Čo sú nadprirodzené schopnosti

Nadprirodzené schopnosti sa nazývajú aj božské sily. Súčasní ľudia ich nazývajú mimoriadne schopnosti. Nadprirodzené schopnosti sú v skutočnosti vrodené schopnosti bytostí. Čím vyššia úroveň bytosti, tým plnšie sa môžu jej vrodené schopnosti prejaviť; naproti tomu, čím nižšia je úroveň bytosti, tým ťažšie je pre jej vrodené schopnosti, aby účinkovali alebo naplno účinkovali. Základnou príčinou je, že – od najvyššej úrovne vesmíru k najnižšej úrovni vesmíru – čím nižšie, tým vyšší je podiel hmoty, ktorú bytosti a všetko v ich určitej sfére má, tým väčšie sú zrná častíc a tým väčšou váhou sú bytosti zaťažené – čím nižšie, tým viac sú vrodené schopnosti (nadprirodzené schopnosti) bytostí obmedzované hmotou samotnou, a čím ťažšie je to obmedzenie, tým sú schopnosti menej účinné. Preto je to tak, že čím nižšia úroveň, tým menšie schopnosti. Keď to príde k ľudskej dimenzii, všetky vrodené schopnosti bytostí sú už zakryté, ich vrodené schopnosti (nadprirodzené schopnosti) nemôžu fungovať. Takže ak ľudia niečo robia alebo chcú niečo získať, musia sa spoliehať výlučne na prácu svojho tela zloženého z hmoty, aby získali to, čo chcú. Keďže ľudstvo je úplne zahrabané v hmote, nemôže vidieť pravdu vesmíru. Preto je povedané, že ľudská dimenzia je dimenziou ilúzie.

Čo sa týka kultivujúceho, čím vyššia je úroveň, na ktorú sa vykultivuje, tým väčšie sú jeho schopnosti. Je to preto, že cez čím viac úrovní vesmíru prerazí, tým menšia a ľahšia je váha hmoty, ktorá zaťažuje jeho bytosť, tým silnejšie sú jeho vrodené schopnosti (nadprirodzené schopnosti) a tým väčší je ich počet a tým úplnejšie sú jeho schopnosti, ktoré sa uvoľnia. Vyučoval som vo Fa, že v kultivácii Dafa sú nadprirodzené schopnosti vyvíjané najúplnejšie, pretože učeníci Dafa sa budú kultivovať na vyššie úrovne – čím vyššia je úroveň, cez ktorú človek prerazí, tým viac je oslobodený od hmoty, a bude teda naplno prejavovať svoje vrodené schopnosti (nadprirodzené schopnosti). Učeníci Dafa už v náprave Fa naplno rozohrali svoje nadprirodzené schopnosti. Napríklad, keď sú pri náprave Fa spravodlivé myšlienky veľmi čisté, ich nadprirodzené schopnosti pracujú naplno. Navyše, keď majú učeníci spravodlivé myšlienky vo svojej mysli, mnohí sú schopní používať ich podľa vlastnej vôle – ak chcú niečo použiť, takmer vždy to majú. Napríklad, aby primrazili tých zlých lotrov, ktorí prenasledujú učeníkov Dafa, stačí im len povedať „stuhni“ (ding) alebo „stoj tam a nehýb sa“, alebo ukázať na skupinu lotrov a oni sa potom určite nebudú môcť hýbať; potom im len stačí pomyslieť si „uvoľniť“ a bude to zrušené. V skutočnosti môžete použiť svoju vôľu, aby ste rozkazovali tým zlým, ktorí nemajú žiadnu ľudskú povahu – takým ako sú tí lotri, ktorí sú horší ako beštie, ktorí bijú ľudí na smrť alebo znásilňujú učeníčky Dafa – rovnako ako tým vodcom zla. Zlí lotri  budú robiť to, čo im dáte robiť.

Úroveň bytosti je určená jej xinxingom. To jest, keď používate nadprirodzené schopnosti, vaše spravodlivé myšlienky musia byť silné. Nesprávne myšlienky – také ako sú strach zo zla, váhanie vo vašich myšlienkach pri používaní nadprirodzených schopností, alebo pochybovanie či budú fungovať – môžu ovplyvniť výsledok nadprirodzených schopností alebo do neho zasahovať.

Dovŕšenie je záverom kultivácie učeníka Dafa, zatiaľ čo náprava Fa je poslaním učeníka Dafa. Pre učeníka Dafa je dovŕšenie iba záležitosťou času jeho návratu, pričom náprava Fa je zanechaná pre budúcnosť. Budúcnosť vesmíru, ktorú bytosti na rôznych úrovniach videli, v skutočnosti neexistuje a je ilúziou. V súčasnosti je každý deň ľudstva usporiadaný podľa potrieb Dafa. Konanie učeníkov Dafa v ľudskom svete bude zanechané pre históriu. Ak sa vo vesmíre v rôznych historických obdobiach budúcnosti vyskytne poškodzovanie Dafa alebo keď sa budú bytosti rôzne prejavovať, to ako Dafa napraví Fa a spraví všetko dokonalým a nezničiteľným, je mimoriadne dôležité. Všetko to, čo učeníci Dafa v súčasnosti robia, vytvára budúcnosť, a práve teraz všetko v Troch ríšach existuje pre Dafa. Keď Dafa dovŕši všetko uprostred démonických ťažkostí, všetko zlo, ktoré prenasleduje Dafa, sa skončí.

 

Li Chung-č’

14. júna 2001