Odstráňte svoje posledné pripútanosti

Dafa a žiaci Dafa zažili najhoršiu, najkrutejšiu, ničivú skúšku – niečo v dejinách nebývalé. Dafa a jeho študenti, ktorí naozaj vystupovali ako najväčší praktizujúci spravodlivej kultivačnej cesty, cez ňu prešli. V ľudskom svete, všetci ľudia, organizácie a skupiny robia veci v ľudskej spoločnosti, aby dosiahli niečo v tomto svete. Avšak učeníci Dafa odstraňujú všetky bežné ľudské pripútanosti – vrátane pripútanosti k svojim ľudským životom – aby dosiahli sféry vyšších bytostí. Preto sme boli schopní prejsť cez najhoršie, najkrutejšie a najodpornejšie prenasledovanie v ľudských dejinách. Toto je to, čo tí podlí, odporní ľudia nemohli očakávať.

Keďže vy ste kvalifikovaní, opravdiví kultivujúci, ktorí dosiahli štandard, nemôžete byť strašení pomocou [straty] peňazí alebo materiálnych záujmov – to sú veci, ktoré kultivujúci tak či tak potrebuje opustiť. Navyše, kultivujúci sa môžu dokonca prestať držať života a smrti: Ako by sa mohli báť hrozby smrti? Hoci niekoľko odporných ľudí stále ešte koná zlo, tie najpodlejšie bytosti, ktoré sú na vysokých úrovniach kozmického celku, už boli odstránené v procese napravovania Fa vesmíru. Podlí jedinci, ktorí sú na najpovrchnejšej úrovni, úrovni ľudstva, budú musieť čoskoro zaplatiť za všetky svoje hriechy, keďže oni sami budú úplne odstránení počas nápravy Fa ľudského sveta.

V dnešných dňoch si v Číne niektorí špeciálni agenti, ktorí tvrdia, že sú praktizujúcimi,  našli svoju cestu do pracovných táborov a do iných miest, kde sú zadržiavaní praktizujúci, za účelom spravenia škody. Podvádzajú praktizujúcich tvrdením, že oni [špeciálni agenti] už dosiahli dovŕšenie a použitím iných prostriedkov. Hovoria praktizujúcim, že praktizujúci už dosiahli dovŕšenie a už viac nepotrebujú praktizovať, že praktizujúci by sa mali prispôsobiť svetským ľuďom tak veľa ako je to možné, že praktizujúci by mali odložiť svoje knihy, a tak ďalej. S týmito klamstvami podviedli niektorých praktizujúcich, ktorí uprostred utrpení nechcú ostať v ľudskom svete a chcú dosiahnuť dovŕšenie tak skoro ako je to možné. Vo Fa som vám povedal, aby ste praktizovali kultiváciu, zatiaľ čo sa prispôsobujete svetským ľuďom tak veľa ako je to možné. Nikdy som nepovedal, že by ste sa mali prispôsobiť svetským ľuďom tak veľa ako je to možné [samo o sebe]. Ak nie ste odlišný od svetskej osoby, ste ešte stále kultivujúcim? Učeníci Dafa – budúci Budhovia, Daovia a Bohovia – ako môžete nechať tých podlých, smiešnych šašov, aby využívali akékoľvek slabé miesta?

V skutočnosti je to čas na zanechanie vašich posledných pripútaností. Ako kultivujúci už viete a už ste aj dosiahli to, že sa vzdávate všetkých svetských pripútaností (vrátane pripútanosti k ľudskému telu) a prešli ste procesom odpútania sa od života a smrti. Je teda pripútanosť k dosiahnutiu dovŕšenia pripútanosťou? Nie je to taktiež pripútanosť zrodená z ľudskej túžby? Bol by Budha pripútaný k dosiahnutiu dovŕšenia? V skutočnosti, tí kultivujúci, ktorí sa naozaj približujú k dovŕšeniu, nemajú túto pripútanosť. Pri vyučovaní Fa som hovoril o princípe, že žiak, ktorý si robí dobre domáce úlohy, bude prirodzene prijatý na vysokú školu, zatiaľ čo žiak, ktorý je pripútaný k prijatiu na vysokú školu avšak nerobí si dobre svoje domáce úlohy, prijatý nebude. Pre kultivujúceho nie je nesprávne želať si dosiahnuť dovŕšenie, avšak vaša myseľ by mala byť vo Fa. Vytrvalou kultivačnou praxou mimovoľne splníte štandard pre dovŕšenie. Tí žiaci, ktorí nie sú schopní vydržať utrpenie, majú zvlášť pravdepodobne myšlienky na opustenie ľudského sveta a rýchle dosiahnutie dovŕšenia. Toto umožní zlu využiť ich medzery. Už ste prešli cez najťažšie obdobie. Keď príde na vašu poslednú pripútanosť, musíte sa jej určite zbaviť. Viem o všetkom utrpení svojich učeníkov. Pravdou je, že ja si vás cením viac ako si vy ceníte samých seba! Všetko zlo vo vesmíre je odstraňované nebývalou rýchlosťou.

