Prísahy Bohov sa napĺňajú

Ľudstvo, nepovažuj Falun Gong za nepodstatný len preto že má qigongové[1] meno. V dávnych časoch, všetky rozličné myšlienkové školy, a všetky remeslá a profesie v ľudskom svete boli nazývané „Tao“. Lao’c však ľuďom povedal, že Tao ktoré vyučuje on je odlišné, hovoriac že „Môžete nazývať Tao [ktoré vyučujem] Tao, avšak nie je to obyčajné Tao; môžete dať náuke ktorú vyučujem bežné meno, avšak nie je to bežná náuka.“ Keď Buddha Šakjamúni vyučoval svoj Fa pred dvetisícpäťsto rokmi, v tom istom čase sa šírilo osem náboženstiev. Buddhovský Fa, opravdivé Tao, bolo medzi nimi.

Človek si stále myslí, že keď sa objaví Boh alebo Buddha, tak sa bude otriasať zem, že keď bude zachraňovať ľudí jeho Buddhovská podoba sa bude majestátne prejavovať, a že mávnutím svojej ruky zničí tých zlých ktorí podkopávajú spásu ľudí. Ak by to tak malo byť, nebolo by lepšie ak by Buddha vytiahol ľudí hore priamo z nebies? Mali by ste vedieť, že ľudia ktorí idú byť spasení potrebujú splatiť, skrz namáhavú kultiváciu, všetky hriechy a karmu ktorú vytvorili v minulosti robením nedobrých vecí, potrebujú sa zbaviť svojich ľudských pripútaností a všetkých ďalších nedobrých vecí ktoré nesú, a súčasne si potrebujú napraviť svoje správanie a myslenie. Iba potom môžu byť spasení. Ak by sa Buddha veľkolepo prejavil, aj tí najhorší ľudia by nasledovali to čo Buddha povedal. Bola by tu potom ešte šanca kultivovať sa? Hoci by sa aj človek kultivoval, nepočítalo by sa to, pretože kultivujúci musí odstrániť svoje hriechy a karmu počas namáhavej kultivácie, a potom čo je očistený, postúpiť k Dovŕšeniu.

V skutočnosti, keď všetci svetskí ľudia uvidia Božskú alebo Buddhovskú podobu sa veľkolepo prejaviť, určite sa v ľudskom svete odohráva niečo dôležité, a je to veľmi pravdepodobne čas keď sa hriechy ľudstva stretávajú s náležitou odplatou. Či je to Buddha, Tao, alebo Boh, keď ide spasiť ľudí vo svete, určite musí zostúpiť do sveta a kráčať po zemi s ľudskou podobou, a použiť ľudský jazyk aby ozrejmil Fa-princípy. Navyše, keď Osvietená Bytosť zostupuje do sveta, je to zvyčajne v dobe keď ľudské mravy upadajú zo dňa na deň, keď sú ľudské hriechy a karma obrovské, alebo keď je ľudská morálka zdegenerovaná. Keď tí spasení získajú Fa a odídu, spodina ľudskosti a zdegenerovaný svet ktorý zostal bude vyplienený.

 

Li Hongzhi

13.5.2001

 [1] Poznámka prekladateľa: čínsky znak pre “gong” použitý v pojme “qi-gong” je rovnaký ako znak “gong” v mene “Falun Gong”. Qi-gong je mnohými ľuďmi v Číne pokladaný za zdravotné cvičenie, a tak nie považovaný za niečo veľmi vážne alebo dôležité.

 


Linka na DOC súbor (článok v ZDP II)