Používanie podľa vlastnej vôle

Nikdy som nemal rád gramatiku a slová štandardizované modernou čínštinou, ktoré majú svoj význam spovrchnený. Preto nepoužívam často štandardizovanú gramatiku a slová keď vyučujem Fa! Niektorí ľudia tomu nerozumejú. V skutočnosti, významy slov, ktoré boli pozmenené modernými ľuďmi, už majú v sebe primiešané názory moderných ľudí. Obzvlášť slová, ktoré obsahujú prvky ateizmu a politiky, nie je možné použiť vo vyučovaní Fa. Aby som umožnil študentom rozumieť, robím čo môžem aby som použil gramatiku a slová modernej čínštiny.

Ako by mohol byť Fa vesmíru štandardizovaný ľudskou kultúrou? Pokiaľ môžem vysvetliť princípy Fa jasne, rozväzujem putá ľudskej kultúry, porušujem tie pravidlá a obmedzenia, a používam jazyk podľa vlastnej vôle. Aby som vyjadril Dafa jasne, používam ich tak ako chcem. Napríklad, niekedy sú moje vety veľmi dlhé, a opakujem frázy, aby som zdôraznil a prehĺbil zmysel viet – tak to robím. Navyše, je veľmi ťažké použiť ľudskú reč na vyjadrenie vysokoúrovňových, hlbokých princípov Fa. Tak ďaleko ako slová idú, používam ich v podstate podľa vlastnej vôle. Napríklad, často píšem “stupeň” (cheng du) ako “stupeň dosiahnutia” (cheng [homonymum] du), keďže cítim, že [druhý cheng] by mal byť použitý na vyjadrenie rozsahu, v ktorom je niečo dosiahnuté. Rád píšem “pravda” (zhen xiang) ako “pravá podstata” (zhen xiang [homonymum]), keďže cítim, že toto slovo by malo byť použité na vyjadrenie pravej podstaty vecí; Rád píšem “absolútny” (jue) ako “rezolútny”, keďže cítim, že toto slovo má väčšiu váhu; používam “nesmierny” (hong) namiesto “veľký” (hong [homonymum]), pretože je to vhodnejšie pre opísanie Dafa vesmíru, a tak ďalej, a tak ďalej. Takisto nerád štandardizujem vety použitím jednoduchých bodiek. Keď píšem, často používam čiarky priamo až do konca. Dbám iba na vnútorný zmysel Fa, a keď príde na ľudskú štandardizáciu, nemám pocit záväzku. Ľudská kultúra je daná ľuďom Bohmi. Avšak moderná čínština bola pozmenená pokriveným myslením moderných ľudí, so svojím verejným odsúdením teizmu a so svojimi politickými pojmami. Fa prinesie ľudstvu všetko nové a spravodlivé, a nebude tvarovaný ničím, čo je staré, pokrivené, alebo prekrútené. Absolvoval som strednú školu, a cieľom toho že som nešiel na vysokú školu, bolo zabrániť všetkým druhom pojmov, poučiek, definícií, [vedeckých] zákonov, ľudských teórií, a rôznych štandardizovaných vecí aby sa utvorili v mojej mysli. Tieto ľudské veci rozhodne nemôžu byť primiešané do Fa vesmíru keď je vyučovaný, keďže to by spôsobilo, že Fa by bol ovplyvnený ľudskými názormi.

Dafa je Fa vesmíru, a Dafa vytvoril všetky žijúce bytosti vo vesmíre. Dafa ustanovil životné prostredia a normy pre živé bytosti na rôznych úrovniach vesmíru, a vytvoril rôzne formy múdrosti pre živé bytosti na rôznych úrovniach, vrátane kultúry ľudstva. Účelom šírenia Dafa široko ďaleko je napraviť zákony vesmíru, a, súčasne, umožniť učeníkom Dafa v ľudskom svete dosiahnuť Dovŕšenie. Dafa vytvára aj nové ľudstvo, a takisto prinesie ľudstvu novú kultúru.

 

Li Hongzhi

28.6.2000

 


Linka na DOC súbor (článok v ZDP II)