Učeníci Dafa obdobia nápravy Fa

Pre učeníka Dafa, ktorý nedokáže mať účinok ochrany Dafa, niet spôsobu dosiahnutia dovŕšenia, pretože vaša kultivácia je odlišná od tej v minulosti a v budúcnosti. V tom spočíva veľkoleposť učeníka Dafa. Keďže Majster za vás niesol bremeno takmer všetkého v dejinách, počas obdobia nápravy Fa nesmú učeníci odísť, pokiaľ náprava Fa nie je ukončená. Takže vaše splnenie štandardu pre vaše vlastné dovŕšenie počas priebehu vašej kultivácie sa stáva dôležitým procesom. Ak by bremeno všetkého v dejinách nebolo pre vás nesené, bolo by pre vás od základu nemožné robiť kultivačnú prax; ak by nebolo bremeno všetkého nesené pre vnímajúce bytosti vo vesmíre, rozpadli by sa v priebehu dejín; ak by nebolo bremeno všetkého nesené pre ľudí vo svete, nemali by príležitosť stále ešte žiť v tomto svete dnes. V priebehu prehistórie bolo po celú dobu všetko pre vás vytvárané podľa toho, akí veľkolepí budú učeníci v období nápravy Fa. Takže to bolo zostavené tak, že keď dosiahnete štandard pre bežné dovŕšenie, stále ešte máte v ľudskom svete všetky druhy bežných ľudských myšlienok a karmy. Účelom je to, že zatiaľ čo robíte veci pre nápravu Fa a objasňujete pravdu,  dovršujete si vaše raje a zhromažďujete bytosti, ktoré môžu byť spasené. Ako dovršujete svoje vlastné raje, zároveň odstraňujete svoju poslednú karmu, postupne sa vzdávate svojich ľudských myšlienok a naozaj vykračuje von z ľudskosti. Najpodstatnejšie je, že vy všetci si stále ešte v procese ničenia prenasledovania zlými silami musíte ustanoviť vašu veľkú mocnú cnosť a vrátiť sa na vaše najvyššie pozície. Takže toto nie je záležitosť dosiahnutia dovŕšenia v bežných ríšach a ani to nie je možné dosiahnuť v bežnom dovŕšení. Môže to vyzerať tak, že ste pre Dafa spravili to, čo by ste mali spraviť, pričom v skutočnosti to robíte pre vaše úplné dovŕšenie a návrat. Ak počas tohto obdobia nedokážete dobre robiť to, čo by ste mali robiť, táto etapa dovŕšenia môže byť iba kultivačným procesom a nemôže to byť od základu pravé a konečné dovŕšenie učeníka nápravy Fa. Ak sa počas prenasledovania zlom učeník Dafa nečiní dobre alebo poľaví, je dosť možné, že všetky jeho predchádzajúce úsilia vyjdú navnivoč.

V skutočnosti je zopár praktizujúcich, ktorí sa vždy zdráhali robiť veci na zničenie zla a objasňovanie pravdy – akoby to bolo robenie niečoho pre Majstra alebo akoby to bolo dávanie niečoho navyše pre Dafa. Hneď ako ste ma počuli povedať, že ste dosiahli štandard pre dovŕšenie, cítili ste akoby z vás bolo zodvihnuté veľké bremeno, poľavili ste a nechceli ste už nič viac robiť, namiesto toho, aby ste vzali to, čo vám Majster povedal – niečo tak posvätné – ako motiváciu pre bytie ešte usilovnejšími. Ak vám stále ešte nie je jasné, čo sú učeníci nápravy Fa, nebudete schopní vykročiť vpred v súčasnom súžení a budete vedení túžbou ľudského sveta po pohodlí k „osvieteniu“ na ceste zla. Majstrovo srdce bolo vždy strápené tými, ktorí padli, a väčšina z nich bola zruinovaná touto túžbou. Vedeli ste, že učeníkom nápravy Fa, ktorí nie sú schopní prejsť cez obdobie nápravy Fa, nebude daná ďalšia šanca na kultivovanie sa, pretože od začiatku histórie až dodnes vám už boli dané všetky najlepšie veci? Dnes ste mali sotva nejaké ťažkosti vo vašej kultivácii, a nebolo od vás žiadané, aby ste vy sami niesli bremeno obrovských hriechov, ktorých ste sa dopustili počas vašich mnohých životov. Medzitým som vám umožnil zvýšiť si svoje úrovne najrýchlejšími spôsobmi, uchoval som všetko dobré z vašej minulosti, doplnil som veci tým, čo je pre vás na každej úrovni lepšie, vždy som vám dával v kultivácii najveľkolepejšie veci každej ríše a umožním vám vrátiť sa po dovŕšení na najvyššiu pozíciu vašej ríše. Toto sú veci, ktoré vám môžu byť prezradené. Je ešte viac toho, o čom teraz vedieť nemôžete. Učeníci Dafa sú veľkolepí, pretože ste tu v rovnakom čase ako je obdobie Majstrovej nápravy Fa a ste schopní ochraňovať Dafa. Ak to, čo robíte, nie je viac hodné učeníka Dafa, premýšľajte o tom všetci, ak sa za najväčšieho milosrdenstva od začiatku nebies a zeme a za nekonečnej milosti Budhu stále ešte nedokážete dobre činiť, ako by mohla existovať ďalšia šanca? Kultivácia a náprava Fa je vážna. Či ste schopní ceniť si toto časové obdobie je v skutočnosti záležitosťou toho, či dokážete byť zodpovední k sebe. Toto časové obdobie nebude trvať dlho, avšak môže ukovať mocnú cnosť veľkolepých osvietených bytostí, Budhov, Daov a Bohov odlišných úrovní, a dokonca Pánov odlišných úrovní. Môže taktiež zničiť zo dňa na deň kultivujúceho, ktorý dosiahol naozaj vysokú úroveň, no zvoľnil vo svojej kultivácii. Učeníci, napredujte usilovne! Všetko najveľkolepejšie a najúžasnejšie sa vytvára v priebehu vášho potvrdzovania Dafa. Vaše prísahy sa stanú svedectvami vašej budúcnosti.

 

Li Chung-č’,

15. augusta 2001