Náprava Fa a kultivácia

Článok hovorí s veľkou jasnosťou o otázke toho, ako zaobchádzať s nápravou Fa a kultiváciou. Počas nápravy Fa sú učeníci Dafa v odlišnej situácii od tej, keď sa osobná kultivácia robila v minulosti. Tvárou v tvár bezdôvodnému ubližovaniu, tvárou v tvár prenasledovaniu Dafa a tvárou v tvár nespravodlivosti nám vnútenej, nemôžeme riešiť veci alebo kategoricky prijímať veci tým spôsobom, ako sa to robilo predtým v osobnej kultivácii, pretože učeníci Dafa sú teraz v období nápravy Fa. Ak problém nie je spôsobený našimi vlastnými pripútanosťami alebo chybami, potom je to určite tak, že zlo zasahuje alebo robí nedobré veci.

Avšak my sa stále ešte kultivujeme a stále ešte máme nejaké posledné bežné ľudské pripútanosti. Keď sa objaví problém, musíme najskôr sami seba preskúmať, aby sme videli, či sú veci správne alebo nie na našej strane. Ak zistíme, že to je zasahovanie alebo [pokus spraviť] škodu, mali by sme sa pri riešení konkrétnych problémov čo najviac snažiť byť na povrchu pokojní a láskaví k ľuďom, pretože keď zlo používa ľudí, títo ľudia si to zvyčajne neuvedomujú (hoci ľudia, ktorí sú využívaní, sú zvyčajne buď ľudia, ktorých myšlienky sú jednoducho zlé, alebo ľudia, u ktorých sa zlé myšlienky objavili). Čo sa týka zasahovania zla v iných dimenziách, musíme ho úplne odstrániť so spravodlivými myšlienkami.

 

Li Chung-č’,

8. júla 2001

 

 

Poznámka: Tento článok je Fa vyučovaný Majstrom ohľadom článku „Čo je Pravá Láskavosť?“, ktorý bol uverejnený 8. júla 2001 na internetovej stránke PureInsight.org.