Veľkoleposť učeníkov

Učeníci Dafa sú naozaj veľkolepí, pretože kultivujete najvyšší Dafa vesmíru, pretože ste potvrdili Dafa so spravodlivými myšlienkami, a pretože ste nespadli uprostred mohutného trápenia. Vykonávanie nápravy Fa učeníkmi Dafa nemá v dejinách obdoby. Pri veľkolepých, skvelých činoch potvrdzovania Fa s rozumom, objasňovania pravdy s múdrosťou, a šírenia Fa a ponúkania spásy ľuďom s milosrdenstvom, sa cesta dovŕšenia každého učeníka Dafa zdokonaľuje. V tomto významnom okamihu dejín je každý pevný krok slávnym dejinným svedectvom a je neporovnateľne veľkolepou mocnou cnosťou. Všetko toto bude zaznamenané v dejinách vesmíru. Veľký Fa a veľká epocha vytvárajú najväčšie osvietené bytosti.

 

Li Chung-č’

13. mája 2001