Dafa je nezničiteľný

Prečo sú učeníci Dafa neľútostne mučení zlom? Je to preto, že vytrvávajú vo svojej spravodlivej viere v Dafa a pretože sú časticami Dafa. Prečo musí byť uskutočnená náprava Fa? Pretože bytosti vo vesmíre už viac nespĺňajú štandard. Ako učeník Dafa, vaše pevné spravodlivé myšlienky sú absolútne neochvejné, pretože vaša novšia bytosť je vytváraná presne uprostred nápravy Fa. Avšak aby dosiahli všetko to, čo chceli, staré, zlé sily vo vesmíre sa priamo zúčastnili prenasledovania Dafa, učeníkov Dafa a všetkých bytostí tým, že neustále používali zlé usporiadania, ktoré zosnovali a ktoré nezodpovedajú pravým princípom Fa vesmíru. Využili neodstránené predstavy, ktoré sú na ľudskom povrchu učeníkov Dafa a karmu učeníkov Dafa, aby rozkolísali ich spravodlivé myšlienky. Preto niektorí žiaci nie sú schopní vydržať uprostred múk prenasledovania a spravili to, čo by učeník Dafa rozhodne nemal a nemôže spraviť. To je hanba pre Dafa.

Majster chce spasiť všetky bytosti. Avšak zlé sily sa naozaj dopúšťajú hriechov proti Dafa používaním všetkých bytostí a ich konečným cieľom je zničenie bytostí. Keď raz učeník Dafa spravil to, čo by nemal, ak si nie je schopný skutočne uvedomiť vážnosť toho a odčiniť straty, ktoré priniesol Dafa, všetko a milióny a milióny  rokov čakania budú naplnené podľa prísah vykonaných pred dejinami. Ako učeník Dafa, Dafa vytvára všetko vo vás a je to najspravodlivejšie. Môžete len napravovať všetko, čo nie je spravodlivé, ako by ste sa mohli skloniť pred zlom? Ako by ste mohli sľúbiť niečo zlu? Dokonca ak to aj nepochádza naozaj z vášho srdca, stále je to poddanie sa zlu. Ani medzi ľuďmi toto správanie nie je dobré a Bohovia by absolútne nespravili takúto vec. Dokonca aj keď žiak Dafa naozaj odhodí svoju ľudskú kožu počas prenasledovania, to čo očakáva kultivujúceho Dafa, je rovnako dovŕšenie. V rovnakom čase, žiadna pripútanosť alebo strach by vám nemohli umožniť dosiahnuť dovŕšenie. Akýkoľvek strach sám o sebe je prekážkou, ktorá vám bráni v dosiahnutí dovŕšenia, a je tiež činiteľom v tom, aby ste boli „transformovaní“ na zlú stranu a zradili [Dafa].

Môžem vám povedať, že všetky prírodné a človekom vytvorené pohromy, ktoré sa dejú v Číne, sú už varovaniami za hriechy, ktorých sa tam bytosti dopustili proti Dafa. Ak si to neuvedomia, potom sa začne skutočná katastrofa. Všetci zlí ľudia, ktorí zhrešili proti Dafa – tí, ktorí už viac nie sú použiteľní v zlej, takzvanej „skúške“ učeníkov Dafa – sa teraz začali stretávať s odplatou za svoje zlo. Odteraz sa to bude diať v širokom rozsahu. Avšak tí najhorší budú používaní až do úplného konca, pretože pribúda učeníkov Dafa vystupujúcich vpred a zlé staré sily ich potrebujú použiť, aby skúšali učeníkov Dafa. Toto je dôvodom toho, prečo tí najhorší zločinci stále ešte zúrivo konajú zlo.

Učeník Dafa úplne odporuje všetkému, čo bolo usporiadané zlými starými silami. Objasňujte pravdu dôkladne, ničte zlo so spravodlivými myšlienkami, zachraňujte všetky bytosti a pevne ochraňujte Fa, pretože ste časťou Dafa, ste pevní a nezničiteľní. Napravte všetko, čo nie je spravodlivé. Tí, ktorí sú „transformovaní“ a tí, ktorí sú zachraňovaní, môžu byť len bytosti oklamané zlom. Tí, ktorí sú odstraňovaní, sú zlé bytosti a zlé staré sily. Tí, ktorí dosahujú dovŕšenie skrz všetko toto, sú učeníci Dafa a skrz všetko toto je ustanovovaná mocná cnosť Dafa.

 

Li Chung-č’,

23. júna 2001