Návrh

Niektorí z ľudí, ktorí získali Fa a na tomto ľudskom povrchu prišli k pochopeniu významu Fa, mali svoje životy predĺžene skrz Fa; niektorí z nich získali všetky druhy prínosov, ako napríklad dobré zdravie, harmóniu v rodine, nepriame prínosy ich príbuzným a priateľom, zmenšenie ich karmy a dokonca Majster za nich znášal veci. V iných dimenziách sa ich fyzické telá premieňajú na telá Bohov. Napriek tomu, keď vás Dafa ide dovŕšiť, nie ste schopní vykročiť vpred z ľudskosti, a keď zlo prenasleduje Dafa, nie ste schopní postaviť sa a potvrdiť Dafa. Tí ľudia, ktorí chcú iba získať z Dafa ale nič neobetovať pre Dafa, sú v očiach Bohov najhoršími bytosťami. Navyše, tento Fa je to, čo je vo vesmíre najzákladnejšie, takže tí ľudia, ktorí ešte stále nie sú schopní vykročiť dnes vpred, budú odstránení potom, čo sa toto trápenie skončí. Mnohí z nich sú ľudia, ktorí majú silný predurčený vzťah. Preto Majster čaká a čaká. Sú v tom zahrnutí aj tí, ktorí počas tohto obdobia dobrovoľne pomáhali zlu v prenasledovaní Fa potom ako boli takzvane „transformovaní“. Títo ľudia majú pomerne veľké množstvo karmy a majú základné pripútanosti k ľudským veciam, takže uprostred absurdných klamstiev počas takzvanej „transformácie“, kvôli svojim pripútanostiam a aby ospravedlnili svoje správanie, nasledovali  klamstvá a dobrovoľne prijali diabolské „osvietenie“, pričom predstierali, že to nechceli. Ak takáto osoba potom ide a podvádza ďalších žiakov, dopúšťa sa hriechu poškodzovania Fa. Všetci, čo boli údajne „transformovaní“, sú ľudia, ktorí nedokázali opustiť svoje pripútanosti k ľudským veciam a ktorí vykročili vpred s myšlienkou, že by mohli mať šťastie.

Vedeli ste, že ja vôbec neuznávam túto zlú skúšku, ktorú staré sily usporiadali? Dôvodom prečo si zlé bytosti v dimenziách nízkej úrovne trúfajú byť také zúrivé je to, že bytosti na poslednej, najvyššej úrovni vesmíru, s ktorými sa ešte bude treba zaoberať, vytvorili druh bariéry. Pokiaľ táto bariéra nebude úplne zničená v náprave Fa, bytosti v dimenziách nízkej úrovne a zlé bytosti vo svete nebudú schopné vidieť pravdu, a preto si trúfajú robiť zlovestné činy z ignorancie. Uprostred nápravy Fa sú tie bytosti vysokých úrovní v poslednej etape odstraňovania. Len čo bude spravený prielom, všetky zlé bytosti vo svete budú zrazené do pekla, keď Fa napraví ľudský svet, a po celú večnosť budú platiť za hriechy, ktorých sa dopustili prenasledovaním Dafa. Sú aj nejakí ľudia, ktorí tvrdia, že dosiahli dovŕšenie, hovoriac nezmysly ako „Už nie je potrebné ďalej praktizovať“, alebo „Už nie je potrebné ďalej študovať.“ Ak ste dosiahli dovŕšenie, vyleťte do neba a ukážte nám slávnostnú podobu Budhu. Ak už nepotrebujete praktizovať, ste ešte mojím učeníkom? Kultivujúci sa nemôže prestať kultivovať dokonca ani v poslednom okamihu predtým ako dosiahne dovŕšenie. Tí ľudia nie sú démonmi, ale robia to, čo robia démoni. Nie je to tak, že Majster nie je milosrdný – v náprave Fa si všetky bytosti volia svoju cestu. Tí z vás, čo tvrdia, že dosiahli dovŕšenie, máte všetku tú veľkolepú moc Fa Boha alebo Budhu?

