Návrh

Niektorí z ľudí ktorí získali Fa, a na tomto ľudskom povrchu prišli k pochopeniu významu Fa, mali svoje životy predĺžene skrz Fa; niektorí z nich získali všetky druhy prínosov, ako napríklad dobré zdravie, harmóniu v rodine, nepriame prínosy ich príbuzným a priateľom, zmenšenie ich karmy, a dokonca Majster za nich znášal veci. V iných dimenziách, sa ich fyzické telá premieňajú na telá Bohov. Napriek tomu, keď vás Dafa ide dovŕšiť, nie ste schopní vykročiť vpred z ľudskosti, a keď zlo prenasleduje Dafa, nie ste schopní postaviť sa na potvrdenie platnosti Dafa. Tí ľudia ktorí chcú iba brať z Dafa ale nič nedať pre Dafa, sú v očiach Bohov najhoršími bytosťami. Navyše, tento Fa je to čo je vo vesmíre najzákladnejšie, takže tí ľudia ktorí ešte stále nie sú schopní vykročiť dnes vpred budú vyplienení potom čo toto trápenie skončí. Mnohí z nich sú ľudia ktorí majú silný predurčený vzťah. A preto Majster čaká a čaká. Sú v tom zahrnutí aj tí, ktorí počas tohto obdobia dobrovoľne pomáhali zlu v prenasledovaní Fa potom čo boli takzvane „napravení“. Títo ľudia majú pomerne veľké množstvo karmy a majú základné pripútanosti k ľudským veciam, takže uprostred absurdných klamstiev počas takzvaného „napravovania“, kvôli svojim pripútanostiam a aby ospravedlnili svoje správanie, nasledovali klamstvá a ochotne prijali diabolské „osvietenie“, zatiaľ čo predstierali že to nechceli. Ak takáto osoba potom ide a podvádza ďalších žiakov, dopúšťa sa hriechu poškodzovania Fa. Všetci čo boli údajne „napravení“ sú ľudia ktorí nedokázali opustiť svoje pripútanosti k ľudským veciam a ktorí vykročili vpred s myšlienkou že by mohli mať šťastie.

Vedeli ste, že ja vôbec neuznávam túto zlú skúšku ktorú staré sily zostavili? Dôvodom prečo si zlé bytosti v dimenziách nízkej úrovne trúfajú byť také zúrivé je to, že bytosti na poslednej, najvyššej úrovni vesmíru s ktorými sa ešte bude treba zaoberať vytvorili druh steny. Pokiaľ táto stena nebude úplne zničená vo Fa-náprave, bytosti v dimenziách nízkej úrovne a zlé bytosti vo svete nebudú schopné vidieť pravdu, a preto si trúfajú robiť zlovestné činy z ignorancie. Uprostred Fa-nápravy sú tie bytosti vysokých úrovní v poslednej etape prečisťovania. Len čo bude rozbitá, všetky zlé bytosti vo svete budú zrazené do pekla keď Fa napraví ľudský svet, a po celú večnosť budú platiť za hriechy ktorých sa dopustili prenasledovaním Dafa. Sú aj nejakí ľudia ktorí tvrdia že dosiahli Dovŕšenie, hovoriac nezmysly ako, „Už nie je potrebné ďalej praktizovať“, alebo „Už nie je potrebné ďalej študovať.“ Ak ste dosiahli Dovŕšenie, vyleťte do neba a ukážte nám okázalú podobu Buddhu. Ak už nepotrebujete praktizovať, ste ešte mojim učeníkom? Kultivujúci sa nemôže prestať kultivovať dokonca ani v poslednom okamihu predtým ako dosiahne Dovŕšenie. Tí ľudia nie sú démonmi, ale robia to čo robia démoni. Nie je to tak že Majster nie je milosrdný – vo Fa-náprave si všetky bytosti volia svoju cestu. Tí z vás čo tvrdia že dosiahli Dovŕšenie, máte všetku tú veľkolepú moc Fa Boha alebo Buddhu?

