Články od vydavateľov

Náš súcitný a ctihodný Majster

17.7.00

V roku 2000 si všetci vo svete vydýchli, že sme sa dostali cez mnoho kríz a vstúpili sme do ďalšej éry. Z ľudí vo svete, kto už môže vedieť, prečo majú ľudské bytosti také šťastie. Koľko prorokov teraz stratilo svoju príťažlivosť? Avšak je to náš Majster, ktorý umožnil ľudstvu mať túto nádej na prežitie a niesol karmu, ktorá vznikla z pokazenia sa ľudstva počas priebehu histórie.

Od júla 1999 zlé bytosti vo vesmíre, využijúc tento čas, keď sa skúša Dafa v ľudskom svete, ovládali životy v rámci Troch Ríš, ktoré majú byť odstránené, najmä tú spodinu ľudstva, aby priniesli škodu Dafa a učeníkom Dafa. Z pohľadu prejavu na ľudskej úrovni je to Čínska komunistická strana, ktorá spôsobuje škodu Dafa pomocou vládnych činov mobilizácie polície, vojenských jednotiek, rádiových staníc, televíznych staníc, diplomacie a tajných agentov, aby naširoko-naďaleko šírila svoju deštrukciu. V skutočnosti sú to tie zlé bytosti vo vesmíre, ktoré súčasne popri tom ako používajú spodinu ľudstva na spôsobenie poškodenia, zároveň vtláčali na praktizujúcich karmu, ktorú vytvorili poškodzovaním Fa spolu s prvkami, ktoré sú zložené zo zla. Tvárou v tvár takejto zlej a nebezpečnej situácii Majster zozbieral dohromady všetku túto karmu a obrovské fyzické prvky zložené zo zla. Majster použil svoje vlastné telo, aby ich zniesol, a súčasne zničil tie obrovské zlé prvky. Pretože tie zlé bytosti nazhromaždili také obrovské množstvo karmy a jedovatých prvkov, Majstrovi to zabralo deväť mesiacov, kým to zničil použitím svojej mocnej sily gongu. Avšak pretože tie zlé prvky a karma boli také obrovské, spôsobili tiež Majstrovmu telu vážne poškodenie. Majstrove vlasy ošediveli; toto je niečo, čo môžeme vidieť. Čo sa týka ostatného poškodenia, ktoré spôsobili Majstrovmu telu, Majster ho nespomína z obavy, že by to spôsobilo  u jeho študentov nenávisť voči tým zlým bytostiam a následne to ovplyvnilo kultiváciu jeho študentov. Taký súcitný a ctihodný Majster – v priebehu nápravy Fa Majster vyčerpal všetko pre vnímajúce bytosti.

Praktizujúci, napredujme usilovne a odvážne. Vážme si opakované príležitosti, ktoré pre nás, svojím obrovským obetovaním, vytvoril Majster, aby sme pokročili k Dovŕšeniu!

Váž si to, ľudstvo! To, že sa ľudstvo dostalo do roku 2000, neslúži na to, aby sa dal ľudstvu blahobyt, a ešte menej to má dovoliť ľudstvu pokračovať vo vytváraní karmy pre svoje vlastné sebecké záujmy.

 

Vydavatelia Minghui

17. júl 2000

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha