Odstráňte svoje posledné pripútanosti

Dafa a žiaci Dafa zažili najhoršiu, najkrutejšiu, ničivú skúšku – niečo v dejinách nebývalé. Dafa a jeho študenti, ktorí naozaj vystupovali ako najväčší praktizujúci spravodlivej kultivačnej cesty, cez ňu prešli. V ľudskom svete, všetci jedinci, organizácie, a skupiny robia veci v ľudskej spoločnosti, aby dosiahli niečo v tomto svete. Avšak učeníci Dafa odstraňujú všetky bežné ľudské pripútanosti – vrátane pripútanosti k svojim ľudským životom – aby dosiahli sféry vyšších bytostí. Preto sme boli schopní prejsť cez najhoršie, najkrutejšie a najodpornejšie prenasledovanie v ľudských dejinách. Toto je to, čo tí podlí, odporní ľudia nemohli očakávať.

Keďže vy ste kvalifikovaní, opravdiví kultivujúci, ktorí splnili štandard, nemôžete byť tlačení pomocou peňazí alebo materiálnych záujmov – to sú veci, ktorých sa kultivujúci tak či tak potrebuje pustiť. Navyše, kultivujúci sa môžu dokonca prestať držať života a smrti: Ako by sa mohli báť hrozby smrti? Hoci niekoľko odporných ľudí stále ešte koná zlo, tie najpodlejšie bytosti, ktoré sú na vysokých úrovniach kozmického celku už boli odstránené v procese napravovania Fa vesmíru. Podlí jedinci, ktorí sú na najpovrchnejšej úrovni, úrovni ľudstva, budú musieť čoskoro zaplatiť za všetky svoje hriechy, keďže oni sami sú úplne odstraňovaní počas napravovania Fa ľudského sveta.

V Číne v dnešných dňoch si niektorí špeciálni agenti, ktorí tvrdia že sú praktizujúcimi, našli svoju cestu do pracovných táborov a do iných miest, v ktorých sú zadržiavaní praktizujúci, za účelom spravenia škody. Podvádzajú praktizujúcich tvrdením, že oni [špeciálni agenti] už dosiahli Dovŕšenie, a použitím iných prostriedkov. Hovoria praktizujúcim, že praktizujúci už dosiahli Dovŕšenie a už viac nepotrebujú praktizovať, že praktizujúci by sa mali prispôsobiť svetským ľuďom tak veľa ako je to možné, že praktizujúci by mali odložiť svoje knihy, a tak ďalej. S týmito klamstvami podviedli niektorých praktizujúcich, ktorí uprostred utrpení nechcú ostať v ľudskom svete a chcú dosiahnuť Dovŕšenie tak skoro ako je to možné. Vo Fa som vám povedal, aby ste praktizovali kultiváciu, zatiaľ čo sa prispôsobujete svetským ľuďom tak veľa ako je to možné. Nikdy som nepovedal, že by ste sa mali prispôsobiť svetským ľuďom tak veľa ako je to možné [samo o sebe]. Ak nie ste odlišný od svetskej osoby, ste ešte stále kultivujúcim? Učeníci Dafa – budúci Buddhovia, Daovia, a Bohovia – ako môžete nechať tých podlých, smiešnych šašov aby využívali akékoľvek slabé miesta?

V skutočnosti je to čas zanechať vaše posledné pripútanosti. Ako kultivujúci už viete, že by ste sa mali, a vo vašich činoch sa, vzdávate všetkých svetských pripútaností (vrátane pripútanosti k ľudskému telu) a prešli ste procesom odpútania sa od života a smrti. Je teda byť pripútaný k dosiahnutiu Dovŕšenia pripútanosťou? Nie je to taktiež pripútanosť zrodená z ľudskej túžby? Bol by Buddha pripútaný k dosiahnutiu Dovŕšenia? V skutočnosti, tí kultivujúci, ktorí sa naozaj približujú k Dovŕšeniu, nemajú túto pripútanosť. Pri vyučovaní Fa som hovoril o princípe, v ktorom žiak, ktorý si robí domácu úlohu dobre bude prirodzene prijatý na strednú školu, zatiaľ čo žiak, ktorý je pripútaný k prijatiu na strednú školu avšak nerobí si svoju domácu úlohu dobre, nebude prijatý. Nie je pre kultivujúceho nesprávne želať si dosiahnuť Dovŕšenie, avšak vaša myseľ by mala byť vo Fa. Vytrvalou kultivačnou praxou mimovoľne splníte štandard pre Dovŕšenie. Tí žiaci, ktorí nie sú schopní vydržať utrpenie, zvlášť pravdepodobne majú myšlienky na opustenie ľudského sveta a dosiahnutie Dovŕšenia onedlho. Toto umožní zlu využiť ich slabosti. Už ste prešli cez najťažšie obdobie. Keď príde na vašu poslednú pripútanosť, musíte sa jej určite zbaviť. Viem o všetkom utrpení mojich učeníkov. Pravdou je, že ja si vás cením viac ako si vy ceníte samých seba! Všetko zlo vo vesmíre je odstraňované nebývalou rýchlosťou.

