Donucovanie nemôže zmeniť ľudské srdcia

Neochvejné, spravodlivé myšlienky kultivujúceho prekračujú všetky ľudské chápania, prekračujú všetko ľudské myslenie, a nemôžu byť nikdy pochopené svetskými ľuďmi. V rovnakom čase, nemôžu byť zmenené svetskými ľuďmi, pretože ľudia nie sú schopní zmeniť osvietené bytosti.

Zlo zužitkovalo moc v rukách nedobrých ľudí aby vytvorilo zmätok po takmer dva roky, použitím najpodlejších činov v ľudských dejinách vôbec a využitím najhorších prostriedkov, či už starodávnych alebo moderných, čínskych alebo zahraničných, na prenasledovanie Dafa a jeho kultivujúcich. Jeho cieľom je použiť donucovacie opatrenia aby zmenilo srdcia kultivujúcich Dafa a aby sa tí vzdali svojej kultivačnej praxe. Toto je márne. Nikdy v dejinách nikto kto prenasledoval tých so spravodlivou vierou neuspel. Toto všetko je iba k tomu aby sa použilo konanie zla na upevnenie Dafa a odstránenie základných pripútaností praktizujúcich, aby sa kultivujúci oslobodili od okov ľudskosti a karmy. Všetci tí čo boli preosiatí nie sú opravdiví praktizujúci. Hoci zlo môže dočasne zúriť v tomto časovom období keď je využívané, napokon skončí v úplnej potupe, keďže v priebehu nápravy Fa sú bytosti odsúdené na preosiatie. Za viac ako rok, zlo zúžitkovalo nedobrých ľudí, ktorí boli využití ako jeho nástroje a ktorí použili všetky druhy mučiacich zariadení a metód aby kruto bili a mučili praktizujúcich Dafa. Hoci mnohí ľudia boli ubití na smrť, ubití na invaliditu, alebo poslaní do psychiatrických liečební, toto nezmenilo neochvejné, spravodlivé myšlienky opravdivých kultivujúcich. [Nedobrí ľudia] vytvárajú falošné posvätné texty, nedovoľujú žiakom spať, vymýšľajú obžaloby, falošne obviňujú žiakov, rozširujú klamstvá, a tak ďalej. Tým že im bolo vyhrážané, boli podvádzaní a mohutne tlačení všetkými tými nehanebnými prostriedkami, niektorí žiaci podpísali veci ako takzvané “záruky že prestanú praktizovať” alebo “prehlásenia kajúcnosti” keď neboli vo svojej správnej mysli a boli prinútení. Nič z toho neboli opravdivé vyjadrenia zo sŕdc žiakov – boli vykonané proti ich vôli. Hoci mali pripútanosti, boli nachvíľu zneužití zlom, a spravili to čo by kultivujúci nemal spraviť, na kultivujúceho sa treba pozerať ako na celok. Ja neuznávam žiadnu z tých vecí. Keď sa vrátia k svojim zmyslom, okamžite začnú opäť robiť to čo by žiak Dafa mal robiť počas tohto obdobia, a medzitým prehlásia za neplatné všetko čo povedali a napísali keď neboli vo svojej správnej mysli kvôli intenzívnemu prenasledovaniu, a prehlásia že sú v kultivácii odhodlaní. Denne sa objavuje veľký počet prehlásení od žiakov po celej krajine. Posledná nádej pokúsiť sa zmeniť spravodlivé myšlienky učeníkov Dafa donucovaním a podvodom bola úplne rozvrátená. Zlo už viac nemá žiaden spôsob ako zmeniť rozhodnosť, ktorú si učeníci Dafa vyvinuli z ich pravého chápania Fa pomocou kultivácie a z ich Buddhovskej povahy po pozdvihnutí ich benti[1] v skutočnej kultivácii. V tejto situácii, účinkovanie zla bolo úplne obrátené na ventiláciu osobnej nenávisti zlomyseľných ľudí, použitím moci v ich rukách a využitím najpodlejších prostriedkov.

Keďže jediné zlo ktoré ostalo v súčasnej náprave Fa videlo nezmeniteľnú, neochvejnú vieru učeníkov Dafa, zbláznilo sa a úplne stratilo svoje zmysly. Hoci učeníci Dafa sa nezapájajú do politiky a necenia si bežnú ľudskú moc, prenasledovanie zlom v Číne – ktoré ignoruje všetky svoje dôsledky – povedie ľudí k úplnej nedôvere k vládnucej strane a jej režimu, a k neposlušnosti vláde. Klamstvá šíriaca propagandistická mašinéria už nebude ďalej schopná používať demagógiu. Je to preto, že v rovnakom čase ako zlo prenasleduje Dafa, naplánovalo to tiež tak, že počas kampane bude súčasná hlava strany sama použitá k tomu, aby zničila stranu a jej režim z vnútra strany – toto je to čo tie bytosti ktoré sú manipulované a ľudia vo svete nemôžu vidieť jasne. Potom sa dôsledky ich osobnej nenávisti stanú nevyhnutnosťou ktorú nemožno odvrátiť. A v tomto prenasledovaní, ľudia vo svete jasnejšie uvidia všetko čo zlo spravilo, učeníci Dafa sa stanú rozumnejšími a jasnejšie uvažujúcimi, a s rozhodnosťou a vyzretosťou v kultivácii postúpia k nádhernému Dovŕšeniu.

 

Li Hongzhi

4.3.2001[1] benti – jedincovo fyzické telo a telá v ostatných dimenziách; “pravá bytosť”.

 


Linka na DOC súbor (článok v ZDP II)