Správa

Osobám zodpovedným za Európsku konferenciu Fa a všetkým zúčastneným:

 

Zdravím!

Nech sú staré sily, ktoré využili zlo a zostavili túto krutú takzvanú skúšku akokoľvek zlé, napokon budú vyhladené v náprave Fa. Všetko čo učeníci Dafa teraz robia, odporuje prenasledovaniu Dafa a Jeho učeníkov. Objasňovanie pravdy, súčasne s odhaľovaním zla, krotí zlo a zmenšuje prenasledovanie; a odhaľovanie zla súčasne vyčisťuje z ľudských myslí jed klamov a podvodov zla – je to zachraňovanie ľudí. Toto je najušľachtilejšie milosrdenstvo, pretože v budúcnosti má niekoľko miliárd ľudí získať Fa, a keď ľudské mysle budú obsahovať myšlienky ktoré odporujú Dafa, len čo bude táto zlá dráma skončená, začne sa rozsiahle odstraňovanie ľudstva, a tí ľudia čo majú predurčený vzťah k tomu aby získali Fa, alebo dokonca aj väčšie množstvo nevinných ľudí by mohlo byť odstránených. Preto všetko čo teraz robíme je nádherné, je milosrdné, a dovršuje to koniec našej cesty. Potvrdzovanie Dafa a odhaľovanie zla v bežnej ľudskej spoločnosti sa zdá byť podobné práci v bežnej ľudskej spoločnosti. Ale nie je. Svetskí ľudia robia všetko pre osobný záujem, zatiaľ čo to čo robíme my je kvôli ochraňovaniu Dafa. Toto je to čo by učeník Dafa mal robiť, a je to bez akýchkoľvek sebeckých prvkov. Je to sväté, je to nádherné, a ustanovuje to nádhernú mocnú cnosť osvietenej bytosti tvárou v tvár skutočnému zlu – starým silám.

Aby ste ako učeníci Dafa robili Fa-napravovacie veci dobre a aby ste dobre dovŕšili všetko čo je vaše, potrebujete veľa študovať Fa. Nech ste akokoľvek zaneprázdnení, nemôžete vynechať študovanie Fa. To je to, čo môže najlepšie zaručiť vaše dosiahnutie Dovŕšenia. Navzdory tomu, že máte málo času a ste uprostred mnohých ťažkostí, stále robíte to čo by ste mali robiť. To je pozoruhodné, a ustanovuje to vašu vlastnú mocnú cnosť, pretože sa vynárate z ťažkostí, z nátlaku, a z komplikácií.

Ešte raz želám konferencii Fa úplný úspech.

 

Li Hongzhi

19.3.2001

 


Linka na DOC súbor (článok v ZDP II)