Komentár I.

„Toto pochopenie je veľmi dobré. Čo sa týka prejavu myšlienkovej karmy, škody spôsobenej nám zlými silami a vysvetľovania pravdy ľuďom, my aktívne odstraňujeme démonov namiesto toho, aby sme nad tým prižmurovali oči alebo to pasívne znášali; avšak myšlienky a činy musia byť súcitné.“

 

Li Chung-č’

5. októbra 2000

 

Poznámka: Toto je komentár k článku „Odstrániť démonickú povahu“, ktorý napísal učeník Dafa a bol uverejnený 30. septembra 2000 na webstránke Minghui.org.