Účinok spravodlivých myšlienok

Nový vesmír je pri náprave Fa neporovnateľne nádherný a nekonečne obrovský, pretože celá kolosálna nebeská klenba je vytvorená z desiatok miliónov neporovnateľne obrovských kozmických systémov a veľká väčšina obrovských kozmických systémov, ktoré boli napravené pomocou Fa, už vstúpila do novej histórie. Miesta, kde je zlo v súčasnosti schopné robiť nedobré veci, sú miestami, ktoré ešte neboli dostihnuté obrovskou premieňacou silou nápravy Fa. Toto sú presne miesta, v ktorých účinkujú spravodlivé myšlienky učeníkov Dafa, hoci stav vecí v týchto miestach je takisto mimoriadne zložitý a zdegenerovaný.

Pred nápravou Fa staré sily napchali sekciu najnižšej úrovne každého z tých desiatok miliónov vzdialených kozmických systémov do Troch ríš centrálneho kozmického systému, v ktorom sme my. Zdanlivo to malo zabrániť tomu, aby boli vynechané z nápravy Fa a tiež to malo ukázať, že sa zúčastnili nápravy Fa. V skutočnosti použili nápravu Fa na dosiahnutie svojich sebeckých cieľov. Pretože miesta na vyšších úrovniach kozmickej kolosálnej nebeskej klenby sú mimoriadne rýchlo očisťované, ničené alebo prispôsobované ohromnou silou nápravy Fa, každú minútu je nespočetne mnoho ohromných vesmírov prečesávaných silou nápravy Fa a súčasne sú rýchlo napravované pomocou Fa. Avšak tieto nespočetné vesmíry vytvárajú kozmické telá a nespočetné gigantické kozmické telá vytvárajú kozmické systémy, a tak, pretože najnižšie úrovne spojené s týmito kozmickými systémami sú vtlačené do našich Troch ríš, hoci sa ich dimenzie zmenšili potom, čo boli natlačené dnu, čas a usporiadanie vnútri sa nezmenilo. Takže keď bol celý obrovský systém, ktorý je vytvorený z  nespočetných vesmírov a nespočetných kozmických tiel, úplne napravený pomocou Fa, iba jeden zo segmentov  vytvorený časťami, ktoré boli vtlačené do našich Troch ríš, môže byť odstránený. Avšak rýchlosť nápravy Fa je mimoriadne veľká a rýchlo preráža vrstvou po vrstve. Keďže kozmická kolosálna nebeská klenba je taká gigantická, nech sa to deje akokoľvek rýchlo alebo nech to akokoľvek [rýchlo] prekonáva všetky časy a dimenzie, stále to vyžaduje nejaký proces. Už to ide tak rýchlo, ako je to možné, ibaže by sa veci nechali vybuchnúť a vybudovali sa nanovo, avšak v tom prípade by nebola potrebná náprava Fa. Takže tieto nespočetné vonkajšie systémy vytvorili desiatky miliónov dimenzionálnych segmentov v Troch ríšach, ktoré sa stali rôznymi sférami moci, a tak schovávajú mnohé zlé bytosti. Niektoré bytosti a objekty boli dokonca rozčlenené do mnohých vrstiev, pričom takmer každá vrstva častíc je odčlenená do separátnej vrstvy. Tri ríše mali od začiatku nespočetne veľa dimenzií. Teraz boli pridané desiatky miliónov rovnako nespočetných dimenzií. Toto spravilo nápravu Fa ťažšou a situáciu zložitejšou. Niekedy boli zlé bytosti jasne odstránené, keď učeníci Dafa vyslali spravodlivé myšlienky, avšak potom sa zistilo, že stále ešte existujú v niektorých segmentoch a pokračujú v  robení nedobrých vecí. Takže preto môžu byť niektoré zlé bytosti odstránené jednou ranou keď učeníci Dafa vyšlú spravodlivé myšlienky, pričom iné nemôžu byť odstránené ľahko jednou ranou a sú odstránené dokonca až po mnohonásobnom vysielaní [spravodlivých myšlienok]. Toto je prípad tých zlých vodcov v Číne. Avšak nech je to akokoľvek ťažké, musíte spravodlivými myšlienkami vytrvalo odstraňovať zlo, pretože zatiaľ čo odstraňujú zlo, ustanovujú si učeníci Dafa v náprave Fa svoju veľkolepú mocnú cnosť. Účinok, ktorý ste dosiahli pri odstraňovaní zla so spravodlivými myšlienkami, bol naozaj významný. Bol odstránený veľký počet zlých bytostí a niektoré boli odstránené čiastočne. Toto podlomilo ich sily a zničilo to zlo v  mnohých dimenziách, ktoré ešte neboli dostihnuté nápravou Fa, pričom to malo účinok odstránenia a zastrašenia zlých osôb. Bez ohľadu na to, aké zložité sú dimenzie alebo aké zúrivé je zlo, toto sú iba prejavy pred príchodom neporovnateľne obrovskej sily nápravy Fa. Keď sila nápravy Fa príde, všetko v okamihu skončí.

Požiadal som učeníkov, aby vysielali spravodlivé myšlienky, pretože tieto takzvané zlé bytosti sú v skutočnosti ničím. Ale pretože milosrdenstvo učeníkov Dafa bolo zneužité starými silami a zlé bytosti, ktoré sú chránené starými silami, ich úmyselne prenasledovali, to, čo učeníci Dafa znášajú, už viac nie je len ich vlastná karma, ale niečo, čo by nemali znášať pod prenasledovaním zlými bytosťami. Navyše, tie zlé bytosti sú mimoriadne podlé a špinavé, a nie sú hodné hrať akúkoľvek úlohu v náprave Fa. Aby sa zmenšilo prenasledovanie Dafa a učeníkov Dafa, požiadal som učeníkov o vysielanie spravodlivých myšlienok, aby odstránili škodu, ktorú tieto bytosti úmyselne spravili náprave Fa, a tým aby sa zmenšilo to, čo by učeníci Dafa nemali znášať počas prenasledovania. Súčasne sa tak poskytuje spása všetkým bytostiam a dovršujú sa raje učeníkov Dafa.

 

Li Chung-č’

16. júla 2001