Donucovanie nemôže zmeniť ľudské srdcia

Pevné, spravodlivé myšlienky kultivujúceho prekračujú všetky ľudské chápania, prekračujú všetko ľudské myslenie a nemôžu byť nikdy pochopené svetskými ľuďmi. Zároveň nemôžu byť ani zmenené svetskými ľuďmi, pretože ľudia nie sú schopní zmeniť osvietené bytosti.

Zlo využilo moc v rukách nedobrých ľudí, aby vytvorilo zmätok na takmer dva roky, použitím najpodlejších činov v ľudských dejinách vôbec a využitím najhorších prostriedkov, či už dávnych alebo moderných, čínskych alebo zahraničných, na prenasledovanie Dafa a jeho kultivujúcich. Jeho cieľom je použiť donucovanie, aby zmenilo srdcia kultivujúcich Dafa a aby sa [kultivujúci] vzdali svojej kultivačnej praxe. Toto je márne. V dejinách nikdy neuspel ten, kto prenasledoval ľudí so spravodlivou vierou. Toto všetko je iba na to, aby sa použilo konanie zla na upevnenie Dafa a odstránenie základných pripútaností praktizujúcich, aby sa kultivujúci oslobodili z okov ľudskosti a karmy. Všetci tí, čo boli preosiati, nie sú opravdiví praktizujúci. Hoci zlo môže dočasne zúriť v tomto časovom období, keď je využívané, napokon skončí v úplnej potupe, keďže v priebehu nápravy Fa sú tie bytosti odsúdené na preosiatie. Po viac ako rok zlo využívalo nedobrých ľudí ako svoje nástroje a tí použili všetky druhy mučiacich zariadení a metód, aby kruto bili a mučili praktizujúcich Dafa. Hoci mnohí ľudia boli ubití na smrť, ubití na invaliditu, alebo poslaní do psychiatrických liečební, toto nezmenilo pevné, spravodlivé myšlienky opravdivých kultivujúcich. [Nedobrí ľudia] vytvárajú falošné jingweny, nedovoľujú žiakom spať, vymýšľajú si obžaloby, falošne obviňujú žiakov, rozširujú klamstvá a tak ďalej. Keď sa im vyhrážali, podvádzali ich a vytvárali na nich mohutný tlak všetkými tými nehanebnými prostriedkami, niektorí žiaci podpísali veci ako takzvané „garancie, že prestanú praktizovať“ alebo „prehlásenia o oľutovaní“, pričom nemali jasnú hlavu a boli prinútení. Nič z toho neboli opravdivé vyjadrenia zo sŕdc žiakov – boli vykonané proti ich vôli. Hoci mali pripútanosti, boli nachvíľu zneužití zlom a spravili to, čo by kultivujúci nemal spraviť, na kultivujúceho sa treba pozerať celkovo. Ja neuznávam žiadnu z tých vecí. Keď sa vrátia k svojim zmyslom, okamžite začnú opäť robiť to, čo by žiak Dafa mal robiť počas tohto obdobia a zároveň prehlásia za neplatné všetko čo povedali a napísali keď nemali jasnú hlavu kvôli intenzívnemu prenasledovaniu. Vyhlásia, že sa budú pevne kultivovať. Denne sa objavuje veľký počet prehlásení od žiakov po celej krajine. Posledná snaha pokúsiť sa zmeniť spravodlivé myšlienky učeníkov Dafa donucovaním a podvodom bola úplne zničená. Zlo už viac nemá žiaden spôsob ako zmeniť pevnosť, ktorú si učeníci Dafa vyvinuli zo skutočného chápania Fa pomocou kultivácie a z ich Budhovskej povahy po pozdvihnutí ich benti[1] v skutočnej kultivácii. V tejto situácii sa účinkovanie zla úplne obrátilo na ventiláciu osobnej nenávisti zlých ľudí, ktorí používajú moc vo svojich rukách a využívajú najpodlejšie prostriedky.

Keďže to ešte zostávajúce zlo v súčasnej náprave Fa videlo nezmeniteľnú, pevnú vieru učeníkov Dafa, zbláznilo sa a úplne stratilo svoje zmysly. Hoci učeníci Dafa sa nezapájajú do politiky a neprikladajú hodnotu bežnej ľudskej moci, prenasledovanie zlom v Číne – ktoré ignoruje všetky svoje dôsledky – povedie ľudí k úplnej  strate dôvery k vládnucej strane a jej režimu, a k neposlušnosti vláde. Klamstvá šíriaca propagandistická mašinéria už nebude ďalej schopná používať demagógiu. Je to preto, že v rovnakom čase ako zlo prenasleduje Dafa, naplánovalo to tiež tak, že počas kampane bude súčasná hlava strany sama použitá k tomu, aby zničila stranu a jej režim zvnútra strany. Toto tie manipulované bytosti a ľudia vo svete nemôžu vidieť jasne. Potom sa dôsledky ich osobnej nenávisti stanú nevyhnutnosťou, ktorú nemožno odvrátiť. Počas tohto prenasledovania ľudia vo svete jasnejšie uvidia všetko, čo zlo spravilo, učeníci Dafa sa stanú rozumnejšími a jasnejšie uvažujúcimi, a s rozhodnosťou a zrelosťou v kultivácii postúpia k nádhernému dovŕšeniu.

 

Li Chung-č’

4. marca 2001

 

 

[1] benti – fyzické telo a telá v ostatných dimenziách; „pravá bytosť“.