O článku „Dôstojnosť Dafa“

Myšlienky v článku tohto učeníka sú vynikajúce. V tomto je kultivácia v náprave Fa odlišná od osobnej kultivácie. Súčasne preukazuje pevnú základňu vybudovanú v osobnej  kultivácii. Ak nemáte dobrotu (Shan) učeníka Dafa, potom nemôžete byť nazývaný kultivujúcim. Ak učeník Dafa nedokáže potvrdiť Fa, nie je učeníkom Dafa. Zatiaľ čo odhaľujeme zlo, zachraňujeme zároveň všetky vnímajúce bytosti a dovršujeme si svoje vlastné raje.

 

Li Chung-č’

17. júla 2001

 

Poznámka: Toto je komentár k článku „Dôstojnosť Dafa“, ktorý napísal učeník Dafa a bol uverejnený 25. 7. 2001 na webstránke Minghui.