Cesta

Študovanie Fa a praktizovanie kultivácie sú jedincovou vlastnou záležitosťou. Avšak často je dosť veľký počet žiakov, ktorí stále berú druhých ľudí za svoje vzory – pozerajú sa ako druhí ľudia robia veci a potom ich nasledujú. Toto je druh biedneho správania sa vyvinutý medzi svetskými ľuďmi. Kultivujúci nemá vzory. Cesta ktorou sa každý človek vydáva je odlišná, pretože základňa každého človeka je odlišná, veľkosti ich rozličných pripútaností sú odlišné, vlastnosti ich bytostí sú odlišné, ich zamestnania medzi svetskými ľuďmi sú odlišné, ich rodinné prostredia sú odlišné, a tak ďalej. Tieto činitele určujú, že cesta kultivácie každého človeka je odlišná, že to ako odstraňujú pripútanosti je odlišné, a že veľkosti ich skúšok sú odlišné. Preto, uprostred prejavov vecí je veľmi ťažké nájsť cestu ktorú spravili iní, a je pre človeka ešte menej možné aby sa jednou z nich viezol. Ak by tu naozaj boli predpripravené cesty a jazdy bez námahy, určite by to nebola kultivácia.

Už od predstavenia Dafa boli ľudia, ktorí sledovali druhých – “čokoľvek druhí robia, to je to čo budem robiť ja” – namiesto toho aby použili Fa na posúdenie či je niečo správne alebo nesprávne. Keď vidia, že choroby niektorých ľudí sú vyliečené kultivovaním Dafa, tiež ich to zaujme; keď vidia že niektorí ľudia už ďalej nepraktizujú, aj oni váhajú; keď vidia, že je sto miliónov ľudí kultivujúcich Dafa po celej krajine, myslia si že to musí byť niečo dobré, a nasledujú druhých aby sa to učili; keď vidia že zlo začalo útočiť, utláčať, a prenasledovať Dafa, a že televízia a rádio vyrábali klamstvá aby falošne obviňovali Dafa, začínajú váhať a znervóznejú. Kultivácia je ťažká. Je to ťažké v tom, že keď dokonca vypukne hrozná kalamita, dokonca keď zlo šialene prenasleduje, a keď je dokonca v stávke váš život, stále musíte byť schopný neochvejne pokračovať na vašej ceste kultivácie bez toho aby ste čomukoľvek v ľudskej spoločnosti dovolili zasahovať do krokov ktoré podnikáte na vašej ceste kultivácie.

Učeníci Dafa sú teraz práve uprostred obdobia nápravy Fa, a prejav starých síl vytvoril najzásadnejšiu a najťažšiu skúšku učeníkov Dafa. Či skúška môže byť prejdená je uskutočnením Dafa a tým či každý učeník Dafa dokáže byť k sebe zodpovedný. A či človek dokáže, počas rozbíjania a odstraňovania zla, vykročiť vpred aby potvrdil Dafa sa stáva testamentom o [zanechaní] života a smrti, stáva sa potvrdením či učeník nápravy Fa môže dosiahnuť Dovŕšenie, a tiež sa to stáva tým čo odlišuje Boha od človeka. Pre učeníka Dafa je ochraňovanie Fa úplne prirodzeným. Takže v tomto okamihu histórie, keď naozaj máme situáciu v ktorej zlo prenasleduje Dafa, učeník Dafa určite vykročí vpred aby potvrdil Fa v odozve na prenasledovanie. V tejto situácii, keď niektorí žiaci vidia druhých vykročiť vpred aby potvrdili Fa, budú ich nasledovať; keď vidia že druhí nevykračujú vpred, ani oni nevykročia vpred; keď sú bití alebo “napravovaní,” a vidia druhých že sa vzdali nátlaku zla a napísali nejaké takzvané “sľuby prestať praktizovať kultiváciu,” aj oni to napíšu, čo je výsledkom neschopnosti pochopiť veci podľa Fa. Dokážete si predstaviť čo to znamená pre kultivujúceho ak táto škvrna nie je zmytá dočista? Prenasledovanie súčasným zlom bolo uvalené na Dafa a učeníkov starými silami. Nie je všetko čo je vykonané na vzdorovanie prenasledovania najveľkolepejším prejavom toho, že učeníci Dafa sú zodpovední k Dafa a k sebe? Toto nie je prvýkrát v priebehu upadajúcich dejín, že zlé sily prenasledujú kultivujúcich. Nie je to opakovanie toho čo zažil Ježiš vo svojom dni? Nezažil to aj Buddha Šakjamúni? Ak naozaj existujú cesty, ktoré môžu slúžiť ako odkaz, neudialo sa potom to čo predchádzajúce Osvietené Bytosti zažili v tomto ohľade a dnešné zlo rovnakým spôsobom? Hoci sa líšia vo svojich špecifických prejavoch, všetky sa snažia zlomiť vôľu tých, ktorí sa kultivujú v spravodlivom Fa. Počas histórie, v bežnej kultivácii, tie záporné bytosti skutočne pôsobili ako skúšobný kameň aby sa určilo či jednotliví kultivujúci mohli dosiahnuť Dovŕšenie. Ak sa niekto obrátil na piesok namiesto zlata, bol určite preosiaty. Avšak dnes je to odlišné v tom, že prebieha náprava Fa v kozmických telách a kolosálna nebeská klenba sa prebudováva. Všetky takzvané “skúšky Dafa” zasahujú do nápravy Fa. Navyše, cieľom všetkých tých ktorí sa zúčastňujú prenasledovania je poškodiť Dafa. Hoci všetko čo staré sily spravili individuálnej kultivácii ľudí dosiahlo určitý účinok v minulosti, ak je táto súprava vecí použitá počas nápravy Fa, nieže len zlyhá v splnení štandardu Dafa, ale tiež vážne zasahuje do nápravy Fa a poškodzuje ju. V súčasnosti idú byť staré sily úplne vyhubené, bez ohľadu na to či sú zúčastnené bytosti kladné alebo záporné. Všetky zlé bytosti ktoré sa v tomto zúčastňujú sú odstraňované počas nápravy Fa, nech sú ich úrovne akokoľvek vysoké. S nápravou Fa je to úplne odlišné od bežnej kultivácie. Dnes, keď učeníci Dafa objasňujú pravdu v odozve na prenasledovanie zlom, sú stále ešte nejakí študenti ktorí sledujú to čo robia druhí. Avšak človek sa musí vždy sám osvietiť k tomu čo by mal robiť keď čelí trápeniam. Zakaždým keď sa človek zlepší, Stav Dosiahnutia ktorý potvrdil a ku ktorému sa osvietil sa zvýši.

Cesta ktorou ide učeník Dafa je slávnou históriou, a táto história musí byť vytvorená jeho vlastným osvietením.

 

Li Hongzhi

Napísané 9.7.2001

Publikované 23.9.2001

 


Linka na DOC súbor (článok v ZDP II)