Od Majstra Druhej Konferencii Dafa v Rusku

Druhej Konferencii Dafa v Rusku:

Počas obdobia nápravy Fa sa naši žiaci všetci činili veľmi dobre. Platí to najmä o ruských žiakoch, ktorí za okolnosti v ktorej boli ľudia v Rusku silno ovplyvnení propagandou z čínskej zlej politickej skupiny, odolali všetkým druhom nátlaku a založili Združenie Dafa, a hrali veľkú úlohu pri objasňovaní pravdy. Všetko toto je obdivuhodné. Dúfam, že skrz túto konferenciu Fa budete lepšie vykonávať prácu objasňovania pravdy, odhaľovania zla, a zachraňovania vnímajúcich bytostí. Mali by ste komunikovať so žiakmi v iných krajinách často, povzbudzovať jeden druhého, a spoločne postupovať s vytrvalosťou. Majster od vás očakáva ešte lepšie správy.

 

Li Hongzhi

29.9.2001

 


Linka na DOC súbor (článok v ZDP II)