Náprava Fa a kultivácia

Článok prejednáva s veľkou jasnosťou otázku toho, ako sa vysporiadať s nápravou Fa a kultiváciou. Učeníci Dafa uprostred nápravy Fa sú v odlišnej situácii od tej, keď sa osobná kultivácia robila v minulosti. Tvárou v tvár bezdôvodnému ubližovaniu, tvárou v tvár prenasledovaniu Dafa, a tvárou v tvár nespravodlivosti nám vnútenej, nemôžeme riešiť veci alebo kategoricky prijímať veci tým spôsobom, akým sa to robilo predtým v osobnej kultivácii, pretože učeníci Dafa sú teraz v období nápravy Fa. Ak problém nie je spôsobený našimi vlastnými pripútanosťami alebo chybami, potom to musí byť tak, že zlo zasahuje alebo robí nedobré veci.

Avšak my sa stále ešte kultivujeme, a stále ešte máme nejaké posledné obyčajné ľudské pripútanosti. Keď sa problém objaví, musíme najskôr sami seba preskúmať aby sme videli, či sú veci správne alebo nesprávne na našej strane. Ak zistíme, že to je zasahovanie alebo [pokus spraviť] škodu, keď sa zaoberáme určitým problémom, mali by sme sa čo najviac snažiť byť pokojní a láskaví k tým ľuďom, ktorí sú na povrchu, pretože keď zlo používa ľudí, títo ľudia si to zvyčajne neuvedomujú (hoci tí ľudia ktorí sú využívaní sú zvyčajne buď ľudia, ktorých myšlienky sú jednoducho zlé, alebo ľudia, u ktorých sa zlé myšlienky objavili). Čo sa týka zasahovania zla v iných dimenziách, musíme ho seriózne vyhladiť so spravodlivými myšlienkami.

 

Li Hongzhi,

8. júla 2001

 

 

Poznámka: Tento článok je Fa vyučovaný Majstrom na základe článku "What is True Kindness?" ("Čo je Pravá Láskavosť?"), ktorý bol uverejnený 8. júla 2001 na internetovej stránke PureInsight.org.

 


Linka na DOC súbor (článok v ZDP II)