Za hranice znášanlivosti

Znášanlivosť (Ren) nie je zbabelosť, a tým menej je to vzdanie sa nepriazni osudu. Znášanlivosť učeníkov je vznešená; je prejavom výnimočnej, nezničiteľnej, a diamantu podobnej pevnosti života. Je toleranciou za účelom obhájenia pravdy; a je milosrdenstvom k tým bytostiam a spásou tých bytostí, ktoré ešte stále majú ľudskú povahu a spravodlivé myšlienky. Znášanlivosť rozhodne nie je bezhraničné popustenie uzdy, ktoré umožní tým zlým bytostiam, ktoré už viac nemajú žiadnu ľudskú povahu alebo spravodlivé myšlienky, aby robili zlo bez obmedzenia. So znášanlivosťou sa človek dokáže vzdať všetkého kvôli pravde. Avšak znášanlivosť neznamená tolerovanie zlých bytostí – ktoré už viac nemajú ľudskú povahu alebo spravodlivé myšlienky – opovrhujúcich ľudskými aj božskými zákonmi, keďže poškodzujú živé bytosti a existenciu Dafa na rôznych úrovniach, a tým menej je to ignorovanie otrasných zločinov. Zhen-Shan-Ren je Fa! Ten je prejavom Dafa vesmíru na rôznych úrovniach. Rozhodne to nie je nejaká ľudská ideológia alebo riadiaci princíp pre bežné ľudské žitie, ako ho berú ľudia. Ak zlo už dosiahlo bod, v ktorom je nespasiteľné a neudržateľné, potom môžu byť použité rozličné opatrenia na rôznych úrovniach, aby sa zastavilo a vyhladilo.

Chodenie za hranice znášanlivosti je zahrnuté v princípoch Fa. Len preto, že v kultivácii majú učeníci Dafa skúšky, ktorými musia prejsť, ich xinxing sa musí zlepšiť a musia sa vzdať všetkých pripútaností medzi bežnými ľuďmi, Majster nehovoril o chodení za hranice znášanlivosti. Len čo je to vypovedané, mohlo by to vytvoriť prekážky pre učeníkov, ktorí sú v procese kultivovania sa. Konkrétne by to mohlo spôsobiť, že si nebudú schopní poradiť so sebou uprostred skúšky zla [namierenej na] Dafa. Avšak spôsob, akým sa správa zlo v súčasnosti ukazuje, že je už vyložene neľudské a nemá spravodlivé myšlienky. Takéto prenasledovanie Fa zlom nemôže teda byť ďalej tolerované.

Úplné odstránenie zla je pre nápravu Fa a nie je záležitosťou osobnej kultivácie človeka. V osobnej kultivácii zvyčajne nie je žiadne „chodenie za hranice znášanlivosti“.

 

Li Chung-č’

1. januára 2001