Spravodlivé myšlienky učeníkov Dafa sú mocné

Zlo je hromadne ničené v Troch ríšach a v ľudskom svete. Už uvideli, že skončia prehrou, a tak vo svojom poslednom zúfalom úsilí konajú ešte zúrivejšie. Najtvrdšie prenasledovaní sú práve tí žiaci, ktorí prechovávajú pripútanosti. Čím bojazlivejší sú vo vnútri, tým viac zlo pôjde špeciálne po takýchto žiakoch. Celá situácia prenasledovania Dafa v ľudskom svete je spôsobená rozsiahlym, závažným výskytom prenasledovania týchto žiakov, ktorí sú prenasledovaní kvôli svojim pripútanostiam. Pretože sa nedokázali vzdať svojich pripútaností boli takzvane „transformovaní“, a to ich priviedlo ku konaniu vecí, ktoré pomáhajú zlu, čo robí situáciu ťažkou.

Ako učeník Dafa, prečo sa báť zlých ľudí, keď znášate prenasledovanie? Podstatou veci je to, že máte pripútanosti. Ak nie, neznášajte pasívne, ale postavte sa vždy zoči-voči zlým ľuďom so spravodlivými myšlienkami. Nech je situácia akákoľvek, nespolupracujte s požiadavkami a príkazmi zla alebo s tým, čo podnecuje. Ak to každý bude robiť, prostredie nebude takéto.

V skutočnosti, niektorí učeníci a vnímajúce bytosti v rôznych ríšach, ktoré sú schopné použiť svoje nadprirodzené schopnosti v rôznych dimenziách, používali svoje nadprirodzené schopnosti a potenciál gongu (gongli), aby sa zúčastnili odstraňovania zlých bytostí, ktoré poškodzujú Dafa. Keď niektorí učeníci Dafa uvidia zlé bytosti, vyšlú Falun a božské sily Dafa, aby odstránili zlo. Sú aj žiaci, ktorí stanovili určité časy, keď násilníci a vrahovia vo svete dostanú odplatu. Toto účinne vyhladilo zlé činitele a umiernilo nedobrých ľudí. V skutočnosti má každý učeník Dafa schopnosti, ibaže sa neprejavujú v povrchovej dimenzii, a tak si myslia že nemajú nadprirodzené schopnosti. Avšak bez ohľadu na to, či sa môžu prejaviť v povrchovej dimenzii alebo nie, keď vystúpia pravé myšlienky človeka, sú veľmi mocné. Keďže my sa kultivujeme v spravodlivom Fa, mali by sme mať v srdci a zachraňovať bytosti a ľudí vo svete, ktorí sú dobrí. Takže by sme mali prejavovať dobrotu vo všetkom čo robíme. Ale odstraňovanie zlých bytostí, ktoré manipulujú ľuďmi aby poškodzovali ľudstvo, je tiež ochraňovanie ľudstva a vnímajúcich bytostí. Dafa sa šíri široko ďaleko a zachraňuje všetky vnímajúce bytosti. Hoci tie zlé bytosti, ktoré sú úplne nezachrániteľné, nemôžu byť spasené, i tak nemôžu mať dovolené neobmedzene robiť zlo a takto prenasledovať Dafa a jeho žiakov, a ľudí vo svete. Odstraňovanie zla je teda robenie nápravy Fa a je to tiež zachraňovanie ľudí vo svete a vnímajúcich bytostí.

 

Li Chung-č’

24. apríla 2001