Zmienka o proroctvách

Učeníci: to čo sa v súčasnosti odhaľuje v Číne bolo predtým pripravené. Mnohí ľudia v dejinách to prorokovali. Vybrali si nevyjadriť túto vec priamo, jednak aby sa prispôsobili klamlivému spôsobu, akým existuje svet a aby varovali jeho ľudí. Preto, svetskí ľudia sú schopní pochopiť zmysel proroctva iba potom, ako história prebehla.

Napríklad, ohľadom toho čo sa deje v Číne, Nostradamus, Francúz, vyhlásil nasledujúce vo svojej knihe proroctva, Storočia, pred stovkami rokov:

 

V roku 1999, siedmeho mesiaca,

Z oblohy príde veľký Kráľ Hrôzy.

Aby opäť priviedol k životu veľkého kráľa Angolmoisu,

Predtým a potom ako Mars panuje v mene prinášania ľuďom šťastia.

[X storočie, kvartet 72]

 

Čo povedal o “roku 1999, siedmeho mesiaca, Z oblohy príde… Hrôza, aby opäť priviedol k životu… kráľa…” sa vzťahuje presne na zopár ľudí so zákernými pohnútkami v Ústrednom výbore Čínskej komunistickej strany, používajúcich svoju moc na zahájenie krutého, vyčerpávajúceho potlačovania Dafa a učeníkov Dafa. Zatýkali ľudí, bili ľudí, posielali ľudí do pracovných táborov, odsudzovali ľudí do väzenia, a zničili knihy [Falun Dafa]; použili armádu, políciu, špiónov, a diplomatické prostriedky; a použili všetky svoje rozhlasové stanice, televízne stanice, a tlač aby šírili klamstvá a uskutočňovali prenasledovanie ničomným štýlom. Jeho ohromujúci rozsah vyzerá byť hroziaci zvrhnúť nebesia, pričom ich krutosť sa rozšírila po celom svete. So zvrhlými pojmami, staré sily toto zostavili za účelom “skúšania” Dafa ničivým spôsobom. Proces Majstrovej nápravy Fa medzi ľuďmi je, z hľadiska Božských Bytostí, jednoducho ako proces obrody.

Čo sa týka vety “predtým a potom ako Mars panuje…” znamená, že [Karol] Marx vládne svetu pred a po roku 1999. V skutočnosti, nielen komunistické spoločnosti v súčasnosti praktizujú marxizmus. Systém sociálnej starostlivosti a jeho príbuzenstvo prijaté rozvinutými krajinami sveta sú tiež komunistické veci v rámci kapitalizmu. Javia sa ako slobodné spoločnosti, avšak vyzerá to tak, že celý svet v skutočnosti praktizuje komunizmus. Ľudia, ktorí prišli z komunistických štátov do rozvinutých krajín na Západe zdieľajú jeden dojem: “Vyzerá to tu ako komunizmus, okrem toho, že nepresadzujú násilnú revolúciu.”

Pokiaľ ide o poslednú časť, “v mene prinášania ľuďom šťastia,” toto sa vzťahuje na komunistickú ideu oslobodenia celého ľudstva, ako aj na udržovanie sociálneho zabezpečenia západných spoločností vysokými daňami.

Keďže táto vec je stále ešte v procese zakončovania, dešifrujem iba týchto niekoľko viet. V skutočnosti, proroctvá týkajúce sa dneška kolovali v mnohých krajinách. Zopár vyššie uvedených poznámok je iba kvôli zmienke.

 

Li Hongzhi

28.6.2000

 


Linka na DOC súbor (článok v ZDP II)