Všetkým žiakom na Severskej konferencii Fa

Všetkým žiakom na Severskej konferencii Fa:

Pre učeníkov Dafa je Dovŕšenie záverom kultivácie, a náprava Fa je veľká zodpovednosť, ktorú vám história udelila počas obdobia nápravy Fa. Takže počas súčasného procesu objasňovania pravdy a odhaľovania zla, všetko čo robíme stelesňuje Dafa. Či objasňujeme pravdu, odhaľujeme zlo, alebo sa zúčastňujeme iných akcií Dafa, vrátane našich konferencií Fa, mali by sme prejavovať súcit učeníkov Dafa ako aj dobrotu, ktorú Fa-napravovacia kultivácia vyvoláva. Chcel by som zaželať konferencii Fa úplný úspech.

Medzitým, dúfam že žiaci v Európe môžu byť viac podobní žiakom v Severnej Amerike – každý žiak by mal, okrem zúčastňovania sa skupinových akcií, vo svojom každodennom živote plne prevziať iniciatívu učeníka Dafa, ustanoviť si svoju vlastnú mocnú cnosť v procese objasňovania pravdy, a dobre sa činiť na svojej vlastnej ceste učeníka Dafa. Takže v objasňovaní pravdy nečakajte, nespoliehajte sa na druhých, a nedúfajte iba na zmeny vonkajších činiteľov. Každý z nás vytvára históriu pre budúcnosť, a preto sa každý nielen zúčastňuje skupinových akcií, ale tiež preberá iniciatívu aby hľadal čo by mohol spraviť. Pokiaľ je niečo dobré pre Dafa, mali by ste prevziať iniciatívu aby ste to spravili, prevziať iniciatívu aby ste na tom pracovali. Každá osoba s ktorou sa stretnete v spoločnosti je niekto komu treba objasniť pravdu, a to čo sa prejavuje pri objasňovaní pravdy je milosrdenstvo učeníkov Dafa a spása ľudí vo svete. Dúfam, že každý učeník Dafa plne prevezme iniciatívu a bude plne hrať svoju úlohu ako učeník Dafa. Ešte raz by som chcel zaželať konferencii Fa úplný úspech.

Venujte pozornosť: Nech ste akokoľvek zaneprázdnení, nemôžete zanedbať štúdium Fa. Toto je to čo od základu zaručí váš postup k Dovŕšeniu a robenie práce Dafa dobre.

 

Li Hongzhi

17.6.2001

 


Linka na DOC súbor (článok v ZDP II)