Sú aj niektorí ľudia, ktorí zlomyseľne hovoria, „Skutočný Majster je v nebesiach,“ „Potrebujeme sa odtrhnúť od Majstra v ľudskom svete,“ a „Pomôžme Majstrovi rozviazať“ takzvané „uzlíky, ktoré sú priviazané k jeho telu.“ Je iba jeden Li Hongzhi. Ja nemám žiadneho Pomocného prapôvodného ducha, a nemám ani žiadnu z tých troch duší a siedmich duchov ako svetskí ľudia. Ja som ústredná bytosť. Telá vnútri môjho benti, od väčších po menšie, ktoré sú vytvorené z častíc odlišných úrovní a ktoré sú v odlišných dimenziách, sú všetky riadené mojou ústrednou bytosťou v ľudskom svete a nasledujú myšlienky mojej ústrednej bytosti v ľudskom svete. Moje Telá Zákona sú špecifickými prejavmi mojej múdrosti. Moje Telá Gongu sú zložené z môjho bezhranične obrovského gongu. Neuznávanie Majstra v ľudskom svete je neuznávanie seba ako učeníka Dafa. Takýto učeník nie je teda ani kultivujúcim, a tým menej by mal rozprávať o Dovŕšení. Ľudia v budúcnosti budú tiež potrebovať získať Fa; je niekoľko miliárd ľudí v tomto svete ktorí čakajú na získanie Fa potom čo bude táto zlá dráma úplne odstránená keď Fa napraví ľudský svet, a to čo budú študovať a používať je tento Zhuan Falun. Hriechy spáchané zlými a nedobrými ľuďmi ktorí ničia knihy sú také obrovské, že ich nikdy nebude možné úplne splatiť. Tí čo na rôznych úrovniach manipulujú zlými a nedobrými ľuďmi aby prenasledovali Dafa a jeho žiakov majú pre nich v zásobe nekonečné splácanie za všetko čo spravili, utrpenie ako budú vyhladzovaní vrstvu po vrstve. Tí čo dobrovoľne podpísali „prehlásenie o napravení“ alebo čo písomne sľúbili nepraktizovať pod zámienkou takzvaného „vzdania sa pripútanosti k Dovŕšeniu“ alebo „vzdania sa ľudských názorov“ zakrývajú svoje skutočné pripútanosti. Dokonca ohovárajú a útočia na webstránku Jasná múdrosť,[1] ktorá informuje o Dafa pozitívne. Staré sily si myslia, že žiak Dafa, ktorý kvôli pripútanostiam dá počas tohto obdobia písomný sľub že nebude viac kultivovať Dafa si určil svoju budúcnosť. Ak to nepochádzalo opravdivo z jeho srdca a bol to výsledok donucovania, a ak sa znova zapojí do Fa-nápravy, budú tam pre neho väčšie trápenia ako skúšky ktorými musí prejsť. Hoci Majster neuznáva usporiadania starých síl, následky sú hrozivé len čo ste prešli na druhú stranu, a vaše desiatky tisícok rokov dlhé čakanie bude v okamihu zruinované. Tí čo šíria diabolské „osvietenie“ pod maskou žiakov Dafa, robia, bez ohľadu na to či boli žiakmi predtým, to čo robia démoni ktorí poškodzujú Dafa.

V skutočnosti, nikto nemôže poškodiť Dafa. Tí čo neprešli skúškami sú ľudia. Keď už ľudské bytosti nie sú viac dosť dobré, potom budú odznova vytvorené, a to je neúprosný zánik človeka. Chcem spraviť všetko čo môžem aby som spasil všetkých ľudí vo svete a všetky bytosti. Avšak títo ľudia nie sú schopní podľa toho žiť a sami si vybrali „osvietenie“ na ceste zla aby zakryli svoje pripútanosti. Ak vy nechcete budúcnosť, ja to s vami vzdám. Ja nie som pripútaný k ničomu.

Ako učeníci Dafa, to čo by ste mali robiť v súčasnej situácii je objasňovanie pravdy ľuďom vo svete a odhaľovanie zla, a tak ochraňovať Dafa. Vaše vlastné zlepšenie a Dovŕšenie je časťou tohto procesu. Tí čo robia takzvanú „napravovaciu“ prácu, sú tiež ľudia ktorí boli oklamaní. Prečo to neobrátiť a neodhaliť zlo a neobjasniť im pravdu? Navrhujem aby všetci žiaci ktorých sa snažia násilne napraviť (toto nezahŕňa tých ktorí neboli vzatí na napravovanie) odhalili zlo a objasnili pravdu tým ľuďom ktorí robia napravovaciu prácu, a povedali im o vzťahu medzi príčinou a účinkom „dobro a zlo majú vždy dôsledky.“ Je to zlo ktoré sa obáva aby ľudia spoznali pravdu, nie učeníci Dafa.

 

Li Hongzhi

10.4.2001[1] Adresa webstránky „Jasná múdrosť“ je clearwisdom.net.

 


Linka na DOC súbor (článok v ZDP II)