Odstráňte rušivé zasahovanie

Učeníci: Dafa, ktorý som vám vyučoval je jediná vec, ktorá môže zaručiť vaše dosiahnutie Dovŕšenia praktizovaním kultivácie a zlepšovaním sa. Ak niekto, neschopný prelomiť pripútanosti svetských ľudí, prinesie na seba zlé bytosti, ktoré prevezmú môj obraz a povedia mu čo má robiť na základe jeho pripútaností, tak aby uškodil Fa, táto osoba je v mimoriadnom nebezpečenstve. Ak sa neprebudí, stane sa zloduchom, ktorý poškodzuje Fa.

Moje Telá Zákona sú stelesnením múdrosti mojej mysle a mojej energie, a ich myslenie je úplne rovnaké ako moje. Nepovedal som ani slovo, keď sa Dafa a jeho žiaci stretli s prenasledujúcou, zlom spôsobenou skúškou. Je to presne to isté ako keď robíte prijímacie skúšky na univerzitu: V čase skúšky, môže vám učiteľ opäť hovoriť, ako odpovedať na otázky? Potom, ak som nerozprával uprostred tejto skúšky, prečo by som použil formu mojich Tiel Zákona, aby som vám priamo povedal čo máte robiť?

Nedávno, odporná osoba v Hongkongu, ktorá stratila svoje zmysly, vážne zasahovala do Dafa rozprávaním nezmyselných vecí – kvôli démonickému zasahovaniu z jej vlastnej mysle – o tom ako jej moje Telo Zákona povedalo čo má robiť. Dokonca spôsobila škodu použitím telefonátu ktorý som s ňou uskutočnil, a neustále robila nedobré veci. Bez ohľadu na to, aké nezmyslené veci povedala v mene údajného Tela Zákona, ja nemám takýchto žiakov. Ak sú ľudia, ktorí sú pripravení ju nasledovať aby podkopávali Fa, môžu ísť s ňou – čo chcem ja sú učeníci, ktorí praktizujú kultiváciu čestným a vznešeným spôsobom, majestátne Božské Bytosti ktoré sú neochvejné a pevné, ako diamant.

Učeníci: Musíte byť rozvážni počas tejto slávnostnej súčasnej chvíle. Bol som to ja, kto vás učil Fa. Moje Telá Zákona sú iba obrazmi mojich myšlienok, zatiaľ čo ja som hlavná bytosť. Môžu ľudia, ktorí dokonca neuznávajú mňa, byť stále ešte učeníkmi Dafa? Navyše, sú žiaci, ktorí si nemali vypestovať samoľúbosť iba preto že si myslia, že vykonali Fa-napravujúce veci pre Dafa. V súčasnosti, všetci tí ktorí sú iracionálni a rozprávajú nezmyselne sa ukazujú byť nebezpečnými – toto je pre nich osudné. Ešte dôležitejšie, nikto by nemal venovať pozornosť tomu, čo tá záškodníčka v Hongkongu podnecovala alebo si ju vypočuť. Nie je to tak, že Majster nie je milosrdný: V niekoľkých rokoch [vašej] kultivačnej praxe, som za vás nielen vydržal veľmi mnoho, ale tiež, medzičasom, som vám neustále dával rady na vaše zlepšovanie sa, dozeral som na vašu bezpečnosť, a vyrovnal som dlhy, ktoré ste dlhovali na rôznych úrovniach, aby ste mohli dosiahnuť Dovŕšenie – toto nie sú veci, ktoré môže ktokoľvek robiť, a nemôžu byť ani vykonané pre svetských ľudí. Je to jednoducho tak, že tí ľudia sú príliš iracionálni a nevedia si vážiť Dafa a príležitosť praktizovať kultiváciu.

Povedal som vám vopred v mojich prednáškach Fa o všetkých problémoch, ktoré by sa mohli vyskytnúť počas tejto krutej a ničivej skúšky. Pre tých, ktorí opravdivo nepraktizovali kultiváciu, je naozaj ťažké prejsť. Každému by teraz malo byť jasnejšie, prečo som vás často žiadal, aby ste viac čítali knihu! Fa môže prelomiť všetky pripútanosti, Fa môže vyhubiť všetky zlá, Fa môže rozbiť všetky klamstvá a Fa môže posilniť spravodlivé myšlienky.".

V súčasnosti sú už tí iracionálni, odporní ľudia pod manipuláciou tajných agentov. Čo sa týka tých, ktorých pripútanosti dohnali k nasledovaniu týchto ľudí, dokonca aj keď sú schopní sa prebudiť, bude pre nich veľmi ťažké mať akúkoľvek ďalšiu príležitosť praktizovať kultiváciu. Dafa je dôležitý, a kultivačná prax je vážna vec. Človek – nech je to ktokoľvek – musí sám zaplatiť za všetky nedobré veci, ktoré spravil vo svete. Nechcem vidieť spadnúť jediného žiaka, ale rozhodne ani nechcem nekvalifikovaných učeníkov.

 

Li Hongzhi

5.7.2000

 


Linka na DOC súbor (článok v ZDP II)