Žiadna politika

„Politika“ je pojem modernej, zdeformovanej spoločnosti. Pravé ľudské spoločnosti v minulosti nemali tento pojem alebo to, čo politika zahŕňa. Keď sa politika objavila v ľudskej spoločnosti, ľudská spoločnosť sa už začala deformovať, pričom [politika] zároveň napádala morálne hodnoty. Okrem toho ľudia, ktorí robia politiku, do nej v podstate vstúpili kvôli svojej túžbe po sláve a osobným záujmom. Len preto, že vtedy boli morálne hodnoty ľudskej spoločnosti stále ešte dosť dominantné a ľudia, čo žili v tej dobe, boli všetci v takom prostredí, takže ľudia, čo robili politiku, sa jednoducho nezdali byť takými bezzásadovými ako ľudia, čo robia politiku dnes. Takže politika bola špinavá od svojho vzniku. Avšak je pravda, že v politických kruhoch sú nejakí čestní ľudia, ktorým záleží na krajine a ľuďoch, hoci sú iba kvapkou v oceáne.

Avšak čo sa týka tých čestných odporcov, čo sú proti zlým politickým silám rozvracajúcich krajinu a ničiacich ľudí, ľudia ich takisto berú tak, že robia politiku, keďže majú jasné politické stanoviská. Hoci si ľudia myslia, že stanoviská tých ľudí sú čestné, politická činnosť je predsa len výtvorom deformovanej ľudskej spoločnosti. Keby nebolo dnešnej zdeformovanej ľudskej spoločnosti, politika by sa nebola objavila.

Kultivácia učeníkov Dafa prevyšuje to, čo je ľudské, sú to kultivujúci, ktorí pochopili pravdy na vyšších úrovniach a to, čomu rozumejú, prekračuje ríšu svetských ľudí. Akékoľvek chápanie pod ríšou vyšších princípov Fa už viac nie je pravdou vesmíru. Každý učeník Dafa má vo svojej kultivácii v tomto jasno, takže ešte menej by mal miešať politiku svetských ľudí do nápravy Fa. Trápenia, ktoré učeníci Dafa znášajú, sú vecami uprostred nápravy Fa a v kultivácii. Odhaľovanie zla a objasňovanie pravdy ľuďom v tomto svete je len na to, aby sa im ukázalo prenasledovanie, ktoré Dafa a učeníci pretrpeli, a jeho konečným účelom je spasiť ľudí v tomto svete, odstrániť jed v mysliach vnímajúcich bytostí, ktorým ich zlo zaplavilo, a zachrániť ich pred nebezpečenstvom, že budú v budúcnosti vyhladené kvôli svojej nevraživosti k Dafa. Toto je odraz veľkého milosrdenstva učeníkov Dafa, ktorí dokonca aj počas znášania prenasledovania zachraňujú vnímajúce bytosti. Z iného uhla, ako by sa mohli Bohovia a Budhovia zapletať do ľudskej politiky? Ešte menej by Bohovia a Budhovia potvrdili politiku, ktorá sa objavila v deformovanej ľudskej spoločnosti.

Ľudská spoločnosť je dobrým miestom na kultiváciu, keďže všetko tu môže vzbudzovať pripútanosti. Presne kvôli tomu človek, ktorý je schopný z nej vykročiť a zbaviť sa všetkých svojich pripútaností k ľudskej spoločnosti, je veľkolepý a je schopný dosiahnuť dovŕšenie.

 

Li Chung-č’

4. júna 2001