Účinok spravodlivých myšlienok

Nový vesmír je neporovnateľne nádherný a nekonečne masívny uprostred nápravy Fa, pretože celá kolosálna nebeská klenba je vytvorená z desiatok miliónov neporovnateľne masívnych kozmických systémov, a veľká väčšina obrovských kozmických systémov, ktoré boli napravené pomocou Fa už vstúpila do novej histórie. Ale v súčasnosti, miesta kde je zlo schopné robiť nedobré veci, sú miestami ktoré neboli dostihnuté masívnou premieňacou silou nápravy Fa. Toto sú presne tie miesta, v ktorých spravodlivé myšlienky učeníkov Dafa účinkujú, hoci stav vecí v týchto miestach je takisto mimoriadne zložitý a zdegenerovaný.

Pred nápravou Fa, staré sily napchali sekciu najnižšej úrovne každého z tých desiatok miliónov ďalekých kozmických systémov do Troch Ríš centrálneho kozmického systému v ktorom sme my. Zdanlivo to malo zabrániť tomu, aby boli vynechané z nápravy Fa, a tiež to malo ukázať že sa zúčastnili nápravy Fa. V skutočnosti použili nápravu Fa na dosiahnutie svojich sebeckých cieľov. Pretože miesta na vyšších úrovniach kozmickej kolosálnej nebeskej klenby sú očisťované, ničené, alebo prispôsobované mimoriadne prudko ohromnou silou nápravy Fa, každú minútu existuje bezpočet ohromných vesmírov, ktoré sú prečesávané silou nápravy Fa a súčasne sú rýchlo napravované pomocou Fa. Avšak tieto nespočetné vesmíry vytvárajú kozmické telá, a nespočetné gigantické kozmické telá vytvárajú kozmické systémy, a tak, pretože najnižšie úrovne ktoré sú spojené s týmito kozmickými systémami sú vtlačené do našich Troch Ríš, hoci sa ich dimenzie scvrkli potom čo boli napchaté dnu, čas a usporiadanie vnútri sa nezmenilo. Takže keď bol celý obrovský systém, ktorý je vytvorený z nespočetných vesmírov a nespočetných kozmických tiel úplne napravený pomocou Fa, iba jeden zo segmentov vytvorený časťami, ktoré boli vtlačené do našich Troch Ríš môže byť odstránený. Avšak rýchlosť nápravy Fa je mimoriadne veľká, prudko preráža vrstvou po vrstve. Keďže kozmická kolosálna nebeská klenba je taká gigantická, nech sa to deje akokoľvek prudko alebo akokoľvek prekonávajúco-všetky-doby-a-dimenzie, stále to vyžaduje proces. Už to ide tak rýchlo ako je to možné, ibaže by sa veci nechali vybuchnúť a prestavať, avšak v tom prípade by nebola potrebná náprava Fa. Takže tieto nespočetné cudzie systémy vytvorili desiatky miliónov dimenzionálnych segmentov v Troch Ríšach, ktoré sa stali rôznymi sférami moci, a tak schovávajú mnohé zlé bytosti. Niektoré bytosti a objekty boli dokonca rozčlenené do mnohých vrstiev, takmer s časticami každej vrstvy rozčlenenými do oddelenej vrstvy. Tri Ríše mali bezpočet dimenzií od začiatku. Teraz boli pridané desiatky miliónov práve tak nespočetných dimenzií. Toto spravilo nápravu Fa ťažšou a situáciu zložitejšou. Niekedy boli zlé bytosti jasne odstránené keď učeníci Dafa vyslali spravodlivé myšlienky, avšak potom bolo objavené, že stále ešte existovali v niektorých segmentoch a pokračovali v robení nedobrých vecí. Takže preto môžu byť niektoré zlé bytosti odstránené jednou ranou keď učeníci Dafa vyšlú spravodlivé myšlienky, zatiaľ čo iné nemôžu byť odstránené ľahko jednou ranou a dokonca to trvá veľakrát aby boli odstránené. Toto je prípad tých zlých vodcov v Číne. Avšak nech je to akokoľvek ťažké, musíte vytrvalo odstraňovať zlo so spravodlivými myšlienkami, pretože zatiaľ čo odstraňujú zlo, ustanovujú si učeníci Dafa svoju veľkolepú mocnú cnosť uprostred nápravy Fa. Účinok ktorý ste dosiahli pri odstraňovaní zla so spravodlivými myšlienkami bol naozaj významný. Veľký počet zlých bytostí bolo vyhladených, a niektoré boli čiastočne vyhladené. Toto z nich vyrazilo život, vyničilo zlo v mnohých dimenziách ešte nedostihnutých nápravou Fa, a malo to účinok odstránenia a zastrašenia zlých osôb. Bez ohľadu na to, aké zložité sú dimenzie alebo aké zúrivé je zlo, toto sú iba zjavy pred príchodom neporovnateľne obrovskej sily nápravy Fa. Keď sila nápravy Fa príde, všetko skončí v okamihu.

Požiadal som učeníkov aby vysielali spravodlivé myšlienky, pretože tieto takzvané zlé bytosti sú v skutočnosti nič. Ale pretože milosrdenstvo učeníkov Dafa bolo zneužité starými silami, zlé bytosti ktoré sú chránené starými silami úmyselne prenasledovali, takže to čo učeníci Dafa znášajú už viac nie je ich vlastná karma, ale niečo čo by nemali znášať pod prenasledovaním zlými bytosťami. Navyše, tie zlé bytosti sú mimoriadne podlé a špinavé, a nie sú hodné hrať akúkoľvek úlohu v náprave Fa. Aby sa zmenšilo prenasledovanie Dafa a učeníkov Dafa, požiadal som učeníkov aby vysielali spravodlivé myšlienky aby odstránili škodu ktorú tieto bytosti úmyselne spravili náprave Fa, a tým aby sa zmenšilo to čo by učeníci Dafa nemali znášať počas prenasledovania, a súčasne sa spasili všetky bytosti a dovŕšili si raje učeníkov Dafa.

 

Li Hongzhi

16.7.2001

 


Linka na DOC súbor (článok v ZDP II)