Učeníci Dafa obdobia nápravy Fa

Pre učeníka Dafa, ktorý zlyhá v dosiahnutiu účinku ochrany Dafa niet spôsobu dosiahnutia Dovŕšenia, pretože vaša kultivácia je odlišná od tej v minulosti a v budúcnosti. V tom spočíva veľkoleposť učeníka Dafa. Keďže Majster za vás niesol bremeno takmer všetkého v dejinách, počas obdobia nápravy Fa nesmú učeníci odísť, pokiaľ náprava Fa nie je ukončená. Takže vaše splnenie štandardu pre vaše vlastné Dovŕšenie počas priebehu vašej kultivácie sa stáva dôležitým procesom. Ak by bremeno všetkého v dejinách nebolo pre vás nesené, bolo by pre vás od základu nemožné robiť kultivačnú prax; ak by nebolo bremeno všetkého nesené pre vnímajúce bytosti vo vesmíre, rozpadli by sa v priebehu dejín; ak by nebolo bremeno všetkého nesené pre ľudí vo svete, nemali by príležitosť stále ešte žiť v tomto svete dnes. V priebehu prehistórie, bolo všetko pre vás tvorené po celú dobu, podľa toho akí veľkolepí budú učeníci v období nápravy Fa. Takže to bolo zostavené tak, že keď dosiahnete štandard pre bežné Dovŕšenie, stále ešte máte, v ľudskom svete, všetky druhy bežných ľudských myšlienok a karmy. Účelom je to, že zatiaľ čo robíte veci pre nápravu Fa, objasňujete pravdu, čím vy všetci privádzate, pre dovŕšenie vašich rajov, bytosti ktoré môžu byť spasené. Ako dovršujete svoje vlastné raje, v rovnakom čase odstraňujete svoju poslednú karmu, postupne sa vzdávate svojich ľudských myšlienok, a naozaj vykračuje vpred z ľudskosti. Čo je najpodstatnejšie, vy všetci si stále ešte potrebujete ustanoviť vašu veľkú mocnú cnosť v procese ničenia prenasledovania zlými silami, a vrátiť sa na vaše najvyššie pozície. Takže toto nie je záležitosť dosiahnutia Dovŕšenia v bežných ríšach, ani to nie je dosiahnuteľné v bežnom Dovŕšení. Môže to vyzerať tak, že ste spravili to čo by ste mali spraviť pre Dafa, pričom v skutočnosti to robíte pre vaše úplné Dovŕšenie a návrat. Ak počas tohto obdobia nedokážete dobre robiť to čo by ste mali robiť, táto etapa Dovŕšenia môže byť iba kultivačným procesom, a nemôže to byť od základu pravé a konečné Dovŕšenie učeníka nápravy Fa. Ak počas prenasledovania zlom sa učeník Dafa dobre nečiní alebo poľaví, je dosť možné že všetky jeho predchádzajúce úsilia boli nanič.

V skutočnosti, je zopár praktizujúcich ktorí sa vždy zdráhali robiť veci ktoré sú na zničenie zla a objasňovanie pravdy – akoby to bolo robenie niečoho pre Majstra, alebo akoby to bolo dávanie niečoho navyše pre Dafa. Hneď ako ste ma počuli povedať, že ste dosiahli štandard pre Dovŕšenie, cítili ste akoby bolo z vás zodvihnuté veľké bremeno, poľavili ste, a nechceli ste už nič viac robiť, namiesto toho aby ste vzali to čo vám Majster povedal – niečo tak posvätné – ako motiváciu aby ste sa stali usilovnejšími. Ak vám stále ešte nie je jasné čo sú učeníci nápravy Fa, nebudete schopní vykročiť vpred v súčasnom súžení, a budete vedení túžbou ľudského sveta po pohodlí k “osvieteniu” na ceste zla. Majstrovo srdce bolo vždy strápené tými ktorí padli, a väčšina bola zruinovaná touto túžbou. Vedeli ste, že učeníkom nápravy Fa, ktorí nie sú schopní prejsť cez obdobie nápravy Fa, nebude daná ďalšia šancu na kultivovanie sa, pretože od začiatku histórie až dodnes vám už boli dané všetky najlepšie veci? Dnes ste mali sotva nejaké ťažkosti vo vašej samokultivácii, a nebolo od vás žiadané aby ste vy sami niesli bremeno obrovských hriechov, ktorých ste sa dopustili počas vašich mnohých životov. Medzitým, som vám umožnil zvýšiť si svoje úrovne najrýchlejšími spôsobmi, uchoval som všetko dobré z vašej minulosti, doplnil som veci tým, čo je pre vás na každej úrovni lepšie, vždy som vám dával v kultivácii najveľkolepejšie veci každej ríše, a umožním vám vrátiť sa po Dovŕšení na najvyššiu pozíciu vašej ríše. Toto sú veci, ktoré vám môžu byť prezradené. Je toho viac, o čom nemôžete vedieť v tomto čase. Učeníci Dafa sú veľkolepí, pretože ste tu v rovnakom čase ako je obdobie Majstrovej nápravy Fa a ste schopní ochraňovať Dafa. Ak to čo robíte nie je viac hodné učeníka Dafa, premýšľajte o tom, všetci, ak pod najväčším milosrdenstvom od začiatku nebies a zeme a pod nekonečnou milosťou Buddhu sa stále ešte nedokážete dobre činiť, ako by mohla existovať ďalšia šanca? Kultivácia a náprava Fa je vážna. Či ste schopní ceniť si toto časové obdobie je v skutočnosti záležitosťou toho, či dokážete byť zodpovední k sebe. Toto časové obdobie nebude trvať dlho, avšak môže ukovať mocnú cnosť veľkolepých Osvietených Bytostí, Buddhov, Daov, a Bohov odlišných úrovní, a dokonca Pánov odlišných úrovní. Môže taktiež zničiť zo dňa na deň kultivujúceho, ktorý dosiahol naozaj vysokú úroveň, ale ktorý sa stal na seba menej prísnym. Učeníci, buďte vytrvalí! Všetko čo je najveľkolepejšie a najúžasnejšie je vyvinuté v priebehu vášho potvrdzovania Dafa. Vaše prísahy sa stanú testamentmi vašej budúcnosti.

 

Li Hongzhi,

15.8.2001

 


Linka na DOC súbor (článok v ZDP II)