Cesta

Študovanie Fa a praktizovanie kultivácie sú vlastnou záležitosťou človeka. Avšak často je dosť veľký počet žiakov, ktorí stále berú druhých ľudí za svoje vzory – pozerajú sa ako druhí ľudia robia veci a potom ich nasledujú. Toto je druh nedobrého správania sa vyvinutý medzi svetskými ľuďmi. Kultivujúci nemá vzory. Cesta, ktorou sa každý človek vydáva, je odlišná, pretože základňa každého človeka je odlišná, veľkosti ich rozličných pripútaností sú odlišné, vlastnosti ich bytostí sú odlišné, ich zamestnania medzi svetskými ľuďmi sú odlišné, ich rodinné prostredia sú odlišné a tak ďalej. Tieto činitele určujú, že cesta kultivácie každého človeka je odlišná, to ako odstraňujú pripútanosti je odlišné a  veľkosti ich skúšok sú odlišné. Preto je uprostred prejavov vecí veľmi ťažké nájsť cestu, ktorú spravili iní, a je pre človeka ešte menej možné, aby sa jednou z nich viezol. Ak by tu naozaj boli predpripravené cesty a možnosť viezť sa bez námahy, určite by to nebola kultivácia.

Už od predstavenia Dafa boli ľudia, ktorí sledovali druhých – „budem robiť to, čo robia druhí“ – namiesto toho, aby použili Fa na posúdenie toho, či je niečo správne alebo nesprávne. Keď vidia, že choroby niektorých ľudí boli vyliečené kultivovaním Dafa, tiež ich to zaujme; keď vidia, že niektorí ľudia už nepraktizujú, aj oni váhajú; keď vidia, že je sto miliónov ľudí kultivujúcich Dafa po celej krajine, myslia si, že to musí byť niečo dobré a nasledujú druhých, aby sa to učili; keď vidia, že zlo začalo útočiť, utláčať a prenasledovať Dafa, a že televízie a rádiá vyrábali klamstvá, aby falošne obviňovali Dafa, začínajú váhať a znervóznejú. Kultivácia je ťažká. Je to ťažké v tom, že hoci aj vypukne hrozná kalamita, hoci zlo šialene prenasleduje a hoci je dokonca v stávke váš život, stále musíte byť schopný neochvejne pokračovať na vašej ceste kultivácie bez toho, aby ste niečomu z ľudskej spoločnosti dovolili zasahovať do krokov na vašej ceste kultivácie.

Učeníci Dafa sú teraz v období nápravy Fa a prejav starých síl vytvoril najzásadnejšiu a najťažšiu skúšku pre učeníkov Dafa. To, či skúškou môžu prejsť alebo nie, je uskutočnením Dafa a tým, či každý učeník Dafa dokáže byť k sebe zodpovedný. To, či človek dokáže počas rozbíjania a odstraňovania zla vykročiť vpred, aby potvrdil Dafa, sa stáva svedectvom o [zanechaní] života a smrti, stáva sa potvrdením o tom, či učeník nápravy Fa môže dosiahnuť dovŕšenie a tiež sa to stáva tým, čo odlišuje Boha od človeka. Pre učeníka Dafa je ochraňovanie Fa úplne prirodzeným. Takže v tomto okamihu histórie, keď naozaj máme situáciu, v ktorej zlo prenasleduje Dafa, učeník Dafa v odozve na prenasledovanie určite vykročí vpred, aby potvrdil Fa. V tejto situácii, keď niektorí žiaci vidia druhých vykročiť vpred, aby potvrdili Fa, budú ich nasledovať; keď vidia, že druhí nevykračujú vpred, ani oni nevykročia vpred; keď sú bití alebo „transformovaní“, a vidia druhých, že sa vzdali nátlaku zla a napísali nejaké takzvané „sľuby prestať praktizovať kultiváciu“, aj oni ich napíšu, čo je výsledkom neschopnosti pochopiť veci podľa Fa. Dokážete si predstaviť čo znamená pre kultivujúceho, ak táto škvrna nie je dočista zmytá? Prenasledovanie súčasným zlom bolo uvalené na Dafa a učeníkov starými silami. Nie je všetko, čo je vykonané na vzdorovanie prenasledovaniu, najveľkolepejším prejavom toho, že učeníci Dafa sú zodpovední k Dafa a k sebe? Toto nie je prvýkrát v priebehu upadajúcich dejín, čo zlé sily prenasledujú kultivujúcich. Nie je to opakovanie toho, čo zažil Ježiš počas svojho času? Nezažil to aj Budha Šákjamuni? Ak naozaj existujú cesty, ktoré môžu slúžiť ako odkaz, neudialo sa potom to, čo predchádzajúce osvietené bytosti zažili v tomto ohľade a dnešné zlo rovnakým spôsobom? Hoci sa líšia vo svojich špecifických prejavoch, všetky sa snažia zlomiť vôľu tých, ktorí sa kultivujú v spravodlivom Fa. V bežnej kultivácii počas histórie tie záporné bytosti skutočne pôsobili ako skúšobný kameň, aby sa určilo, či jednotliví kultivujúci môžu dosiahnuť dovŕšenie. Ak sa niekto ukázal byť pieskom [a nie zlatom], bol určite preosiaty. Avšak dnes je to odlišné v tom, že v kozmických telách prebieha náprava Fa a prebudováva sa kolosálna nebeská klenba. Všetky takzvané „skúšky Dafa“ zasahujú do nápravy Fa. Navyše, cieľom všetkých tých, ktorí sa zúčastňujú  prenasledovania, je poškodiť Dafa. Hoci všetko, čo v minulosti staré sily spravili pri individuálnej kultivácii ľudí mohlo dosiahnuť určitý účinok, ak je táto súprava vecí použitá počas nápravy Fa, nielenže nedokáže naplniť štandard Dafa, ale tiež vážne zasahuje do nápravy Fa a poškodzuje ju. V súčasnosti sú staré sily úplne ničené, bez ohľadu na to, či sú zúčastnené bytosti kladné alebo záporné. Všetky zlé bytosti, ktoré sa v tomto zúčastňujú, sú odstraňované počas nápravy Fa, nech sú ich úrovne akokoľvek vysoké. S nápravou Fa je to úplne odlišné od bežnej kultivácie. Dnes, keď učeníci Dafa objasňujú pravdu v odozve na prenasledovanie zlom, sú stále ešte nejakí študenti, ktorí sledujú to, čo robia druhí. Avšak človek sa musí vždy sám osvietiť k tomu, čo by mal robiť zoči-voči trápeniam. Zakaždým keď sa človek zlepší, zvýši sa stav dosiahnutia, ktorý potvrdil a ku ktorému sa osvietil.

Cesta, ktorou ide učeník Dafa, je slávnou históriou, a táto história musí byť vytvorená jeho vlastným osvietením.

 

Li Chung-č’

napísané 9. júla 2001

publikované 23. septembra 2001