Články od vydavateľov

Od vydavateľov: Ohľadom odstraňovania zla

28.11.01

(Minghui.org) V procese nápravy Fa sa niektoré zo starých síl pevne držia svojich vlastných usporiadaní, ktoré sa odchyľujú od vlastností vesmíru. Zasahujú do nápravy Fa a manipulujú ľudí, aby odporovali a prenasledovali Dafa a učeníkov Dafa. To, čo kultivujú naši učeníci, je spravodlivý Fa, a mali by sme byť ako Budhovia, Taovia a Bohovia vesmíru, a byť zodpovední za každý spravodlivý element vesmíru. Keď sa vysporadúvame so zlom, ktoré poškodzuje nápravu Fa, musíme ho rozhodne a pevne odstrániť. Majster povedal:

„Odstraňovanie zla je teda robenie nápravy Fa, a je to tiež zachraňovanie ľudí vo svete a vnímajúcich bytostí.“ („Spravodlivé Myšlienky učeníkov Dafa sú mocné“, Základy pre ďalší pokrok II)

V skutočnosti, odstraňovanie zla je tiež milosrdné voči životom, ktoré sa natoľko skazili, že sú už nezachrániteľné.

Usporiadanie pre nápravu Fa je veľmi dobre naplánované. To, čo od nás práve požaduje, je odstrániť tie bytosti, ktoré sa zúčastnili na poškodzovaní Dafa. Iné bytosti, aj keď sa stali dosť zlými alebo dokonca extrémne zlými, pokiaľ v súčasnosti nepoškodzujú Dafa, nepatria medzi tie, ktoré musíme odstrániť v tomto období nápravy Fa. Bude to problém, ktorý sa bude riešiť v budúcnosti, keď Fa napraví ľudský svet.

Odstraňovanie zla učeníkmi Dafa pochádza úplne z čistej dobroty (Shan), je to zodpovednosť k Fa, vnímajúcim bytostiam a k vlastnej kultivácii jednotlivca. Nedávno malý počet študentov bral za démonov všetky konflikty a ťažkosti, s ktorými sa v živote stretli, a vysielali myšlienky na ich odstránenie. Tým, že to robili, opomenuli dôležitý aspekt v osobnej kultivácii, že sa človek musí pozerať dovnútra a zlepšovať si charakter. Tento druh zmýšľania je nielenže ľahko zneužiteľný démonmi a má účinok poškodzovania povesti Dafa, ale tiež priamo zasahuje do dobrého usporiadania nápravy Fa. Keď bola na prednáške v Kanade  2001 po prvýkrát preberaná otázka vysielania spravodlivých myšlienok, Majster nám vážne povedal:

„Avšak ak to použijete na niečo čo by kultivujúci nemal robiť, nebude to pracovať; hneď ako myšlienka vystúpi, bude nasledovať odplata alebo vaša úroveň spadne.“ (Riadenie plavby, Vyučovanie Fa na Fa konferencii v Kanade 2001)

Kroky, ktoré robíme v náprave Fa, sa môžu všetky stať referenciou do budúcnosti. Kvôli tomuto si musia učeníci Dafa udržiavať jasnú myseľ, chápať Fa zvnútra Fa, používať pri narábaním so všetkým spravodlivé a láskavé(Shan) myšlienky a mať súcit k vnímajúcim bytostiam.

 

28. novembra 2001

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2001/12/1/16375.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha