Dafa je nezničiteľný

Prečo sú učeníci Dafa neľútostne mučení zlom? Je to preto, že vytrvávajú vo svojej spravodlivej viere v Dafa, a pretože sú časticami Dafa. Prečo musí byť uskutočnená náprava Fa? Pretože bytosti vo vesmíre už viac nespĺňali štandard. Ako učeník Dafa, vaše odhodlané, spravodlivé myšlienky sú absolútne neochvejné, pretože vaša novšia bytosť je vytváraná presne uprostred nápravy Fa. Avšak aby dosiahli všetko čo chceli, staré, zlé sily vo vesmíre sa priamo zúčastnili prenasledovania Dafa, učeníkov Dafa, a všetkých bytostí neustálym používaním zlých plánov ktoré zosnovali a ktoré nezodpovedajú pravým princípom Fa vesmíru, a využili neodstránené predstavy, ktoré sú na ľudskom povrchu učeníkov Dafa, a karmu učeníkov Dafa, aby ich spravodlivé myšlienky zneisteli. Preto niektorí žiaci nie sú schopní vydržať uprostred múk prenasledovania, a spravili to čo by učeník Dafa rozhodne nemal a nemôže spraviť. To je hanba pre Dafa.

Majster chce spasiť všetky bytosti. Avšak zlé sily sa naozaj dopúšťajú hriechov proti Dafa používaním všetkých bytostí, s konečným cieľom zničenia bytostí. Keď raz učeník Dafa spravil to čo by nemal, ak si nie je schopný skutočne uvedomiť vážnosť toho a odčiniť straty ktoré priniesol Dafa, všetko a milióny a milióny rokov čakania budú naplnené podľa prísah vykonaných pred dejinami. Ako učeník Dafa, Dafa vytvára všetko vo vás a je to najspravodlivejšie, a môže to byť len tak, že napravujete všetko čo nie je spravodlivé. Ako by ste sa mohli skloniť pred zlom? Ako by ste mohli sľúbiť niečo zlu? Dokonca ak to aj naozaj nepochádza z vášho srdca, stále je to vzdanie sa zlu. Toto je nedobré vystupovanie aj pre ľudí, a Bohovia by absolútne nespravili takúto vec. Dokonca ak žiak Dafa naozaj odhodí svoju ľudskú kožu počas prenasledovania, to čo ho očakáva je stále ešte Dovŕšenie. V rovnakom čase, žiadna pripútanosť alebo strach by vám nemohol umožniť dosiahnuť Dovŕšenie. A akýkoľvek strach sám o sebe je prekážkou, ktorá vám zabraňuje v dosiahnutí Dovŕšenia, a je tiež činiteľom v tom, že ste “napravení” k zlej strane a vo vašej zrade.

Môžem vám povedať, všetky prírodné a človekom vytvorené pohromy, ktoré sa dejú v Číne sú už varovaniami za hriechy, ktorých sa tam bytosti dopustili proti Dafa. Ak si to neuvedomia, potom sa začne(ú) skutočná(é) katastrofa(y). Všetci zlí ľudia ktorí zhrešili proti Dafa – tí ktorí už viac nie sú použiteľní v zlej, takzvanej “skúške” učeníkov Dafa – sa teraz začali stretávať s odplatou za svoje zlo. Odteraz sa to bude diať v širokom rozsahu. Avšak tí najhorší budú použití až do úplného konca, pretože pribúda učeníkov Dafa vystupujúcich vpred, a zlé staré sily ich potrebujú použiť aby skúšali učeníkov Dafa. Toto je dôvodom toho, prečo tí najhorší lotrovia stále ešte zúrivo konajú zlo.

Učeník Dafa úplne odporuje všetkému, čo bolo pripravené zlými starými silami. Objasňujte pravdu dôkladne, ničte zlo so spravodlivými myšlienkami, zachraňujte všetky bytosti, a ochraňujte Fa s rozhodnosťou, pretože ste časťou Dafa, nezničiteľní; napravte všetko, čo nie je spravodlivé. Tí ktorí sú “napravení” a tí ktorí sú zachraňovaní môžu byť len bytosti oklamané zlom. Tí ktorí sú odstraňovaní sú zlé bytosti a zlé staré sily. Tí ktorí dosahujú Dovŕšenie skrz všetko toto sú učeníci Dafa; a skrz všetko toto je ustanovená mocná cnosť Dafa.

 

Li Hongzhi,

23.6.2001

 


Linka na DOC súbor (článok v ZDP II)