Vyhlásenie

Všetkým združeniam Dafa:

Určite nie je nesprávne vysvetliť fakty o našej situácii čínskej vláde mierumilovným spôsobom. Ako kultivujúci by sme si však rozhodne nemali osvojiť akékoľvek nadmerne horlivé prístupy alebo reč. Počas posledného roka, ste objasňovali pravdu a apelovali na ľudí vo svete a na vlády so srdcom dobroty. Robili ste to celkom spravodlivým spôsobom.

Som šťastný z učeníkov (veľkých žijúcich bytostí), ktorí sa kultivovali v Dafa. Taktiež dúfam, že v budúcnosti, zatiaľ čo budú objasňovať pravdu a apelovať na vládu, žiadnym spôsobom neprehliadnu dôležitosť študovania Fa, pretože všetci z nich potrebujú postupovať k Dovŕšeniu. Venujem dôkladnú pozornosť všetkému, čo žiaci robia a stavu ich kultivácie. Dúfam, že vy všetci sa s vecami vysporiadate ešte lepšie.

 

Li Hongzhi

20. júla 2000

 


Linka na DOC súbor (článok v ZDP II)