Predpovedanie nápravy Fa ľudského sveta

Náprava Fa prechádza svetom, veľkolepý prejav Bohov a Buddhov sa odhaľuje, a všetky nesprávnosti a karmické vzťahy chaotického sveta sa urovnávajú zhovievavými riešeniami. Tí čo robia zlo proti Dafa pôjdu dole do brány ne-života. Čo sa týka všetkých ostatných, ľudské srdcia sa navracajú k spravodlivosti a vážia si cnosť a robia dobro, všetky veci sú obnovené, a každá jedna vnímajúca bytosť si ctí spásnu milosť Dafa. Všetky nebesia a zem oslavujú spolu, radujú sa spolu, a velebia spolu. Najslávnejšie obdobie Dafa v ľudskom svete začína v tomto okamihu.

 

Li Hongzhi

9.12.2001

 


Linka na DOC súbor (článok v ZDP II)