Dešifrovanie posledných troch oktáv z Básne o slivkovom kvete

Ôsma  

Svetové záležitosti sú ako šachová hra, ktorej posledná etapa príde čoskoro

Pracujú spoločne na spoločných cieľoch, avšak veľké pohromy zostúpia

Leopard zomrel, ale jeho koža stále ostala

Najlepšia jesenná scenéria je v Chang’an-e[1]

Deviata 

Ohnivý drak sa prebúdza zo zimného spánku a v Bráne Yan[2] nastáva zármutok     

Pôvodný vzácny kameň sa stretáva s utrpením a Zhao odstupuje

S nádvorím nádherných kvetov, jar má svojho majstra

Víchrica pokračuje celú  noc, avšak netreba sa obávať

Desiata

Bodky slivkových kvetov ohlasujú príchod jari na Nebesiach a na Zemi

Ak chceš vedieť, čo sa stane, spýtaj sa Bo a Fu na príčiny

Pokojné dni prirodzene prídu do tohto sveta

Jeho domov je všade kde sa nachádza, kto je hostiteľ a kto je hosť

           

„Svetové záležitosti sú ako šachová hra, ktorej posledná etapa príde čoskoro“

Vysvetlenie: Veci vo svete boli vždy ako šachová hra, s medzinárodným spoločenstvom komunistických krajín na jednej strane a slobodnými spoločnosťami na druhej strane. Pred desiatimi rokmi už prišla hra do bodu porážky pre stranu komunistických krajín.

 

„Pracujú spoločne na spoločných cieľoch, avšak veľké pohromy zostúpia“

Vysvetlenie: Medzinárodné spoločenstvo komunistických krajín sa úplne rozpadlo. Deväťdesiat percent jeho krajín sa zrieklo komunizmu. To naozaj znamenalo bezprostrednú pohromu pre Komunistickú stranu.

 

„Leopard zomrel, ale jeho koža stále ostala“

Vysvetlenie: Sovietsky zväz bol ako leopard. Komunistický systém sa rozpadol, ale na povrchu ostala jeho koža a čínska vláda ju prevzala. [Dá sa to tak povedať preto], že dnešní čínski ľudia takisto už neveria na komunizmus a je to jednoducho tak, že tí, čo sú v Číne pri moci, chcú použiť formu komunizmu na udržanie svojej moci.

 

„Najlepšia jesenná scenéria je v Chang’an-e“

Vysvetlenie: Ani samotní súčasní čínski vodcovia neveria na komunizmus. Ich zrejmým cieľom je použiť povrchnú formu Komunistickej strany na udržanie si moci. Takže robia všetko možné, aby predstierali falošnú, takzvanú „výbornú situáciu“. Bez ohľadu na to, aká nádherná je „najlepšia jesenná scenéria“ (čo je tiež záverečný okamih strany), jesenná scenéria prirodzene netrvá dlho. Chang’an sa tiež vzťahuje na hlavné mesto Číny a tu sa ním myslí Čína vo všeobecnom zmysle.

 

„Ohnivý drak sa prebúdza zo zimného spánku a v Bráne Yan nastáva zármutok“

Vysvetlenie: V najnižšej dimenzii nebies[3] sa Čínska komunistická strana prejavuje ako zlý červený drak. Tento riadok je metaforou pre incident zo 4. júna,[4] keď boli po apelovaní na vládu študenti a mnohí ďalší zmasakrovaní na námestí Tiananmen.

 

„Pôvodný vzácny kameň sa stretáva s utrpením a Zhao odstupuje“

Vysvetlenie: „Pôvodný vzácny kameň“ je všeobecný odkaz na Čínu, ktorá má päťtisícročnú históriu. Stretla sa s týmto trápením. Zhao Ziyang[5] bol v dôsledku toho napadnutý a vyhnaný.

 

„S nádvorím nádherných kvetov, jar má svojho majstra“

Vysvetlenie: Pred 20. júlom 1999 boli učeníci Dafa v celej Číne, nachádzali sa všade po celej krajine. Mali na sebe odznaky Falun Gong a plagáty Falun Dafa bolo vidieť všade – vyzerali ako nádherné kvety. „Jar má svojho majstra“ znamená, že na jar určitého roku sa prenasledovaní učeníci Dafa stretnú so svojím Majstrom otvoreným a dôstojným spôsobom.

 

„Víchrica pokračuje celú  noc, avšak netreba sa obávať“

Vysvetlenie: Vo svetle histórie je prenasledovanie učeníkov Dafa, bez ohľadu na divokosť zla, ako celonočná víchrica, ktorou sa netreba znepokojovať – deň nastúpi hneď ako sa víchrica skončí.

 

„Bodky slivkových kvetov ohlasujú príchod jari na Nebesiach a na Zemi“

Vysvetlenie: Učeníci Dafa, ktorí prešli skúškou drsnej zimy, sú všade vo svete a všade po Číne, sú ako kvety slivky, ktoré čelili mrazu a snehu, ohlasujúce príchod jari. To je okamih, keď Fa napraví ľudský svet.

 

„Ak chceš vedieť, čo sa stane, spýtaj sa Bo a Fu na príčiny“

Vysvetlenie: „Bo“ a „Fu“ sú dva prorocké pojmy. Keď „Bo“ dosiahne vrchol, určite nastane „Fu“; tiež to znamená to, že veci sa po dosiahnutí extrému obrátia. História je ako otáčajúce sa koleso a určite nastanú dôsledky toho, čo sa stalo predtým. Celá ľudská história bola usporiadaná pre túto nápravu Fa.

 

„Pokojné dni prirodzene prídu do tohto sveta“

Vysvetlenie: Keďže prešli všetkými druhmi skúšok od zla, učeníci Dafa sa pohnú k nádhernej budúcnosti keď bude zlo zničené.

 

„Jeho domov je všade kde sa nachádza, kto je hostiteľ a kto je hosť“

Vysvetlenie: Keďže Majster vyšiel na verejnosť, aby šíril Fa, strávil veľa svojho času cestovaním, aby šíril Fa, a jeho domov bol všade, kde sa nachádzal. Druhá polovica riadku, „kto je hostiteľ a kto je hosť“, je metaforou pre otázku kto je [naozaj] hostiteľ a kto je [naozaj] hosť – kto hrá v histórii podporujúcu úlohu a kto hrá hlavnú úlohu? Dokonca aj táto ľudská civilizácia je vytvorená pre Dafa, bola stvorená pre Dafa.

 

– Ústne bez prípravy odovzdané Majstrom 3. júla 2001, zaznamenané študentami a publikované so súhlasom Majstra

 

[1] Chang’an – predchádzajúce hlavné mesto Číny.

[2] Yan – starobylý pojem, ktorý sa niekedy odkazuje na Peking.

[3] V čínskom myslení sa „nebesia“ vzťahujú na akúkoľvek dimenziu/úroveň nad ľuďmi.

[4] Vzťahuje sa na demokratické povstanie študentov v roku 1989 v Pekingu.

[5] Zhao Ziyang – predseda Generálneho sekretariátu Čínskej komunistickej strany, ktorý bol vyhnaný po incidente zo 4. júna.