Racionalita

Uprostred trápení, je pre praktizujúceho veľmi ťažké vidieť príčinu veci; nie je to však tak, že je to nemožné. Keď sa upokojí a zhodnotí všetko na základe Dafa, bude schopný vidieť podstatu veci. Niektorí praktizujúci navrhujú, že najlepšie praktizovanie kultivácie je dať sa umiestniť do nápravných zariadení alebo do pracovných táborov, alebo sa nechať odsúdiť do väzenia aby potvrdzovali Fa. Praktizujúci, nie je to tak. Vykročiť vpred aby ste potvrdili Fa rôznymi spôsobmi je veľkolepý čin, avšak toto rozhodne neznamená, že musíte byť zatknutí zlom. Ak by to tak bolo, prečo by tí praktizujúci, ktorí vykročili vpred robili výzvy žiadajúce prepustenie všetkých tých nevinných praktizujúcich, ktorí boli uväznení, zadržiavaní, poslaní do pracovných táborov, a odsúdení do väzenia? Nechať sa zatknúť nie je účelom. Potvrdzovanie Dafa je naozaj slávne – je to kvôli potvrdzovaniu Dafa, že vykročíte vpred. Keďže vykročíte vpred, mali by ste sa pokúsiť uspieť v potvrdení Fa – toto je skutočným účelom vykročenia vpred. Keď sa zlá osoba spýta, či praktizujete Falun Gong, môžete ju ignorovať alebo použiť iné spôsoby aby ste odviedli stranou jej otázky. Nedovoľte dobrovoľne zlu, aby vás vzalo preč.

V súčasnosti, niektorí praktizujúci stále ešte tvrdia, že moje Telá Zákona (fashen) im povedali čo majú robiť, a tak idú do krajností. Povedal som pri mnohých príležitostiach, že iba falošné Telá Zákona priamo hovoria praktizujúcim čo majú robiť. Ďalej, falošné Telá Zákona sa objavujú iba vtedy, keď je praktizujúci k niečomu silne pripútaný. Pretože účelom starých síl je spôsobiť škodu, keď má praktizujúci silnú pripútanosť, jeho správanie je, presne povedané, v podstate prejavom jeho démonickej povahy a niečoho vyvolaného emóciami; nie je to racionálne. Zlo je potom schopné sa objaviť. Odteraz si buďte vedomí toho, že tí čo tvrdia, že moje Telá Zákona im priamo povedali čo majú robiť, to v skutočnosti všetci pripisujú falošným Telám Zákona.

Vaše súčasné konanie ako učeníkov Dafa je vynikajúce. Všetko vaše zhovievavé správanie je tým, čoho sa zlo bojí najviac, keďže tí ktorí útočia na dobro sú určite zlí. Kroky, ktoré teraz zavádzajú do prenasledovania Dafa a praktizujúcich sú mimoriadne podlé a nehanebné, a oni sa boja že budú odhalené. Ich zlovoľnosť musí byť oznámená ľuďom na celom svete – toto je tiež ponúknutie spásy ľuďom. Zatiaľ čo je zlo odstraňované, vy sa dovršujete v kultivácii a zosilňujete prejav Fa vo svete. Vedeli ste, že všetko čo teraz robíte, už ustanovilo najväčšiu a večnú mocnú cnosť pre Dafa a praktizujúcich Dafa? Keď sa táto stránka histórie obráti, ľudia ktorí ostanú uvidia vašu veľkosť, a budúci bohovia si budú navždy pamätať toto významné historické obdobie. Potvrdzujte Fa s rozumom, objasňujte pravdu s múdrosťou, šírte Fa a ponúkajte ľuďom spásu so zhovievavosťou – toto ustanovuje mocnú cnosť osvietenej bytosti.

 

Li Hongzhi

9. august 2000

 


Linka na DOC súbor (článok v ZDP II)