdrosti pre živé bytosti na rôznych úrovniach, vrátane kultúry ľudstva. Účelom šírenia Dafa široko ďaleko je napraviť zákony vesmíru a súčasne umožniť učeníkom Dafa v ľudskom svete dosiahnuť Dovŕšenie. Dafa vytvára aj nové ľudstvo a takisto prinesie ľudstvu novú kultúru.

 

Li Chung-č’

28. júna 2000