Články od vydavateľov

Pri spomienke na výročie 20. júla

20.7.00

Pri príležitosti jednoročného výročia brutálneho zásahu čínskej vlády proti Falun Dafa medzinárodné spoločenstvo a svetové média vyjadrili svoje znepokojenie z prenasledovania, ktorým trpia praktizujúci Falun Dafa, a vyjadrili im svoju solidaritu. Uprostred nemilosrdného a ťažkého prostredia sa praktizujúci v Číne držia princípov „Pravdivosť, Súcit, Znášanlivosť“ a stále naďalej používajú mierové prostriedky, aby vláde a širokej verejnosti láskavo povedali pravdu o Falun Dafa. Tento druh súcitného hlasu spravodlivosti a ich pokojné a odvážne činy, ktoré neberú ohľad na ich osobnú bezpečnosť, si získavajú pochopenie a podporu od čoraz viac ľudí v spoločnosti.

Počas minulého búrlivého roka sa ustavične objavovali rôzne druhy tajných agentov, ktorí sa vyhlasovali za praktizujúcich a potajme poškodzovali naše aktivity na ochraňovanie a šírenie Fa. Dúfame, že každý sa bude naďalej držať na pozore a odhalí tých ľudí s postrannými úmyslami, ktorým sa podarilo vniknúť medzi nás. Každý by mal prísne dodržiavať a ochraňovať princípy Dafa „Pravdivosť, Súcit, Znášanlivosť“ a rozbiť plány zlých síl, ktoré sa pokúšajú poškodiť Fa v ľudskej ríši.

Za týchto krutých trápení, praktizujúci musia pevne študovať Fa, pokračovať vo svojom dennom čítaní a praktizovaní, neustále odstraňovať svoje základné ľudské pripútanosti a zvyšovať svoje pochopenie Fa zvnútra Fa. Musíme pokračovať v používaní všetkých rôznych druhov prostriedkov, aby sme povedali širokej verejnosti pravdu o Falun Dafa a umožnili viacerým láskavým ľuďom, aby pochopili Fa a poskytli nám svoju morálnu podporu.

Naďalej vážne vyzývame čínsku vládu, aby rešpektovala ústavu, okamžite zastavila prenasledovanie Falun Dafa, prepustila všetkých praktizujúcich Falun Dafa, ktorí boli uväznení, zrušila príkaz na zatknutie Majstra Li Chung-č’, navrátila Falun Dafa jeho dobré meno a mierumilovne vyriešila tento problém prostredníctvom priameho dialógu.

 

Vydavatelia Minghui

20. júla 2000

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2000/7/20/7635.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha