Od Majstra Druhej konferencii Dafa v Rusku

Druhej konferencii Dafa v Rusku:

Počas obdobia nápravy Fa sa naši žiaci všetci činili veľmi dobre. Platí to najmä o ruských žiakoch, ktorí za okolnosti, že ľudia v Rusku boli silno ovplyvnení propagandou z čínskej zlej politickej skupiny, odolali všetkým druhom nátlaku a založili asociáciu Dafa, a hrali veľkú úlohu pri objasňovaní pravdy. Všetko toto je obdivuhodné. Dúfam, že vďaka tejto konferencii Fa budete lepšie vykonávať prácu objasňovania pravdy, odhaľovania zla a zachraňovania vnímajúcich bytostí. Mali by ste často komunikovať so žiakmi v iných krajinách, povzbudzovať jeden druhého a spoločne usilovne napredovať. Majster od vás očakáva ešte lepšie správy.

 

Li Chung-č’

29. septembra 2001