Zmienka o proroctvách

Učeníci: to, čo sa v súčasnosti odhaľuje v Číne, bolo už usporiadané v histórii. Mnohí ľudia v dejinách to prorokovali. Vybrali si nevyjadriť túto vec priamo, jednak aby sa prispôsobili klamlivému spôsobu, akým existuje svet a aby varovali jeho ľudí. Preto sú svetskí ľudia schopní pochopiť zmysel proroctva iba potom, ako história prebehla.

Napríklad ohľadom toho, čo sa deje v Číne, predpovedal pred stovkami rokov Nostradamus, Francúz, vo svojej knihe „Proroctvá“ nasledujúce:

 

V roku 1999, siedmeho mesiaca,

Z oblohy príde veľký Kráľ Hrôzy.

Aby opäť priviedol k životu veľkého kráľa Angolmoisu,

Predtým a potom Mars panuje v mene prinášania ľuďom šťastia.

[Skupina X, kvartet 72]

 

Čo povedal o „roku 1999, siedmeho mesiaca, Z oblohy príde… Hrôza, aby opäť priviedol k životu… kráľa…“ sa vzťahuje presne na zopár ľudí so zákernými pohnútkami v Ústrednom výbore Čínskej komunistickej strany, používajúcich svoju moc na zahájenie rozsiahleho a krutého potlačovania Dafa a učeníkov Dafa. Zatýkali ľudí, bili ľudí, posielali ľudí do pracovných táborov, odsudzovali ľudí do väzenia, ničili knihy [Falun Dafa], použili armádu, políciu, špiónov, diplomatické prostriedky a použili všetky svoje rozhlasové stanice, televízne stanice a tlač, aby šírili klamstvá a uskutočňovali  prenasledovanie ničomným štýlom. Má taký ohromujúci rozsah, že sa zdá, že sa rúcajú nebesá, pričom ich zlo sa rozšírilo po celom svete. Cieľ, ktorý usporiadali staré sily so svojimi pokazenými myšlienkami, je takzvané „skúšanie“ Dafa ničivým spôsobom. Proces Majstrovej nápravy Fa medzi ľuďmi je, z hľadiska Božských bytostí, jednoducho ako proces smrti a vzkriesenia.

Čo sa týka vety „predtým a potom Mars panuje…“, tá znamená, že [Karol] Marx vládne svetu pred a po roku 1999. V skutočnosti nielen komunistické spoločnosti v súčasnosti praktizujú marxizmus. Systém sociálnej starostlivosti a podobné veci prijaté rozvinutými krajinami sveta sú tiež komunistické veci v rámci kapitalizmu. Javia sa ako slobodné spoločnosti, avšak vyzerá to tak, že celý svet v skutočnosti praktizuje komunizmus. Ľudia, ktorí prišli z komunistických štátov do rozvinutých krajín na Západe, zdieľajú jeden dojem: „Vyzerá to tu ako komunizmus, okrem toho, že nepresadzujú násilnú revolúciu.“

Pokiaľ ide o poslednú časť, „v mene prinášania ľuďom šťastia“, toto sa vzťahuje na komunistickú ideu oslobodenia celého ľudstva, ako aj na vysoké dane v západných spoločnostiach, sociálnu starostlivosť atď.

Keďže táto vec je stále ešte v procese zakončovania, dešifrujem iba týchto niekoľko viet. Proroctvá týkajúce sa dneška kolovali v skutočnosti v mnohých krajinách. Zopár vyššie uvedených poznámok je iba pre referenciu.

 

Li Chung-č’

28. júna 2000