Všetkým žiakom na Severskej Fa konferencii

Všetkým žiakom na Severskej Fa konferencii:

Pre učeníkov Dafa je dovŕšenie záverom kultivácie a náprava Fa je veľká zodpovednosť, ktorú vám udelila história počas obdobia nápravy Fa. Takže počas súčasného procesu objasňovania pravdy a odhaľovania zla, všetko, čo robíme, je v harmónii s Dafa. Či objasňujeme pravdu, odhaľujeme zlo, alebo sa zúčastňujeme iných akcií Dafa, vrátane našich konferencií Fa, mali by sme prejavovať milosrdenstvo učeníkov Dafa ako aj dobrotu, ktorú kultivácia v náprave Fa stelesňuje. Chcel by som zaželať konferencii Fa úplný úspech.

Zároveň dúfam, že žiaci v Európe dokážu byť viac podobní žiakom v Severnej Amerike – každý žiak by mal, okrem zúčastňovania sa skupinových akcií, vo svojom každodennom živote plne prevziať iniciatívu učeníka Dafa, ustanoviť si svoju vlastnú mocnú cnosť v procese objasňovania pravdy a dobre sa činiť na svojej vlastnej ceste učeníka Dafa. Takže v objasňovaní pravdy nečakajte, nespoliehajte sa na druhých a nedúfajte iba v zmeny vonkajších činiteľov. Každý z nás vytvára históriu pre budúcnosť, a preto sa každý nielen zúčastňuje skupinových akcií, ale tiež iniciatívne hľadá, čo by mohol spraviť. Pokiaľ je niečo dobré pre Dafa, mali by ste prevziať iniciatívu a spraviť to, iniciatívne na tom pracovať. Každá osoba, s ktorou sa stretnete v spoločnosti, je niekto, komu treba objasniť pravdu, a to, čo sa prejavuje pri objasňovaní pravdy, je milosrdenstvo učeníkov Dafa a spása ľudí vo svete. Dúfam, že každý učeník Dafa plne prevezme iniciatívu a bude plne hrať svoju úlohu ako učeník Dafa. Ešte raz by som chcel zaželať konferencii Fa úplný úspech.

Dávajte pozor: Nech ste akokoľvek zaneprázdnení, nemôžete zanedbať štúdium Fa. Toto je základná záruka vášho postupu k dovŕšeniu a robenia práce Dafa dobre.

 

Li Chung-č’

17. júna 2001