Žiadna politika

“Politika” je pojem modernej, zdeformovanej spoločnosti. Pravé ľudské spoločnosti v minulosti nemali tento pojem alebo to čo politika zahŕňa. Keď sa politika objavila v ľudskej spoločnosti, ľudská spoločnosť sa už začala deformovať, a v rovnakom čase ňou boli morálne hodnoty napadnuté. Navyše, hlavným dôvodom prečo sa ľudia v politike do nej dostali je ich túžba urobiť si pre seba meno a kvôli osobnému záujmu. Len preto, že vtedy boli morálne hodnoty ľudskej spoločnosti stále ešte dosť silné a ľudia čo žili v tej dobe boli všetci v tom prostredí, ľudia čo boli v politike sa jednoducho nezdali byť takí bezzásadoví ako sa ľudia v politike správajú dnes. Takže politika bola špinavá od svojho vzniku. Avšak je pravda že v politických kruhoch sú nejakí čestní ľudia ktorým záleží na krajine a ľuďoch, hoci sú iba kvapkou v oceáne.

Avšak čo sa týka tých čestných odporcov čo sú proti zlým politickým silám rozvracajúcich krajinu a ničiacich ľudí, ľudia ich takisto berú tak že sú v politike, keďže majú jasné politické stanoviská. Hoci si ľudia myslia, že stanoviská tých ľudí sú čestné, politická činnosť je, predsa len, výtvorom deformovanej ľudskej spoločnosti. Keby nebolo dnešnej zdeformovanej ľudskej spoločnosti, politika by sa nebola objavila.

Kultivácia učeníkov Dafa prevyšuje to čo je ľudské, sú to kultivujúci ktorí pochopili pravdy vo vyšších sférach, a to čomu rozumejú prekračuje ríšu svetských ľudí. Akékoľvek chápanie pod ríšou vyšších princípov Fa už nie je viac pravdou vesmíru. Každý učeník Dafa má o tomto jasno vo svojej kultivácii, takže ešte menej by mal miešať politiku svetských ľudí do nápravy Fa. Trápenia ktoré učeníci Dafa znášajú sú vecami uprostred nápravy Fa a v kultivácii. Odhaľovanie zla a objasňovanie pravdy ľuďom v tomto svete je len na to, aby sa im ukázalo prenasledovanie ktoré Dafa a učeníci pretrpeli, a jeho konečným účelom je spasiť ľudí v tomto svete, odstrániť jed v mysliach vnímajúcich bytostí ktorým ich zlo zaplavilo, a zachrániť ich z nebezpečenstva že budú v budúcnosti vyhladené kvôli ich nevraživosti k Dafa. Toto je odraz veľkého milosrdenstva učeníkov Dafa pri zachraňovaní vnímajúcich bytostí dokonca počas znášania prenasledovania. Z iného uhla, ako by sa mohli Bohovia a Buddhovia zapletať do ľudskej politiky? Ešte menej by Bohovia a Buddhovia potvrdili politiku, ktorá sa objavila v deformovanej ľudskej spoločnosti.

Ľudská spoločnosť je dobrým miestom na kultiváciu, keďže všetko tu môže vzbudzovať pripútanosti. Presne kvôli tomu, človek ktorý je schopný z nej vykročiť a zbaviť sa všetkých svojich pripútaností k ľudskej spoločnosti je veľkolepý a je schopný dosiahnuť Dovŕšenie.

 

Li Hongzhi

4.6.2001

 


Linka na DOC súbor (článok v ZDP II)