Prísahy Bohov sa napĺňajú

Ľudia, nepovažujte Falun Gong za nepodstatný len preto, že sa nazýva čchi-kungom[1]. V dávnych časoch sa všetky rozličné myšlienkové školy a všetky profesie a sféry v ľudskom svete nazývali „Tao“. Lao-c’ však ľuďom povedal, že Tao, ktoré vyučuje on, je odlišné, hovoriac že: „Môžete nazývať Tao [ktoré vyučujem] Tao, avšak nie je to obyčajné Tao; môžete dať pojmom, ktoré vyučujem, bežné mená, avšak nie sú to bežné pojmy.“ Keď Budha Šákjamuni vyučoval svoj Fa pred dvetisícpäťsto rokmi, šírilo sa v tom istom čase osem náboženstiev. Budhov Fa, opravdivé Tao, bolo medzi nimi.

Človek si stále myslí, že keď sa objaví Boh alebo Budha, bude sa otriasať zem, že keď bude zachraňovať ľudí, jeho Budhovská podoba sa bude majestátne prejavovať, a že mávnutím ruky zničí tých zlých, ktorí podkopávajú spásu ľudí. Ak by to tak malo byť, nebolo by lepšie ak by Budha vytiahol ľudí hore priamo z nebies? Mali by ste vedieť, že ľudia, ktorí idú byť spasení, musia skrz namáhavú kultiváciu splatiť všetky hriechy a karmu, ktorú vytvorili v minulosti robením nedobrých vecí, musia sa zbaviť svojich ľudských pripútaností a všetkých ďalších nedobrých vecí, ktoré nesú, a súčasne musia napraviť svoje správanie a myslenie. Iba potom môžu byť spasení. Ak by sa Budha veľkolepo prejavil, aj tí najhorší ľudia by nasledovali to, čo by Budha povedal. Bola by tu potom ešte šanca kultivovať sa? Hoci by sa človek aj kultivoval, nepočítalo by sa to, pretože kultivujúci musí odstrániť svoje hriechy a karmu počas namáhavej kultivácie, a potom, čo je očistený, postúpiť k dovŕšeniu.

V skutočnosti, keď všetci svetskí ľudia uvidia veľkolepý prejav podoby Boha alebo Budhu, určite sa v ľudskom svete odohráva niečo dôležité a je to veľmi pravdepodobne čas, keď sa hriechy ľudstva stretnú s náležitou odplatou. Či je to Budha, Tao alebo Boh, keď ide spasiť ľudí vo svete, určite musí zostúpiť do sveta a kráčať po zemi s ľudskou podobou, pričom používa ľudský jazyk aby odhalil princípy Fa. Navyše, keď osvietená bytosť zostúpi do sveta, je to zvyčajne v dobe, keď ľudské mravy upadajú zo dňa na deň, keď sú ľudské hriechy a karma obrovské, alebo keď je ľudská morálka zdegenerovaná. Keď tí spasení získajú Fa a odídu, zostávajúca ľudská spodina a skazený svet budú odstránené.

 

[1] Poznámka prekladateľa: čínsky znak pre „kung“ použitý v názve „čchi-kung” je rovnaký ako znak „kung“ v názve „Falun Gong“.