Zaduste zlo

Pracovno-prevýchovný tábor Masanjia je temný brloh zlých síl. Väčšina disciplinárnych dozorcov sú prevtelení nižší duchovia z pekla. Čo sa týka ľudí, ktorí boli “napravení,” bolo to naplánované dopredu, že budú robením tohto poškodzovať Fa. Nech sa správali akokoľvek dobre keď boli zatknutí alebo bití, to všetko vytýčilo etapu ich dnešného vyskočenia aby poškodzovali Fa a plietli žiakov. Dúfam, že žiaci nepočúvajú alebo neveria ich ničomným klamstvám. Toto sa stalo, pretože im cieľavedome dovoľujem sa odhaliť, aby som vám všetkým umožnil ich jasne spoznať a aby boli tieto skryté zhubné nádory odstránené spomedzi učeníkov. Všetci žiaci, ktorí dnes objasňujú pravdu aby potvrdili Dafa, konali naozaj dobre. Plne potvrdzujem správnosť toho. To čo robia je absolútne správne – niet o tom pochýb. Dúfam, že každý zotrvá s jasnou mysľou.

 

Li Hongzhi

22.10.2000 v San Franciscu

 


Linka na DOC súbor (článok v ZDP II)