Sú aj niektorí ľudia, ktorí zlomyseľne hovoria: „Skutočný Majster je v nebesiach,“ „Musíme sa odtrhnúť od Majstra v ľudskom svete,“ a „Pomôžme Majstrovi rozviazať takzvané uzlíky, ktoré sú priviazané k jeho telu.“ Je iba jeden Li Chung-č’. Ja nemám žiadnu pomocnú dušu, a nemám ani žiadnu z tých troch duší a siedmich duchov ako svetskí ľudia. Ja som hlavným telom. Telá vnútri môjho benti, od väčších po menšie, ktoré sú vytvorené z častíc odlišných úrovní a ktoré sú v odlišných dimenziách, sú všetky riadené mojím hlavným telom v ľudskom svete a nasledujú myšlienky môjho hlavného tela v ľudskom svete. Moje telá Zákona sú špecifickými prejavmi mojej múdrosti. Moje telá Gongu sú zložené z môjho bezhranične obrovského gongu. Neuznávanie Majstra v ľudskom svete je neuznávanie seba ako učeníka Dafa. Takýto učeník nie je teda ani kultivujúcim, a tým menej by mal rozprávať o dovŕšení. Ľudia v budúcnosti budú tiež musieť získať Fa. V tomto svete je niekoľko miliárd ľudí, ktorí čakajú na získanie Fa potom, čo bude táto zlá dráma úplne odstránená keď Fa napraví ľudský svet, a to, čo budú študovať a používať, je tento Čuan Falun. Hriechy páchané zlými a nedobrými ľuďmi, ktorí ničia knihy, sú také obrovské, že ich nikdy nebudú môcť úplne splatiť. Tých, čo na rôznych úrovniach manipulujú zlými a nedobrými ľuďmi, aby prenasledovali Dafa a jeho žiakov, očakáva nekonečné utrpenie ako budú vyhladzovaní vrstvu po vrstve a budú splácať všetko, čo spravili. Tí, čo dobrovoľne podpísali „prehlásenie o transformácii“ alebo čo písomne sľúbili nepraktizovať pod zámienkou takzvaného „vzdania sa pripútanosti k dovŕšeniu“ alebo „vzdania sa ľudských názorov“, zakrývajú svoje skutočné pripútanosti. Dokonca ohovárajú a útočia na webstránku Minghui, ktorá pozitívne informuje o Dafa. Staré sily si myslia, že žiak Dafa, ktorý kvôli pripútanostiam dá počas tohto obdobia písomný sľub, že nebude viac kultivovať Dafa, si určil svoju budúcnosť. Ak to nepochádzalo opravdivo z jeho srdca a bol to výsledok donucovania a ak sa znova zapojí do nápravy Fa, zväčšia sa jeho trápenia ako skúšky, ktorými musí prejsť. Hoci Majster neuznáva usporiadania starých síl, len čo prejdete na druhú stranu, následky sú hrozivé a vaše desiatky tisícok rokov dlhé čakanie bude v okamihu zruinované. Tí, čo šíria diabolské „osvietenie“ pod maskou žiakov Dafa, bez ohľadu na to, či boli predtým žiakmi, robia to, čo robia démoni, ktorí poškodzujú Dafa.

V skutočnosti nemôže nikto poškodiť Dafa. Tí, čo neprešli skúškami, sú ľudia. Keď už ľudské bytosti nie sú viac dosť dobré, budú odznova vytvorené a to je neúprosný zánik človeka. Chcem spraviť všetko čo môžem, aby som spasil všetkých ľudí vo svete a všetky bytosti. Avšak títo ľudia nie sú schopní chovať sa podľa toho a sami si vybrali „osvietenie“ na ceste zla, aby zakryli svoje pripútanosti. Ak vy sám nechcete budúcnosť, ja to s vami vzdám. Ja nie som pripútaný k ničomu.

Ako učeníci Dafa by ste v súčasnej situácii mali objasňovať pravdu ľuďom vo svete a odhaľovať zlo, a tak ochraňovať Dafa. Vaše vlastné zlepšenie a dovŕšenie je časťou tohto procesu. Tí, čo robia takzvanú „transformačnú“ prácu, sú tiež ľudia, ktorí boli oklamaní. Prečo to neobrátiť a neodhaliť pred nimi zlo a neobjasniť im pravdu? Navrhujem, aby všetci žiaci, ktorých sa snažia násilne transformovať (toto nezahŕňa tých, ktorí neboli vzatí na transformáciu) odhalili zlo a objasnili pravdu tým ľuďom, ktorí robia transformačnú prácu a povedali im o vzťahu medzi príčinou a následkom „dobro aj zlo bude odplatené“. To zlo sa obáva, že sa ľudia dozvedia pravdu, nie učeníci Dafa.

 

Li Chung-č’

10. apríla 2001