Články od vydavateľov

Od vydavateľov: Zmyslom vykročenia vpred je potvrdiť Dafa

9.8.00

V súčasnosti, hoci zlé sily pokračujú v prenasledovaní učeníkov Dafa v ľudskom svete, stratili už materiálnu základňu a podporu, ktorú predtým mali v iných dimenziách. Je to ako Učiteľ napísal v článku K dovŕšeniu „Tí, ktorí narušujú Dafa, sú len hŕstkou zákerných síl. Všetko čo robia je používanie tých zlomyseľných bytostí, o ktorých si tiež myslia, že by mali byť zničené. Nemerateľní a nespočítateľní Buddhovia, Daovia, a Bohovia vo vesmíre a živé bytosti v ešte väčších kozmických celkoch všetci sledujú všetko na tejto maličkej smietke prachu vo vesmíre. Dafa dokončil a zharmonizoval všetko vo vesmíre. Mocná cnosť je majestátna a večná.“  

Pri takýchto kozmických zmenách a v tomto historickom momente, keď „skazené a zlé bude čoskoro odstránené“, to, či niekto môže ísť za hranice osobnej kultivácie, či si niekto môže osvojiť východiskový bod Fa a či niekto môže dať najvyššiu prioritu potvrdzovaniu Dafa a informovaniu viacerých ľudí o pravde o Falun Gongu, a tak naplniť svoje historické zodpovednosti v procese propagovania a ochraňovania Fa, sa stalo najdôležitejšou vecou pre každého praktizujúceho v Číne aj v zámorí. Od júla zažívajú nespočetní učeníci Dafa deštruktívnu skúšku, no za týchto extrémne ťažkých okolností boli schopní ostať pevní vo svojej viere a odvážne vykročili napred, aby potvrdili Dafa a ochránili Dafa. So silou a pevnosťou, ktorú im dal Dafa, vydržali enormné ťažkosti, ktoré by boli pre bežných ľudí neznesiteľné, a tak si ustanovili do budúcna večnú mocnú cnosť. V súčasnosti nie je nič nesprávne na vykročení vpred kvôli potvrdeniu Dafa. Vo veľmi širokom zmysle, naša ochrana Fa a propagovanie Fa je činom nesebeckosti a súcitu k všetkým vnímajúcim bytostiam.

Aby sa na úrovni ľudského sveta mohli ukázať kozmické zmeny, vyžaduje to, aby učeníci Dafa vykročili vpred na potvrdenie Dafa. To, čoho sa najviac obáva tých niekoľko jednotlivcov, ktorí potláčajú Falun Gong, je odhalenie pravdy, pretože ich existencia je založená na nespočetných skazených klamstvách. Zlé sily sa najviac boja sily pravdy, pretože ich kontrola sa spolieha na slepú oddanosť pätolizačov. V tejto chvíli, predtým než sa odhalí pravda, musíme plne využiť svoju múdrosť vykultivovanú z Dafa, aby sme viacerých ľudí upovedomili o tom, čo je Falun Gong, a aby viacerí ľudia videli, že kultivácia tohto spravodlivého Fa nám priniesla zlepšenie morálky, zdravia mysle i tela a duševnú silu na to, aby sme zaobchádzali s ľuďmi s obrovským súcitom tvárou v tvár ťažkostiam a prekážkam. Potrebujeme, aby viac učeníkov Dafa bolo inteligentných a prispôsobivých vo používaní rôznych ciest, ktoré by pomohli celej spoločnosti uvidieť brutálne prenasledovanie Falun Gongu a ktoré by umožnili viacerým ľuďom, organizáciám a vládam pochopiť, že tento druh extrémneho sebectva a nehanebného potláčania je deštruktívny pre celé ľudstvo. Musíme umožniť viacerým ľuďom pochopiť, že nesebeckosť a nebojácnosť učeníkov Dafa je v záujme ochrany pravdy vesmíru. Použijeme silu samotného Dafa, aby sme sa dotkli sŕdc ľudí a zachránili všetky vnímajúce bytosti. 

Ľudia si už vytvárajú dobrú základňu pre svoju vlastnú budúcnosť: ak sú solidárni s učeníkmi Dafa kvôli prenasledovaniu, ktorým trpia, keď obdivujú a rešpektujú silu a odvahu, ktorú učeníci Dafa prejavujú kvôli pravde, keď poskytnú podporu Dafa a učeníkom Dafa, keď majú lepšie pochopenie Dafa, keď začnú svoju vlastnú kultivačnú prax a keď pomáhajú iným získať Fa alebo spojiť sa s Fa po tom, čo si uvedomia jeho hodnotu. Z perspektívy učeníkov Dafa, toto je presne to, čo treba dosiahnuť v potvrdzovaní Dafa.

My spolu so všetkými spravodlivými a láskavými ľuďmi vo svete obdivujeme obrovskú silu, ktorú uväznení praktizujúci Dafa preukázali keď boli prenasledovaní zlom. Vyjadrujeme náš najvyšší rešpekt všetkým bytostiam, ktoré mali odvahu vykročiť vpred na potvrdenie Dafa. Nie je však ťažké vidieť, že brať uväznenie ako cieľ vykročenia vpred, je nesprávne pochopenie. Väzenia sú miesta zla, ktoré využívajú zlé sily na prenasledovanie Dafa a poškodzovanie kultivačnej praxe učeníkov Dafa. Policajné autá nie sú loďou Fa, väzenia nie sú chrámy, pracovné tábory nie sú prostredím pre kultiváciu a ešte menej sú tieto veci nevyhnutné, aby sa na ne učeníci Dafa spoliehali pri robení pokroku. Musíme využiť všetky prostriedky na potvrdenie Dafa a chodenie apelovať na Tiananmen je len jedným z týchto efektívnych prostriedkov. Stále musíme pracovať na žiadaní o prepustenie nevinných praktizujúcich a na objasnení pravdy o Falun Gongu všetkým vládam, organizáciám a verejnosti. Aj keď môžeme riskovať svoje životy a čeliť riziku uväznenia, nemáme strach. V súčasnosti je zmyslom vykročenia vpred je potvrdiť Dafa a objasniť pravdu o Falun Gongu viacerým ľuďom.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2000/8/11/7351.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha