Dafa je všezahrňujúci

Ľudská spoločnosť je tiež úroveň ktorú vytvoril Dafa, takže v tejto úrovni určite budú štandardy existencie ktorú má Fa na tejto úrovni pre vnímajúce bytosti, ako aj princípy pre ľudské správanie sa na tejto úrovni. Avšak Tri Ríše sú opakom všetkého vo vesmíre, takže princípy Fa tiež poskytli bytostiam na tejto úrovni obrátené princípy vhodné pre existenciu svetských ľudí, ako napríklad podrobovanie si sveta vojenskou silou, víťaz vládne krajine, získavanie jedla zabíjaním, silní sú hrdinami, a tak ďalej. Spolu s pojmami dobrý človek, nedobrý človek, vojna, atď., všetky tieto veci dali vznik bežným ľudským princípom a ľudským pochopeniam. Všetky tieto sú nesprávne keď sa hodnotia spravodlivými Fa-princípami na vysokých úrovniach vo vesmíre. Takže kultivujúci potrebuje zanechať všetky názory a princípy svetských ľudí, a iba potom sa môže kultivovať na vysokú úroveň a vytrhnúť sa z Troch Ríš, opakom vesmíru. Avšak ak svetskí ľudia tiež obrátia všetky tieto porozumenia a použijú spravodlivé Fa princípy vysokých úrovní vo vesmíre aby stanovili požiadavky pre ľudstvo a hodnotili ľudstvo alebo všetko v Troch Ríšach, potom by Tri Ríše boli spravované spravodlivými Fa-princípami, ľudská spoločnosť by prestala existovať, a neboli by tu ani ľudské podmienky; bol by to svet Bohov, a spolu s tým by zmizli ľudské ilúzie a príležitosť pre ľudí kultivovať sa. To nie je dovolené stať sa, pretože odpadky bytostí vysokej úrovne musia klesať dole, a ľudská spoločnosť je odpadová skládka vesmíru. Aby tu bytosti existovali, musí tu byť spôsob existencie na tejto úrovni, čo sú aj požiadavky a podmienky pre existenciu ktoré Dafa vytvoril pre tunajšie vnímajúce bytosti.

V kozmických telách vysokej úrovne, raje a životy Veľkých Osvietených Bytostí sú zrodené zo spravodlivých Fa-princípov alebo sú dovršované kultiváciou so spravodlivými Fa-princípami. Všetko je tam v súlade so spravodlivými Fa-princípami. Osvietená bytosť je aj Kráľom svojho raja, avšak nevládne spôsobom akým si ľudia predstavujú vládnutie – on sa zhovievavo stará o všetky vnímajúce bytosti vo svojom raji so spravodlivými Fa-princípami Zhen-Shan-Ren; zatiaľ čo ľudské podmaňovanie si sveta vojenskou silou a to že silní sú hrdinami sú princípy ktoré má vesmírny Dafa pre túto ľudskú úroveň. Keďže Tri Ríše sú opačné, ľudské princípy sú tiež opačnými pochopeniami keď sa porovnajú so spravodlivými Fa-princípami vesmíru. Takže tento druh násilného správania sa – „podmaňovanie si sveta vojenskou silou; silní sú hrdinami“ – sa stal spravodlivými ľudskými princípami. Pretože Bohovia kontrolujú všetky ľudské záležitosti, a vojny, silní, víťazstvo a porážka sú ciele ktoré Bohovia chcú dosiahnuť, silní a hrdinovia sú tiež pomazaní Bohmi ako „hrdinovia“ a „silní“, a majú radi ľudské pocty, čo sú tiež odmeny pre ľudí. Iba kultivujúci ktorí kultivujú spravodlivý Fa by sa mali vytrhnúť z týchto princípov. Takže ako by mal učeník Dafa ktorý sa kultivuje v bežnej ľudskej spoločnosti riešiť všetky špecifické veci s ktorými sa stretne? Ak je Dafa kultivovaný v bežnej ľudskej spoločnosti, a počet kultivujúcich je veľký, musia sa čo najviac prispôsobiť spôsobom bežnej ľudskej spoločnosti zatiaľ čo sa kultivujú; inak by to zmenilo bežnú ľudskú spoločnosť. Avšak hoci ste pochopili z Fa-princípov ktoré som vás učil, že by ste sa mali kultivovať zatiaľ čo sa maximálne prispôsobujete bežnej ľudskej spoločnosti, keď sa stretnete s určitými špecifickými záležitosťami, stále nemáte jasné porozumenie mnohých vecí, ako napríklad záležitosť bytia vojakom. Vojaci chodia do boja, a ísť do boja vyžaduje tréning. To v čom sú trénovaní sú spôsoby ako zabíjať ľudí, a v skutočnom boji aj zabíjajú ľudí. Musíte pochopiť, že toto je nesprávne podľa spravodlivých Fa-princípov, ale nie je to nesprávne podľa princípov svetských ľudí, lebo inak by ľudské princípy boli spravodlivými Fa-princípami. Bez utrpenia, by ľudia neboli schopní odstrániť karmu ktorú vytvorili medzi ľuďmi. Ak by ľudia nezabíjali, ľudia by nemohli jesť mäso; a ľudia potrebujú jesť mäso. Takže ľudia vytvárajú karmu v procese získavania jedla, avšak jedenie mäsa je iba jeden spôsob vytvárania karmy. Iba tým že žijú v tomto svete, ľudia vytvárajú karmu – je len otázka koľko veľa. Avšak v ľudskom svete sú aj okolnosti ktoré umožňujú karmu splatiť, ako napríklad choroba, prírodné pohromy, a vojna. Bolestivá smrť človeka vo vojne môže pre túto bytosť odstrániť karmu, môže odstrániť hriechy, a pri nasledujúcom zrodení nebude mať karmu a bude sa tešiť z dobrého života. Dobrota svetského človeka sa neprejavuje v tom že nevytvára karmu keď získava jedlo kvôli prežitiu, ale skôr sa prejavuje v tom že odpúšťa chyby druhým, neprechováva nenávisť, nežiarli, zámerne nevyhľadáva pomstu, nezabíja ľudí, nevezme nerozumne život, a neubližuje zámerne. Ak niekto získava jedlo iba kvôli prežitiu, vytvára karmu avšak nerobí chybu. A vojny sú zostavené Bohmi. Avšak ak niekto vezme nevinný život kvôli nejakej inej príčine, to nedovoľujú ani spravodlivé Fa-princípy vesmíru ani ľudské princípy; pri takýchto priestupkoch, Bohovia použijú ľudí aby potrestali tých ktorí zabíjajú neuvážene. Ak niekto zabil veľkú bytosť, potom sa hriechy a karma tohto človeka stávajú obrovské, najmä ak ten kto je zabitý je ľudská bytosť. Takže ak niekto vytvoril takúto karmu, musí ju splatiť. Čo sa týka kultivujúcich, keď sa bolestivo zoceľujú v namáhavej kultivácii, takisto splácajú karmu ktorú vytvorili v minulosti. Hriechy a karma z mentálneho utrpenia bytosti môže byť splatená ťažkosťami a bolesťou kultivácie. Ale čo sa týka veľmi skutočnej, hroznej situácie v ktorej sú bytosti, ich bolestivé znášanie, a ich materiálna strata potom čo sú zabité, kultivujúci bude musieť, v priebehu dovŕšenia všetkých svojich záležitostí, spasiť tie bytosti alebo ich vykúpiť s požehnaním použitím ovocia svojej kultivácie. Potom z tejto perspektívy, náhrada ktorú zabité bytosti získajú sa dokonca nedá porovnať s tým čo by získali medzi ľuďmi. A toto teda urovná zlovoľné predurčené vzťahy zhovievavými riešeniami. Na druhej strane, ak praktizujúci nemôže získať Spravodlivé Dosiahnutie a neuspeje v kultivácii, v budúcnosti bude musieť zaplatiť svojim vlastným životom, hroznou odplatou, za všetky bytosti ktoré zabil. Takže prvou podmienkou je, že kultivujúci musí byť schopný dosiahnuť Dovŕšenie. Tí čo nemôžu dosiahnuť Dovŕšenie, ak vezmú život zatiaľ čo tvrdia, „Oslobodzujem ho z očistca“, budú v skutočnosti dvojnásobne vinní. V súčasnosti sú učeníci Dafa ktorí sú vojakmi. Byť vojakom je takisto ľudská profesia; obzvlášť vlády niektorých krajín vyžadujú aby muži určitého veku slúžili v armáde. Pretože sa kultivujete medzi svetskými ľuďmi, môžete, ibaže by ste mali špeciálny dôvod, v tejto situácii nasledovať v maximálnom rozsahu to čo od vás vyžaduje bežná ľudská spoločnosť. Nemusia byť nevyhnutne nejaké vojny zatiaľ čo ste vojakom. Nie je žiadna dobrota (shan) v bojových pokrikoch ktoré kričia vojaci počas svojho tréningu, takže učeník Dafa môže jednoducho na ne myslieť tak že sú namierené na zlo ktoré prenasleduje učeníkov Dafa. Ak naozaj vypukne vojna, učeníci Dafa nemusia ísť nevyhnutne do prvých línií, keďže majú Majstra ktorý sa o nich stará. Ak by ste naozaj išli do prvých línií, potom je to možno ako karmický vzťah v ktorom Milaräpu[1] jeho majster nechal robiť nedobré skutky aby získal zhovievavé riešenia. Samozrejme, hovorím tu o Fa-princípoch; normálne sa to nestane. Avšak Fa je všemocný, a vo všetkom je dokonale všezahrňujúci. A napokon, kultivujúci majú Majstra ktorý sa o nich stará. Všetko čo vy, kultivujúci zažijete súvisí s vašou kultiváciou a Dovŕšením, pretože inak by tie veci absolútne neexistovali. Robenie vašej práce v bežnej ľudskej spoločnosti dobre nie je iba kvôli kultivácii alebo na ukázanie dobroty učeníka Dafa medzi svetskými ľuďmi, ale je to aj ochraňovanie Fa-princípov ktoré Dafa vytvoril pre bežnú ľudskú spoločnosť.

Trvalé zamestnanie tiež zabráni tomu, aby bol kultivujúci zabrzdený, kvôli problémom s jedlom a prístreším na prežitie, vo svojej kultivácii, vo svojom šírení Fa bez znepokojovania sa, alebo v jeho objasňovaní pravdy a zachraňovania ľudí vo svete. V každej jednej spoločenskej profesii sa človek môže kultivovať, a v každej sú tiež ľudia s predurčeným vzťahom čakajúci na získanie Fa.

 

Li Hongzhi

30.7.2001[1] Milaräpa – zakladateľ Bielej sekty tibetského buddhizmu.

 


Linka na DOC súbor (článok v ZDP II)