Čo sú nadprirodzené schopnosti

Nadprirodzené schopnosti sú nazývané aj božské sily. Súčasní ľudia ich nazývajú mimoriadne schopnosti. Nadprirodzené schopnosti sú v skutočnosti vrodené schopnosti bytostí. Čím vyššia úroveň bytosti, tým plnšie môžu jej vrodené schopnosti účinkovať; naproti tomu, čím nižšia úroveň bytosti, tým ťažšie je pre jej vrodené schopnosti aby účinkovali, alebo naplno účinkovali. Základnou príčinou je, že – od najvyššej úrovne vesmíru k najnižšej úrovni vesmíru – čím nižšie, tým vyšší je podiel hmoty, ktorú bytosti a všetko v ich určitej sfére má, tým väčšie sú zrná častíc, a tým väčšou váhou sú bytosti zaťažené – čím nižšie, tým viac sú vrodené schopnosti (nadprirodzené schopnosti) bytostí obmedzované hmotou samotnou, a čím ťažšie je to obmedzenie, tým sú schopnosti menej účinné. Preto je tomu tak že čím nižšia úroveň, tým menšie schopnosti. Keď to príde k ľudskej dimenzii, všetky vrodené schopnosti bytostí sú už zakryté, ich vrodené schopnosti (nadprirodzené schopnosti) nemôžu pracovať. Takže ak ľudia niečo robia alebo chcú niečo získať, musia sa spoliehať výlučne na prácu svojho tela zloženého z hmoty aby získali to čo chcú. Keďže ľudstvo je úplne zahrabané v hmote, nemôže vidieť pravdu vesmíru. Preto je povedané, že ľudská dimenzia je dimenziou zmätku.

Čo sa týka kultivujúceho, čím vyššia úroveň na ktorú sa vykultivuje, tým väčšie sú jeho schopnosti. Je to preto, že cez čím viac úrovní vesmíru prerazí, tým menšia a ľahšia je váha hmoty, ktorá zaťažuje jeho bytosť, tým silnejšie sú jeho vrodené schopnosti (nadprirodzené schopnosti) a tým väčší je ich počet a tým úplnejšie sú jeho schopnosti ktoré sa uvoľnia. Vyučoval som vo Fa, že v kultivácii Dafa sú jedincove nadprirodzené schopnosti vyvíjané najúplnejšie, pretože učeníci Dafa sa budú kultivovať na vyššie úrovne – čím vyššia úroveň cez ktorú človek prerazí, tým viac je oslobodený od hmoty, a bude teda naplno prejavovať svoje vrodené schopnosti (nadprirodzené schopnosti). Učeníci Dafa už naplno rozohrali svoje nadprirodzené schopnosti v náprave Fa. Napríklad, zatiaľ čo robia nápravu Fa, keď sú spravodlivé myšlienky veľmi čisté, ich nadprirodzené schopnosti pracujú naplno. Navyše, so spravodlivými myšlienkami vo svojej mysli sú mnohí učeníci schopní používať ich podľa vlastnej vôle – čokoľvek chcú použiť, takmer vždy to majú. Napríklad, aby primrazili tých zlých lotrov ktorí prenasledujú učeníkov Dafa, stačí im len povedať “zamrzni” (ding) alebo “stoj tam a nehýb sa,” alebo ukázať na skupinu lotrov, a oni sa potom určite nemôžu hýbať; potom im stačí si len pomyslieť “uvoľniť,” a bude to zrušené. V skutočnosti, môžete použiť svoju vôľu aby ste rozkazovali tým zlým, ktorí nemajú žiadnu ľudskú povahu – takým ako sú tí lotri, ktorí sú horší ako beštie, ktorí bijú ľudí na smrť alebo znásilňujú učeníčky Dafa – rovnako ako tým vodcom zla. Zlí lotri budú robiť čokoľvek čo im dáte robiť.

Úroveň bytosti je určená jej xinxingom. To jest, keď používate nadprirodzené schopnosti, vaše spravodlivé myšlienky musia byť silné. Nesprávne myšlienky – také ako sú strach zo zla, zneistenie vašich myšlienok keď používate nadprirodzené schopnosti, alebo pochybovanie či budú fungovať – môže ovplyvniť alebo zasahovať do výsledku nadprirodzených schopností.

Dovŕšenie je záverom kultivácie učeníka Dafa, zatiaľ čo náprava Fa je poslaním učeníka Dafa. Pre učeníka Dafa je Dovŕšenie iba záležitosťou času jeho návratu, kým náprava Fa je zanechaná pre budúcnosť. Budúcnosť vesmíru ktorú bytosti na rôznych úrovniach videli v skutočnosti neexistuje a je ilúziou. V súčasnosti, je každý deň ľudstva usporiadaný podľa potrieb Dafa; vystupovanie učeníkov Dafa v ľudskom svete bude zanechané pre históriu. V rôznych historických časoch budúcnosti, ak sa vo vesmíre vyskytne poškodzovanie Dafa alebo keď bytosti budú rôzne vystupovať, ako Dafa napraví Fa a spraví všetko dokonalým a nezničiteľným je mimoriadne dôležité. Všetko čo učeníci Dafa v súčasnosti robia vytvára budúcnosť, a práve teraz všetko v Troch Ríšach existuje pre Dafa. Keď Dafa všetko dovŕši uprostred súženia, všetko zlo ktoré prenasleduje Dafa bude skončené.

 

Li Hongzhi

14.6.2001

 


Linka na DOC súbor (článok v ZDP II)