Počas posledného roka, vlastná karma praktizujúcich, nedostatočné chápanie Fa, neschopnosť odstrániť pripútanosti uprostred utrpení, neschopnosť riešiť veci použitím spravodlivých myšlienok uprostred bolestivých skúšok, a tak ďalej, sú hlavnými príčinami toho, že zlo vystupňovalo prenasledovanie, a sú pravými hlavnými ospravedlneniami, ktoré zlo použilo aby útočilo na Fa. Napriek tomu, ako veľa sa kultivujúci vloží do kultivačnej praxe, toľko veľa získa, keď dosiahne Dovŕšenie. Pamätáte si ešte na to, keď som raz učil Fa a jeden žiak sa spýtal, či by sa praktizujúci mohol kultivovať na Stav Dosiahnutia vyšší, ako kde pôvodne vznikol jeho život? Ak kultivujúci môže opustiť myšlienku na život a smrť za akýchkoľvek okolností, zlo sa ho bude určite obávať. Ak je to schopný spraviť každý praktizujúci, zlo samé od seba už nebude viac existovať. Všetci z vás si už sú vedomí princípu vzájomného tvorenia a vzájomného potlačovania. Ak sa neobávate, činiteľ ktorý by vás nútil obávať sa, sa stane neexistujúcim. Toto nemá byť samovnútené, ale dosiahnuté rozvážnym a naozajstným opustením toho. Kedykoľvek vidím, že trpíte ťažkosti, Majster sa cíti ešte viac rozrušený ako vy; kedykoľvek nespravíte krok dobre, skutočne to bolí moje srdce. Všetko čo zlo spravilo, v skutočnosti mierilo na pripútanosti a strachy, ktoré ste neopustili. Ste budúce osvietené bytosti, ktoré sa stávajú Buddhami, Dao, a Bohmi, a nestaráte sa o straty a zisky tohto sveta. Takže by ste mali byť schopní opustiť všetko. Ak by ste neboli práve teraz pripútaní k dosiahnutiu Dovŕšenia, zlo by nebolo schopné využiť toto posledné slabé miesto.

Keď sa vás tí odporní ľudia tváriaci sa ako žiaci pokúšajú ovplyvniť, zvyčajne vám povedia, že oni sami sú žiakmi, že dosiahli Dovŕšenie, a iné klamstvá. Je pozoruhodné, že ste schopní zanechať život a smrť, ale nemali by ste si vyvinúť pripútanosť k dosiahnutiu Dovŕšenia. To by bolo opomenutie! To je taktiež slabé miesto, ktoré zlo môže využiť. Keďže hovoria, že už dosiahli Dovŕšenie, požiadajte ich vzlietnuť k oblohe aby to ukázali každému, alebo ich požiadajte zarecitovať odstavec zo Zhuan Falun ako skúšku. Potom čo dosiahne Dovŕšenie, bude človek Buddhom, Daom, alebo Bohom s bezhraničnou žiarou, a prevezme veľkolepú podobu boha, majúc všetky božské sily Buddhovského Fa – človek už nebude mať viac ľudskú podobu. Ako môžu tí bezvýznamní šašovia, ktorí chodia do pracovných táborov a správajú sa tajomne podviesť učeníkov Dafa? Hoci získali niekoľko tuctov podvodníkov – spodinu ľudskosti – aby na seba vzali tento nehanebný čin, jednoducho tým že budete mať svoje srdce neovplyvnené, budete schopní vyriešiť všetky situácie.

V súčasnosti, zlo v kozmickom celku už bolo úplne odstránené, a Fa ukončil napravovanie Troch Ríš. Iba najpovrchnejšia úroveň škrupiny hmoty je stále pokazená. Toto sa deje prudkou rýchlosťou, a približuje sa to k odporným ľuďom v ľudskom svete a k tým krutým vrahom, ktorí zbili na smrť alebo zranili učeníkov Dafa (budúcich Buddhov, Daov, a Bohov).

Odstráňte svoje posledné pripútanosti. Všetko čo ste dosiahli kultivačnou praxou už ustanovilo váš nekonečne nádherný, a posvätný, budúci Stav Dosiahnutia. Spravte každý krok dobre, a nepošpiňte to, čo ste už dosiahli. Nechajte vašu časť, ktorá bola úplne skultivovaná, žiariť ešte s čistejším jasom.

 

Li Hongzhi

12.8.2000

 


Linka na DOC súbor (článok v ZDP II)