Blahoželanie

Organizátorom Hongkonskej konferencie Falun Dafa:

Majster želá konferencii Fa úplný úspech! Zároveň by som rád poďakoval vláde a ľuďom Hongkongu za ich podporu a poskytnutie podmienok, ktoré nám umožňujú úspešne uskutočniť túto konferenciu Fa.

Aby sme odplatili hongkonským vládnym predstaviteľom a ľuďom ich podporu, určite odovzdáme krásu a dobrotu Falun Dafa hongkonským ľuďom.

Dúfam, že naše konferencie Fa budú vedené čoraz lepšie. Za prenasledovania by sme mali dovoliť ľuďom vo svete jasne vidieť pravdu a umožniť viacerým ľuďom získať Fa, čo je ponúkanie spásy ľuďom vo svete.

 

Li Chung-č’

14. januára 2001