Správa

Osobám zodpovedným za Európsku Fa konferenciu a všetkým zúčastneným:

 

Všetkých vás zdravím!

Nech sú staré sily, ktoré využili zlo a zostavili túto krutú takzvanú skúšku akokoľvek zlé, napokon budú odstránené v náprave Fa. Všetko, čo učeníci Dafa teraz robia, odporuje prenasledovaniu Dafa a Jeho učeníkov. Objasňovanie pravdy, súčasne s odhaľovaním zla, krotí zlo a zmenšuje prenasledovanie. Odhaľovanie zla súčasne čistí z ľudských myslí jed klamov a podvodov zla – je to zachraňovanie ľudí. Toto je najušľachtilejšie milosrdenstvo, pretože v budúcnosti má niekoľko miliárd ľudí získať Fa a keď ľudské mysle budú obsahovať myšlienky, ktoré odporujú Dafa, len čo sa skončí táto zlá dráma, začne sa rozsiahle odstraňovanie ľudstva, a tí ľudia, čo majú predurčený vzťah k tomu, aby získali Fa, alebo dokonca aj väčšie množstvo nevinných ľudí, by mohlo byť odstránených. Preto všetko, čo teraz robíme, je nádherné, je milosrdné a dovršuje to koniec našej cesty. Potvrdzovanie Dafa a odhaľovanie zla v bežnej ľudskej spoločnosti sa zdá byť podobné práci v bežnej ľudskej spoločnosti. Ale nie je. Svetskí ľudia robia všetko pre osobný záujem, pričom to, čo robíme my, je kvôli ochraňovaniu Dafa. Toto je to, čo by učeník Dafa mal robiť, a nie sú v tom žiadne sebecké prvky. Je to sväté, je to nádherné, a ustanovuje to nádhernú mocnú cnosť osvietenej bytosti tvárou v tvár skutočnému zlu – starým silám.

Aby ste ako učeníci Dafa robili veci nápravy Fa dobre a aby ste dobre dovŕšili všetko, čo je vaše, musíte veľa študovať Fa. Nech ste akokoľvek zaneprázdnení, nemôžete vynechať študovanie Fa. To je najväčšia záruka pre vaše dosiahnutie dovŕšenia. Navzdory tomu, že máte málo času a ste uprostred mnohých ťažkostí, stále robíte to, čo by ste mali robiť. To je pozoruhodné a ustanovuje to vašu vlastnú mocnú cnosť, pretože sa vynárate z ťažkostí, z nátlaku a z komplikácií.

Ešte raz želám Fa konferencii úplný úspech.

 

Li Chung-č’

19. marca 2001