Počas posledného roka sú vlastná karma praktizujúcich, nedostatočné chápanie Fa, neschopnosť odstrániť pripútanosti uprostred utrpení, neschopnosť riešiť veci použitím spravodlivých myšlienok uprostred bolestivých skúšok, a tak ďalej, hlavnými príčinami toho, že zlo vystupňovalo prenasledovanie, a sú skutočnými základnými výhovorkami, ktoré zlo použilo, aby útočilo na Fa. Avšak koľko kultivujúci vloží do kultivačnej praxe, toľko získa, keď dosiahne dovŕšenie. Pamätáte si ešte na to, keď som raz učil Fa a jeden žiak sa spýtal, či by sa praktizujúci mohol vykultivovať na vyšší stav dosiahnutia ako kde pôvodne vznikol jeho život? Ak kultivujúci môže opustiť myšlienku na život a smrť za akýchkoľvek okolností, zlo sa ho bude určite obávať. Ak je to schopný spraviť každý praktizujúci, zlo samé od seba už nebude viac existovať. Všetci z vás si už sú vedomí princípu vzájomného vytvárania a vzájomného obmedzovania. Ak sa neobávate, činiteľ ktorý by vás nútil obávať sa, sa stane neexistujúcim. Toto nemá byť vynútené, ale dosiahnuté rozvážnym a naozajstným opustením tej veci. Vždy keď vidím, že trpíte ťažkosťami, Majster sa cíti ešte viac rozrušený ako vy; vždy keď nespravíte krok dobre, skutočne to bolí moje srdce. Všetko, čo zlo spravilo, v skutočnosti mierilo na pripútanosti a strachy, ktoré ste neopustili. Ste budúce osvietené bytosti, ktoré sa stávajú Budhami, Dao a Bohmi a netúžite po ziskoch a stratách v tomto svete. Takže by ste mali byť schopní opustiť všetko. Ak by ste neboli práve teraz pripútaní k dosiahnutiu dovŕšenia, zlo by nebolo schopné využiť toto posledné slabé miesto.

Keď sa vás tí odporní ľudia tváriaci sa ako žiaci pokúšajú ovplyvniť, zvyčajne vám povedia, že oni sami sú žiakmi, že dosiahli dovŕšenie a iné klamstvá. Je pozoruhodné, že ste schopní zanechať život a smrť, ale nemali by ste si vyvinúť pripútanosť k dosiahnutiu dovŕšenia. To by bolo opomenutie! To je taktiež slabé miesto, ktoré zlo môže využiť. Keďže hovoria, že už dosiahli dovŕšenie, požiadajte ich vzlietnuť k oblohe, aby to ukázali každému, alebo ich požiadajte na skúšku zarecitovať odsek z Čuan Faluna. Keď človek dosiahne dovŕšenie, bude Budhom, Daom alebo Bohom s bezhraničnou žiarou, a prevezme veľkolepú podobu Boha, pričom bude mať všetky božské sily Budhovho Fa – človek už nebude mať viac ľudskú podobu. Ako môžu tí bezvýznamní šašovia, ktorí chodia do pracovných táborov vydávajúc sa za Bohov a správajúc sa ako démoni, podviesť učeníkov Dafa? Hoci našli pár desiatok podvodníkov – spodinu ľudskosti – aby na seba vzali tento nehanebný čin, ak bude vaše srdce neovplyvnené, budete schopní vyriešiť všetky situácie.

V súčasnosti bolo už zlo v kozmickom tele úplne odstránené a Fa ukončil napravovanie Troch ríš. Iba najpovrchnejšia úroveň škrupiny hmoty je stále pokazená. Toto sa deje prudkou rýchlosťou a približuje sa to k odporným ľuďom v ľudskom svete a k tým krutým vrahom, ktorí zbili na smrť alebo zranili učeníkov Dafa (budúcich Budhov, Daov a Bohov).

Odstráňte svoje posledné pripútanosti. Všetko, čo ste dosiahli kultivačnou praxou, už ustanovilo váš nekonečne nádherný a posvätný budúci stav dosiahnutia. Spravte každý krok dobre a nepošpiňte to, čo ste už dosiahli. Nechajte vašu časť, ktorá bola úplne skultivovaná, žiariť ešte čistejším jasom.

 

Li Chung-č’

12. augusta 2000