Veľkoleposť učeníkov

Učeníci Dafa sú naozaj veľkolepí, pretože to čo kultivujete je najvyšší Veľký Zákon vesmíru, pretože ste potvrdili Dafa so spravodlivými myšlienkami, a pretože ste nespadli uprostred mohutného trápenia. Vykonávanie nápravy Fa učeníkmi Dafa nemá v dejinách obdoby. Pri veľkolepých, skvelých činoch potvrdzovania Fa s rozumom, objasňovania pravdy s múdrosťou, a šírenia Fa a ponúkania spásy ľuďom so zhovievavosťou, sa cesta Dovŕšenia každého učeníka Dafa zdokonaľuje. V tomto významnom okamihu dejín, je každý pevný krok slávnym dejinným svedectvom, a je neporovnateľne veľkolepou mocnou cnosťou. Všetko toto bude zaznamenané v dejinách vesmíru. Veľký Fa a veľká epocha ukováva najväčšie Osvietené Bytosti.

 

Li Hongzhi

13.5.2001

 


Linka na DOC súbor (článok v ZDP II)